MBH: „A forgalom 2200 milliárdról 4800 milliárdra nőtt a magyar faktoring piacon”

Interjú2023. júl. 18.Devecsai János

Az idei év utolsó negyedévétől kedvezőbb kamatkörnyezet irányában indul el a piac, és 2024-re normalizálódhatnak a piaci kamatok, ami kedvezőbb finanszírozási környezetet teremt a faktoring számára is – mondta el a növekedés.hu-nak Molnár Tamás, az MBH Bank Faktoring és Üzletfinanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója.

A cégek itthon mennyire ismerik a faktoringot?

Általánosságban elmondható, hogy a konkrét faktorigény a mai napig ritka, mint a fehér holló. Elenyésző azon ügyfelek száma, akik csak és kizárólag faktoring termék miatt keresnek meg bennünket.

A való életben az a jellemző, hogy az ügyfél egy konkrét vagy általános igényére keres valamilyen finanszírozási lehetőséget.

Ezért szeretünk már a kezdeti tárgyalási szakaszban bekapcsolódni annak érdekében, hogy a legrelevánsabb finanszírozási megoldást találjuk meg ügyfeleink számára.

Tapasztalataink szerint, bizonyos üzemméret felett, sok esetben valamely faktoring vagy üzletfinanszírozási szolgáltatásunkkal tudjuk a legmegfelelőbb értékajánlatot tenni.

Molnár Tamás, az MBH Bank Faktoring és Üzletfinanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója

Milyen éveken van túl a faktoring piac? 

Az elmúlt években a magyar faktoring piac dinamikusan növekedett, évente mintegy 20-30 százalékos bővülés jellemezte a kulcsmutatók terén. Az előző öt évben például a forgalom 2200 milliárd forintról 4800 milliárd forintra növekedett,

továbbá az aktív ügyfélszám is szép emelkedést mutatott, 3100-ról 3770-re nőtt a faktoring szolgáltatást igénybe vevők száma.

A jövőt és az MBH Bankot tekintve az elkövetkező időszakban terveink szerint a piaci átlagot meghaladó mértékben fogunk növekedni. Kollégáimmal karöltve, egy dinamikus csapatban nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy középtávon piacvezető faktoring szolgáltatóvá váljunk hazánkban.

Mik a faktoring piacnak a hazai sajátosságai?

A hazai faktoring piac leginkább szemmel látható különbsége a nyugat-európaihoz képest a szolgáltatás ismertsége. A már említett impozáns számok ellenére Nyugat-Európában a faktoring piac még mindig többszöröse a hazainak.

Ez nyilván adódik a pénzügyi kultúra fejlettségéből is, viszont egyben motiváló is az itthoni fejlődési lehetőségeket figyelembe véve.

A faktoring finanszírozás egyre szélesebb körben terjed a vállalati és agrár-szegmensben is, viszont a szolgáltatás penetrációjának szélesítésében még rengeteg munka vár ránk.

A COVID és a válság hogyan hatott az ágazatra?

A faktoring véleményem szerint az egyedüli olyan szolgáltatás, ami dinamikusan reagál a piaci környezet változásaira. Ha röviden kell megfogalmaznom, akkor a faktoring ipso iure, vagyis szinte törvényszerűen azonnal együtt mozog a vevői követelések alakulásával.

Ez a mozgás pedig jól tükrözi a piacon tapasztalható folyamatokat. A covidot tekintve egyáltalán nem tapasztaltunk forgalmi visszaesést összességében nézve, mivel komplementer módon más ágazati szereplők forgalmai váltak erősebbé,

amihez a faktoring az előbb említettek miatt kiváló finanszírozási forma tudott lenni.

A pandémiás időszak alatt és annak hozadékaként a hirtelen megállt piac azóta újraindult szinte minden fronton, ez inflációs környezettel és extrém módon megnövekedett kereslettel, így áremelkedéssel társult.

Mindhárom tényező a bruttó követelésállományok általános emelkedésével járt, így már csak emiatt is tapasztaltunk a faktoring piacon egy volumennövekedést. Ezen túlmenően fontos figyelembe venni azt a faktoring sajátosságot, miszerint döntően forgóeszközt finanszírozunk vele,

tehát az esetleges elmaradt beruházások kedvezőtlen hatásai közvetve, és így kevésbé érzékelhetők.

Jelenleg a legnagyobb kihívás számunkra az, hogy magas kamatkörnyezetben versenyképes faktoring szolgáltatást nyújtsunk forintban, piaci alapon. A jó hír, hogy erre azért nemsokára lesz megoldásunk.

Melyek a legnépszerűbb faktoring termékek?

Az elmúlt tíz évben sokat tettünk a szolgáltatás fejlesztéséért és népszerűsítéséért. Májusban az MKB Bank és Takarékbank fúziója eredményeképpen létrejött az ország második legnagyobb hazai hitelintézete, így az MBH Bank egyben jó hívó szó is az új, innovatív szolgáltatásokra.

Folyamatosan dolgozunk olyan új megoldásokon, amelyekkel lehetőségünk nyílik piacszerzésre, és a minél magasabb minőségű, hatékony kiszolgálásra.

Ilyen szolgáltatásunk például az invoice discounting, amely Nyugat-Európában régóta honos szolgáltatás. Ennek keretében egy komfortos, kevés adminisztrációval járó, állományi (nem tételes) faktoringról beszélhetünk.

De ide sorolhatóak még az agrár-támogatások is, hiszen az idei évtől már a támogatások előfinanszírozása is faktoring termék keretében érhető el rugalmas feltételek mentén.

Ne felejtsük ki a mérlegtisztítást sem, mely során legnagyobb ügyfeleink számára nyújtunk attraktív, 100 százalék visszkereset nélküli követelésvásárlást időszakos vagy folyamatos jelleggel.

A sort lehetne sokáig folytatni a klasszikus faktoring mindenféle változatával, és természetesen vannak további egyedi szolgáltatásaink is.

Jellemzően milyen profilú cégek vesznek igénybe faktoring szolgáltatást?

Portfóliónkban mindenféle profilú cég, vállalat megtalálható. Ez számunkra is öröm és természetesen a kockázati terület is pozitívan fogadja a széles üzletági lefedettséget.

Mennyire sűrűn fordul elő, hogy a vevő nem fizet? Mi történik ilyenkor?

Minden portfolióban vannak nem teljesítő partnerek, de szerencsére bankunk kedvező helyzetben van ezen a téren. Rendelkezünk olyan faktoring szolgáltatásokkal, amelyek keretében átvállaljuk a nemfizetés kockázatát részben vagy teljes egészében.

Ezen a ponton – amikor felmerül a vevői nemfizetés kockázata –ügyféloldalon felmerülhet a kérdés, hogy mi is a fontos számára: finanszírozást szeretne, vagy olyan finanszírozásra van szüksége, ahol valaki menedzseli a mögöttes követeléseit, vagy csak követelésmenedzselést szeretne, és vállalja más a fizetés teljesítésének kockázatát.

Helyzettől függően segítjük őt a neki legjobb megoldás megtalálásában.

Tapasztalataink szerint a bank és az engedményezés szó hallatánál a fizetési morál jelentősen tud javulni, ami egyébként a szállító-vevő kapcsolatban is pozitív hatásként csapódik le általában. Válságos időszakban ez a szolgáltatás felértékelődik a magas kamatkörnyezet ellenére is, ezt érdemes mindenkinek szem előtt tartani.

Mik a jövőbeli kilátások? A faktoring üzletáguk milyen év elé néz?

Úgy vélem az idei év utolsó negyedévétől kedvezőbb kamatkörnyezet irányában indul el a piac, és 2024-re normalizálódhatnak a piaci kamatok, ami kedvezőbb finanszírozási környezetet teremt a faktoring számára is.

Ettől függetlenül a hazai piacon likviditás-finanszírozási szükséglet is érezhető.

A beruházások érthető módon lassultak, azonban a forgó finanszírozások iránt továbbra is magas a kereslet, ezt láthattuk és látjuk a támogatott hitelek esetében is.

Szerencsére a faktoring a likviditás finanszírozásában, a cash-flow optimalizálásban a legerősebb, ezért van létjogosultsága az idei – gazdaságilag nehezebb - évben is.

Ilyen időszakban nem tehetünk mást, mint fejlesztünk folyamatosan annak érdekében, hogy a finanszírozási igények minél szélesebb spektrumát le tudjuk fedni az új konjunktúra időszakában. Terveink szerint rövid időn belül fogjuk tudni finanszírozni a forgóeszközökön belül a készlet állományt is,

ezzel képesek leszünk lefedni egy gyártó/kereskedő/ termelő vállalat teljes finanszírozási ciklusát.