Ön KATA-s vállalkozó? – Ezt kell tudnia a 12 milliós áfamentes számlázásról

Hírek2018. dec 14.Növekedés.hu

Amennyiben a KATA-s vállalkozó idei bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot, de a 8 milliót igen, s ezáltal elveszítette az alanyi adómentességi lehetőségét, úgy lehetősége van 2019-re választania az alanyi adómentességet. Az áfás körből tehát vissza lehet lépni az áfamentes körbe. Ezt azonban legkésőbb 2018. december 31-éig be kell jelenteni az adóhatóság részére. Öt éve vezették be a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA), amely rövid idő alatt körükben a legnépszerűbb adózási módra tett szert. Ezt bizonyítja, hogy

idén novemberben a KATA-t választók száma átlépte a háromszázezret, mindez pedig azt jelenti, hogy már közel minden harmadik vállalkozás ezt az adózási módot választotta.
KATA adóalanyiságot választhat az újonnan alakuló, vagy a már működő: egyéni vállalkozó, egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság és ügyvédi iroda illetve a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság. A már működő adózók esetében az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A főállású KATA-s vállalkozásnak a főállású kisadózó után főszabály szerint havi 50 ezer, vagy választás esetén magasabb összegű, azaz 75 ezer forint tételes adót kell fizetni.  A főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetni – ismertette lapunkkal a részleteket a Saldo Zrt. Adótanácsadó Igazgatóság igazgatója. Mint Kökényesiné Pintér Ilona  elmondta, abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, akkor a tételes adót minden személy után külön-külön kell megfizetni. Amennyiben a kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján főállású kisadózónak minősül, akkor a fizetendő tételes adó mértéke 50 (vagy 75) ezer forint. A szakértő a vállalkozás bevételi összegével és a fizetési kötelezettségével kapcsolatban kiemelte: A tételes adót minden hónapra meg kell fizetni, még akkor is, ha az adóalanyiság nem állt fenn egész hónapban, így például ha a vállalkozás hónap közben alakult vagy egyéni vállalkozó esetén hónap közben kezdte el a tevékenységét szüneteltetni, akkor is az adott hónapra a teljes adót meg kell fizetni. Ezek alapján: - Ha a KATA-s vállalkozás éves bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot, és az adóalanyisága az év minden hónapján fennállt, úgy elegendő a tételes KATA-t megfizetnie. -  Ha a vállalkozás egész évre számított bevétele a 12 millió forintot meghaladja, úgy az azt meghaladó összeg után - a tételes KATA mellett - 40 százalékos mértékű adót is kell fizetnie. - Abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára a tételes adót megfizetni, akkor a 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozásnak a bevétele azon része után kell megfizetnie, amely meghaladja az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és havi 1 millió forint szorzatát. A szakértő megjegyezte:
a 12 millió bevétel megszerzésének ciklikusságára vonatkozóan a törvény nem ír elő szabályt, így azt a vállalkozó éven belül bármilyen időszakokban, bármilyen összegben megszerezheti.

Ha a KATA-s vállalkozó adóalanyisága egész évben fennáll, de csupán egy számlát állít ki az éves teljesítéséről decemberben, amelynek összege 12 millió forint, úgy a 12 havi tételes adó fizetésével eleget tesz az adófizetési kötelezettségének, és százalékos adót már nem kell fizetnie.

Fontos változás jövőre: 2019-től, az Áfa törvény módosításából adódóan az alanyi adómentesség értékhatára évi 8 millió forintról 12 millió forintra emelkedik.
Amennyiben a KATA-s vállalkozó a jövő évtől választja az alanyi adómentességet, és a bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot, úgy a tételes adó megfizetésével – iparűzési adó kivételével – minden közteher fizetési kötelezettségének eleget tesz, évente csak egy bevallást, a ’KATA elnevezésű nyomtatványt kell az adóhatóság részére benyújtani. Ennek köszönhetően lényegesen könnyebbé, egyszerűbbé fog válni a KATA-s vállalkozások adókötelezettsége. Ha az adóalanynak a 2018 évi bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot, de a 8 milliót igen, úgy lehetősége van a KATA-s vállalkozónak 2019-re választania az alanyi adómentességet. E választását azonban legkésőbb 2018. december 31-éig be kell nyújtania az adóhatóság részére. Például abban az esetben, ha egy KATA-s vállalkozó alanyi adómentesség választására jogosító értékhatárba beszámító bevétele 2018. november 30.-án 8 millió forint volt, majd december 1-jén kiállított egy 3 millió forintról szóló számlát, úgy ez utóbbi esetén már nem járhatott el alanyi adómentes mivoltában, azaz (főszabály szerint) 27 százalékos adó felszámításával kellett kiállítani a számláját. Jövőre az Áfa törvény módosításából adódóan az alanyi adómentesség értékhatára évi 8 millió forintról 12 millió forintra emelkedik. Amennyiben a KATA-s vállalkozó a jövő évtől választja az alanyi adómentességet, és a bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot, úgy a tételes adó megfizetésével – iparűzési adó kivételével – minden közteher fizetési kötelezettségének eleget tesz, évente csak egy bevallást, a ’KATA elnevezésű nyomtatványt kell az adóhatóság részére benyújtani. Ennek köszönhetően lényegesen könnyebbé, egyszerűbbé fog válni a KATA-s vállalkozások adókötelezettsége – híva fel a figyelmet Kökényesiné Pintér Ilona.

Azon adóalanyoknak, akik a gazdasági tevékenységüket 2019. január 1-jét megelőzően kezdték, azonban nem alkalmazták, nem alkalmazhatták, vagy év közben a 8 milliós bevétel átlépése miatt elveszítették az alanyi adómentességet 2018-ban, választhatják 2019-től az alanyi adómentességet abban az esetben, ha a bevételük sem a 2018. naptári évben ténylegesen, sem a 2019. naptári évben ésszerűen várhatóan nem fogja meghaladni a 12 millió forintnak megfelelő pénzösszeget.

Így az olyan adóalanyok számára is lehetőség nyílhat az alanyi adómentesség alkalmazására, akiknek 2018. évi bevétele a 8 millió forintot túllépte ugyan, de a 12 millió forintot nem haladta meg. Ez esetben is fennáll, hogy az alanyi adómentesség választását 2018. december 31-ig kell az adóhatósághoz bejelenteni a 18T101E vagy a 18T201T nyomtatványon. BGA