Zavartalanul indult a tanév a Neumann János Egyetemen

Hírek2020. szept. 16.Növekedés.hu

A 2020-as év elmúlt időszaka számos kihívást tartogatott a Neumann János Egyetem számára.

2020. május 19-én fogadta el az Országgyűlés azt a törvényt, amelynek értelmében a kecskeméti Neumann János Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása átadásra került a „Neumann János Egyetemért Alapítvány” részére. Az Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága 2020 júliusában tartotta meg alakuló ülését, amelyen a Neumann János Egyetem rektora, és gazdasági igazgatója is részt vett. A Kuratórium augusztus végén találkozott az egyetem vezetésével, a karok dékánjaival, hogy közösen alkossák meg az Intézmény jövőképét. A jogszabálynak megfelelően 2020. augusztus 1-jével az Egyetem államilag elismert, közhasznú, az államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő, nem állami (magán) felsőoktatási intézménnyé vált. A fenntartóváltás folyamata, az új működési, gazdálkodási keretek kialakítása eredményesen megtörtént - olvasható az uni-neumann.hu oldalán.

Az Egyetem három pillérre támaszkodva újul meg; a GAMF Karon a járműipar, a robotika, az anyagtechnológia és lézertechnológia kerülnek előtérbe, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon (KVK) az ún. „zöld ipar” felé fordulás jegyében a zöldgazdaság és élelmiszerlánc biztonság kérdései kapnak majd prioritást, amelyekhez a Gazdaságtudományi Karon (GTK) nyújtott gazdaságtudományi képzések mellett megtalálható MBA és menedzsment képzés társul majd.

Az Intézmény célja a hatékony és korszerű felsőoktatás megteremtése, valamint az innovációs képességek fejlesztése, hogy az Egyetem minél jobban alkalmazkodjon az üzleti környezet változásaihoz.

Az új tanévben új tantárgyak is várják a hallgatókat: a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. vezető munkatársainak közreműködésével elindítottuk a „Made in Kecskemét” elnevezésű tantárgyat, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kifejlesztett „Hungarian Startup University Program” start-up kurzusát is. Egyetemünk 2020 augusztusában csatlakozott az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Tanítsunk Magyarországért!” tehetséggondozási programjához is, így hallgatóink mentori felkészítése is megkezdődhet egy szabadon választható kurzus keretében.

A koronavírus által (Covid–19) előidézett járványügyi időszak első hullámában, a teljes digitális oktatásra való átállás minden magyarországi oktatási intézményt új kihívások elé állított. A Neumann János Egyetem a tavaszi félév tapasztalatait felhasználva kezdte meg a 2020/21-es új tanév előkészítését. Számos hallgatói ügyintézési folyamatot felgyorsított, és az egyetemi polgárok egészségének megőrzését, valamint a gyakorlatorientált képzés szempontjait szem előtt tartva, a hallgatók oktatását, felkészítését egyre inkább a digitális térben tette lehetővé.

Az Egyetem a járványügyi helyzetre tekintettel – a felsőoktatási ágazati ajánlások alapján – kidolgozta azokat a speciális szabályokat, amelyek elengedhetetlenné váltak a tanév elindításához, a jelenléti oktatás feltételeinek biztosításához.

Szeptember 7-én az Egyetem történetében először került sor a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés online térben való megrendezésére. Az eseményen Dr. Fülöp Tamás rektor köszöntő beszédében hangsúlyozta: „Oktató és nem oktató munkatársainkkal nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy biztonságos körülmények között kezdhessük meg az idei tanévet, azért, hogy hallgatóink, oktatóink, kollégáink egészségét meg tudjuk óvni. Az óvintézkedések és szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke, ebben kérjük elsőéves hallgatóink és valamennyi egyetemi polgár közreműködését, felelős és fegyelmezett magatartását. Az előző félév során nagyon sok hasznos tapasztalatot szereztünk a távolléti oktatás módszereiről. És bárhogy is alakul a tanév, oktatómunkánk során mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy hallgatóinknak a legmegfelelőbb módon és formában, a lehető legtöbb tudást át tudjuk adni.”

Annak érdekében, hogy a hallgatók oktatása, a tanév megkezdése biztonságos körülmények között történhessen, az Egyetem fenntartója ingyenesen biztosította dolgozói számára a SARS-CoV-2 vírusszűrést. A szeptember 10-i vizsgálat minden munkavállaló esetében negatív lett. A Neumann János Egyetem az új tanévben is arra törekszik, hogy szigorú óvintézkedések mellett, normál tanrendben, kontakt órák keretében, illetve jelenléti gyakorlati oktatással képezze a jövő szakembereit.