MKIK: a cégek 81 százaléka tervez béremelés az idén

Hírek2022. jan. 6.Növekedés.hu

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) elemzésében a hazai vállalkozások üzleti helyzetét vizsgálja a bérek, az árbevétel és a belföldi- és exportárak változása szempontjából. Az elemzés a bérek kapcsán kitér a 2021-es béremelésekre és a vállalkozások jövő évre vonatkozó béremelési terveire, valamint a 2021-es minimálbér emelésre adott reakcióira.

A bérek alakulása 2021-ben és az ezzel kapcsolatos jövő évi várakozások

A hazai cégek kétharmada az üzleti stratégiája módosításával kezelte 2021-ben a minimálbér emelést: ennek keretében elhalasztotta a korábban tervezett beruházásait, illetve a tervezett létszámfelvételt, vagy emelte/emeli termékei árát.

A vállalkozások 27%-a hozott a foglalkoztatásra vonatkozó lépéseket: ezeknél a cégeknél már sor került, vagy sor fog kerülni elbocsátásokra, a munkakörök, feladatok módosítására, vagy arra, hogy részmunkaidős foglalkoztatássá alakítják át a béremelésben érintett dolgozók foglalkoztatását.

Azon vállalkozások aránya, amelyek az érintett dolgozók béren kívüli juttatásainak vagy mozgóbérének csökkentése mellett döntöttek a minimálbér emelésének hatására, 21%.

A vizsgált lépések közül a legnagyobb arányban az áremelést említették a válaszadók: a cégek több, mint fele (54%) emelte vagy fogja még idén emelni az árait a minimálbér emelésre reagálva. Az elbocsátás a legkevésbé használt eszköz, a cégek 8%a hajtott végre ilyet.

2021-ben a vállalkozások többségénél (76%) nőttek a bérek, míg 22%-uknál nem változtak, és mindössze 2%-uk számolt be arról, hogy csökkentek a bérek a cégnél.

2022-re vonatkozóan a cégek 81%-a tervez béremelést, 18%-a jelezte, hogy nem tervez változtatni a béreken, míg a cégek 1%-a csökkenésre számít.

A vállalatméret növekedésével nő azoknak a cégeknek az aránya, amelyek 2021-ben bért emeltek, illetve 2022-ben béremelést terveznek.

Az egyes gazdasági ágazatok közül az egyéb szolgáltatások területén működő vállalkozások között a legalacsonyabb, az ipari cégek körében pedig a legmagasabb a béremelést végrehajtó és tervező vállalkozások aránya.

2021-ben a szolgáltató cégek 4%-ánál csökkentek a bérek, 37%-uknál nem változtak, inflációt meghaladó béremelést pedig 36%-uk hajtott végre. 2022-re vonatkozóan ugyanakkor az egyéb szolgáltatást végzők várakozásai optimistábbnak mondhatóak: 71%-uk béremelést tervez, 25%-uk 1–5% közöttit, 35%-uk 6–10% közöttit, 11%-uk pedig 10% felettit.

Az ipari cégek között 2021-ben mindössze 8% nem tudta emelni a béreket (1%-uknál csökkentek is a bérek), 2022-re vonatkozóan pedig 8% számít arra, hogy nem változnak a cégnél a bérek. Az építőipari vállalkozásoknak idén körülbelül harmada (29%) nem emelt a béreken, ugyanakkor körükben volt a legmagasabb azon cégek aránya, amelyek 10% feletti béremelést hajtottak végre. 2022-ben legnagyobb részük (46%) arra számít, hogy 6–10%-os béremelést tud végrehajtani.

A kereskedelmi cégek körében a béremelést végrehajtók aránya 2021-ben 83% volt, legnagyobb részük 6–10% közötti emelést vezetett be (40%). 2022-re vonatkozóan 88%-uk tervez béremelést, legnagyobb részük (46%), hasonlóan 2021-hez, 6–10% közöttit.

A tisztán hazai tulajdonú vállalkozások idén jelentősen nagyobb arányban csökkentették vagy fagyasztották be a béreket, mint a külföldi (rész)tulajdonban lévő cégek. 2022-ben a hazai tulajdonú vállalkozások 2%-a számít a bérek csökkenésére, 23% nem változtatna a béreken, míg 75% béremelést tervez.

A külföldi tulajdonban lévő cégek nagytöbbsége béremelést tervez, többségük az inflációt meghaladó mértékben. Hasonló módon az exportáló cégek nagyobb arányban hajtottak végre béremelést 2021-ben, illetve terveznek béremelést jövőre, mint a csak hazai piacra termelő vállalkozások.

1.ábra: Bruttó bérek tervezett változása 2022-ben, százalék, N=1760-1789 (Forrás: GVI 2021)

Árbevétel változása 2021-ben és az ezzel kapcsolatos várakozások

A vállalkozások több, mint fele arról számolt be, hogy a 2021-es árbevétele magasabb, mint az előző évi, a cégek negyedénél nem változott, illetve 15%-uk csökkenésről számolt be 2020-hoz képest.

A 2022-es évre a vállalkozók bizakodóan tekintenek, 55%-uk számít arra, hogy 2021-hez képest vállalkozása éves árbevétele nőni fog, 34% szerint nem fog változni, és 11% mondta azt, hogy csökkeni fog.

Minél nagyobb egy vállalat, annál inkább tapasztalt 2021-ben árbevétel növekedést, illetve számít erre 2022-ben.

Legnagyobb arányban az ipari cégek árbevétele nőtt idén, amelyeket követnek a kereskedelem területén tevékenykedő vállalatok, majd a szolgáltatási szektorban működők.

Az építőipari vállalatoknál a legalacsonyabb azoknak a cégeknek az aránya, amelyeknek nőtt az árbevétele, de az építőiparban a vállalatok közel fele szerint 2021-ben az előző évhez képest nem változott az árbevétele.

Ágazatok szerint a 2022-re vonatkozó becslések hasonlóak, mint az ideiek. A tisztán hazai tulajdonú cégek alacsonyabb arányban realizáltak 2021-ben, illetve becsülnek 2022-re árbevétel-növekedést, mint a részben vagy teljesen külföldi tulajdonú vállalatok. Magasabb arányban értek el árbevétel-növekedést idén és számítanak erre jövőre az exporttevékenységet folytató cégek, mint a nem exportálók.

Azok a vállalkozások, amelyek növekedésről számoltak be 2021-es éves árbevételükben, átlagosan 23%-os növekedéssel kalkulálnak. A 2022-es évre vonatkozóan a növekedés átlagos mértéke a növekedést prognosztizáló vállalatok esetén 15%.

Belföldi értékesítési árak és exportárak várható alakulása a következő félévben

2021 októberében a válaszadók 74%-a gondolta úgy, hogy a következő fél évben nőni fognak a belföldi értékesítési áraik, 14 százalékponttal többen, mint 2021 áprilisában és 19 százalékponttal többen, mint egy évvel ezelőtt.

A vállalkozók 38%-a számít arra, hogy az inflációval azonos mértékben fognak nőni a cége hazai értékesítési árai.

22%-uk szerint az inflációnál nagyobb mértékű lesz a belföldi értékesítési áraik növekedése, ami a vizsgálat története során a legmagasabb értéket jelenti.

2. ábra: A hazai vállalkozások várakozásai a belföldi értékesítési áraik következő félévi alakulásáról 2000. április és 2021. október között, százalék, N=1084-3396 (Forrás: GVI 2000–2021)

Az exportáló vállalatok 49%-a ítélte meg úgy, hogy nőni fognak a külföldi értékesítési áraik, ami a vizsgálat történetében az export árak emelkedésének legmagasabb értéke.