MKB Bank: a kötelező adategyeztetés tapasztalatai

Hírek2019. nov. 13.Növekedés.hu

A teljes magyar bankszektort szigorú megfelelés elé állította a vonatkozó jogszabály által előírt kötelező adategyeztetés, melynek elmaradása esetén a pénzügyi intézmények 2019. november 1-jén kötelesek voltak – az adategyeztetés végrehajtásáig – zárolni azon ügyfeleik számláit, akik a megjelölt határidőig nem tettek eleget kötelezettségüknek.

Az MKB Bank 2018 novemberében kezdte az adategyeztetési kötelezettséggel kapcsolatos figyelemfelhívási és tájékoztatási kampányát, melynek teljes időtartama alatt jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ügyfelei pontos és naprakész információkkal rendelkezzenek az adategyeztetéssel kapcsolatos teendőikről. Az ügyfélszámlák zárolásának elkerülése érdekében az MKB Bank a rendelkezésre álló valamennyi írott és elektronikus csatornáján, ügyfélszolgálatán és teljes hálózatában folyamatos tájékoztatást biztosított ügyfelei részére. A beérkezett dokumentumok gyors feldolgozása megkönnyítette az esetlegesen hiányosan rendelkezésünkre bocsátott adatok pótlását.

„Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy az előírt határidőig az MKB Bank csaknem valamennyi ügyfele maradéktalanul eleget tett adategyeztetési kötelezettségének. Ügyfeleinknek ezúton is tisztelettel köszönjük aktív együttműködésüket, amellyel lehetővé tették az MKB Bank számára e fontos törvényi feladat határidőben történő teljesítését.”

Az adategyeztetési kötelezettségüket esetlegesen még nem teljesítő ügyfeleinket kérjük, hogy fáradjanak be legközelebbi fiókunkba, ahol – az adategyeztetés elvégzését követően – munkatársaink haladéktalanul intézkednek számlájuk zárolásának feloldása érdekében. A szükséges tudnivalókról a https://www.mkb.hu/adategyeztetes oldalon találnak részletes tájékoztatást.