Nem emelkedik a női vezetők aránya a cégekben

HR2017. okt. 2.Növekedés.hu

Tartósan őrzik elért pozícióikat a női cégvezetők a férfiakkal szemben. A működő hazai vállalkozásokban a női cégjegyzésre jogosultak 31 százalékos aránya alig változott 2013 óta – állítja Hantos Zoltán az OPTEN céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.  


Év (utolsó napján meglévő)

Cégjegyzésre jogosult személyek összlétszáma (fő)

Cégjegyzésre jogosult nők száma (fő)

Női cégjegyzésre jogosultak aránya az összes cégjegyzésre jogosult személyek számához viszonyítva (%)

2 013

563 647

174 745

31,00

2 014

557 888

174 353

31,25

2 015

550 592

172 606

31,35

2 016

529 535

164 741

31,11

  A női cégjegyzésre jogosultak számának aránya a cégjegyzők összlétszámához mérten állandósult a hazai cégstruktúrában. Ez az érték 2013 és 2015 között kis mértékben még növekedett is és minimális csökkenés csak a tavalyi évben volt kimutatható.  

Év

100 milliónál kevesebb árbevétellel rendelkező cégek száma (darab)

100 milliónál kevesebb árbevétellel rendelkező cégekben lévő női cégjegyzésre jogosultak száma (fő)

100 milliónál kevesebb árbevétellel rendelkező cégekben lévő női cégjegyzésre jogosultak aránya (%)

2 013

390 756

147 968

31,60

2 014

382 353

146 500

32,00

2 015

374 119

143 855

32,18

2 016

355 351

135 347

31,91


Év

100 millió és 1000 millió közötti árbevétellel rendelkező cégek száma (darab)

100 millió és 1000 millió közötti árbevétellel rendelkező cégekben lévő női cégjegyzésre jogosultak száma (fő)

100 millió és 1000 millió közötti árbevétellel rendelkező cégekben lévő női cégjegyzésre jogosultak aránya (%)

2 013

40 828

14 366

23,37

2 014

44 471

16 128

24,41

2 015

47 131

16 909

24,46

2 016

47 578

17 051

24,37


Év

1000 millió fölötti árbevétellel rendelkező cégek száma (darab)

1000 millió fölötti árbevétellel rendelkező cégekben lévő női cégjegyzésre jogosultak száma (fő)

1000 millió fölötti árbevétellel rendelkező cégekben lévő összes cégjegyzésre jogosultak száma (%)

2 013

7 511

12 411

36,53

2 014

8 031

11 725

34,52

2 015

8 345

11 842

34,33

2 016

8 211

12 343

34,85

  A női aláírók aránya érdekes eloszlást mutat, amennyiben azokat a cégek árbevételével hasonlítjuk össze. Azokban a kis cégekben, melyek árbevétele nem haladja mg a 100 millió forintot, arányuk enyhén meghaladta az átlagot (31,91%). A középső szegmensben, 100 és 1000 millió forint közötti árbevétellel rendelkező vállalkozásoknál viszont jóval alacsonyabb, csak 24,37 százalékot mutat ez az érték. Ezzel ellentétben, a 1000 millió forintnál nagyobb árbevételű cégeknél, jóval magasabb 34,85 százalékos volt a női cégjegyzők aránya 2016-ban. Ennek az egyik lehetséges oka, hogy azokon a szakterületeken, ahol a nők aránya felülreprezentált (pl. pénzügy, számvitel), csak a nagyvállalati szektorban kapcsolódik cégjegyzési jogkör. Összegezve elmondhatjuk, hogy a női cégjegyzésre jogosultak aránya a vizsgált időszakban stabilan 31 százalék körül maradt. Ezt nem befolyásolta sem a működő cégek, sem az aláírok teljes számának csökkenése. Egyre több cég ismeri fel, hogy az olyan, általában női vezetőkre jellemző tulajdonságok, mint a mérsékelt kockázatvállalás, a hosszabb távú tervezés és a nagyobb megbízhatóság kedvezően befolyásolja a vállalkozások működését. Ez abban is megnyilvánul, a tisztán férfi menedzsmenttel, illetve tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozások 10 százalékkal rosszabb kockázati besorolást érnek el, mint azok, amelyek vezetésében egy vagy több nő is található. Ennek ellenére a női cégvezetők arányának növekedése, egyenlőre mégis várat magára – zárja elemzését a céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.