Tovább élnek a diplomások Magyarországon, főleg a férfiaknál nagy a különbség

Hírek2023. okt. 26.Növekedés.hu

A férfiak esetében közel 11 évvel hosszabb életre számíthatnak azok, akik diplomát szereztek, a nőknél jóval kevesebb, 3,1 év a különbség.

A rendszerváltozást követő 20 évben a diplomások száma idehaza nagy mértékében, 688 ezer főről 1,38 millióra bővült - olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Intézet elemzésében.

Bálint Lajos demográfus, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének munkatársa pontosan ebben az időszakban vizsgálta a 25 éves, diplomát szerzett magyarok várható élettartamát.

A 25 éves, diplomás nők előtt átlagosan 54,3 további életév állt 1990-ben, 2011-ben pedig már 57,2. A férfiak esetében ugyanezen mutató 49,3 évről 53,9-re emelkedett a vizsgált időintervallumban.

Eközben az alacsonyabb képesítéssel rendelkezők élettartama nem mutatott komolyabb növekedést.

Ahogyan az Európai Bizottság Magyarországról szóló egészségügyi jelentésében olvashatjuk, az iskolázottság szintje továbbra is látványos különbségek forrása.

A dokumentum 30 évesek körében vizsgálta magasabb (felsőfokú végzettséggel rendelkezők) és alacsonyabb (középiskolát/gimnáziumot nem végzettek) képzettségűek életkilátásait, 2017-es adatok alapján.

Mint kiderült, a férfiak esetében közel 11 évvel hosszabb életre –azaz átlagosan további 49,1 évre– számíthatnak azok, akik sikerrel abszolválták felsőfokú tanulmányaikat.

Ami a nőket illeti, az alacsonyabb iskolázottsággal rendelkezők 46,9; a felsőoktatásban tanultak pedig további 50 évre számíthatnak.

A két kategória között mért differencia a férfiaknál 4 évvel magasabb, míg’ a nők esetében 0,3 évvel alacsonyabb, mint az uniós átlag. A felvázoltak alapján Bálint Lajos korábbi konklúziója, amely szerint „az iskolázottság a felnőttkori halandóság fontos differenciáló tényezője”, Magyarországon is megalapozottnak tűnik - olvasható az elemzésben.