Száz országból 90-en beleestek: versenyképességi fordulattal elkerülhetjük ezt a gazdasági csapdát

Interjú2018. jún 27.Szabó Anna

Ha a gazdaság növekedési ütemét sikerül 4 százalék közelében stabilizálni, jó esélyünk van, hogy a következő évtizedre elérjük az osztrák fejlettségi szint 80 százalékát, de nem csak a GDP-re, hanem a nemzeti jövedelemre is kell koncentrálni - nyilatkozta a Növekedés.hu-nak adott interjújában Virág Barnabás. A Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója szerint a versenyképesség, a termelékenység, az oktatás és az innováció fejlesztésével kerülhetjük el a közepesen fejlett országok csapdáját, amibe a legtöbb ország beleesik, ezért is kevés a felzárkózási sikertörténet.

A versenyképesség javítása most központi témának számít. Hogyan kerülhetjük el a közepesen fejlett országok csapdáját?

A közepes fejlettség csapdája az a helyzet, amikor egy korábban gyors GDP bővülést mutató, kevésbé fejlett gazdaság növekedési üteme tartósan lelassul és a fejlett országokhoz mért konvergenciája megáll. Elemzések szerint ez a jelenség leggyakrabban valahol a 10000-15000 dolláros egy főre jutó GDP mellett következik be. Hazánk egy főre jutó GDP-je az elmúlt közel 20 évben szinte folyamatosan ebben a tartományban alakult.

Mi ennek a fő oka?

A jelenség oka, hogy az alacsonyabb fejlettségű gazdaságok kezdetben erős növekedést tudnak elérni a relatíve olcsó munkaerőre, az erős működőtőke beáramlásra és az új technológiák gyors átvételére alapozva. Többségében ez jellemezte Magyarországot is a rendszerváltást követő negyedszázadban.

Ez a növekedési modell azonban egy idő után kifullad, aminek a következménye a növekedés lassulása és/vagy – mint azt a válság előtti évek magyar példája is mutatta – fenntarthatatlan eladósodás kialakulása lesz.

Ahhoz, hogy egy ország ebből a helyzetből kitörjön, a termelékenység növelésére, versenyképességi fordulatra, az innovációs kapacitások erősítésére és a növekedés minőségi tényezőinek folyamatos javítására van szükség.

Mely országok kerülnek a közepes fejlettség csapdájába?

A nemzetközi példákat illetően egyszerűbb felsorolni azon országokat, akik sikeresen léptek ki a közepes fejlettség státuszából. Az elmúlt fél évszázadban a világ több mint 100 közepes fejlettségű országa közül alig 10-nek sikerült fenntartható módon fejlettségi szintet lépnie. Ilyen országok voltak Európában Írország, Finnország, Ausztria, míg Ázsiában például Hong-Kong, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan és Japán. Ebből is látszik, hogy a felzárkózás sokkal inkább ritka gazdaságtörténeti kivétel, mint általános gyakorlat. Ebben a versenyben átütő eredményeket csakis széleskörű, innovatív és hosszú távú stratégiákkal lehet elérni.

Mikor érheti el az osztrák fejlettségi szint 80 százalékát a relatív fejlettségi szintünk, amennyiben sikerül javítani a versenyképességen? Ha viszont nem sikerül a versenyképességi fordulat, akkor tartósan maradhatunk a 60 százalék környékén?

A magyar gazdaság felzárkózása 2013-ban újraindult. 2010 óta számos, a biztonságos növekedés szempontjából kulcsfontosságú területen sikerült komoly fordulatot elérni. Ilyen volt a gazdaság külső és belső finanszírozási helyzetének stabilizálása, az adórendszer reformja, a foglalkoztatás jelentős növelése vagy épp a hitelpiacok aktivizálása. A magyar gazdaság 2013 óta átlagosan mintegy 3,5 százalékos növekedési ütemet tud felmutatni.

Amennyiben a növekedési ütemet sikerül 4 százalék közelében stabilizálni, akkor jó esélyünk van, hogy a következő évtizedre elérjük az említett 80 százalékos tartományt.

Fontos azonban, hogy ne egyedül a GDP növekedés ütemére fókuszáljunk. Az elmúlt 25 évben a GDP gyorsabban növekedett, mint a belföldi jövedelemtulajdonosok jövedelme (ez az úgynevezett bruttó nemzeti jövedelem, a GNI). A két mutató közötti rés a régióban hazánk esetében az egyik legmagasabb. Így fontos az is, hogy a felzárkózási a pályán a növekedés olyan szerkezetben történjen, ami támogatja a GNI élénk emelkedését is.

Ez leginkább a munkabérek szintjének felzárkózásával, a termelésen belül a hazai hozzáadott érték emelkedésével és gazdaságunk külső adósság helyzetének folyamatos további javításával következhet be.

A versenyképesség pozitív irányú fordulata nélkül mik a kilátások?

Ha nem történik versenyképességi fordulat, akkor a gazdaságtörténeti tapasztalatok egészen egyértelműek. 10 esetből 9-szer a gazdaságok a közepesen fejlett státuszban ragadtak.

A versenyképesség egyik alapja a hitelezés fellendülése. Milyen növekedési pályát lát a kkv-szektor számára a következő néhány évben? Tartható-e a megcélzott 10-14 százalékos évi emelkedés a jelenlegi kamatkörnyezetet alapul véve?

A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt öt évben hagyományos, és célzott, nem-hagyományos lépésekkel is támogatta a hazai hitelpiac regenerálódását. Az eddigi eredmények komoly sikereket mutatnak: egy gyakorlatilag fagyott állapotból sikerült rövid időn belül fordulatot elérni és növekedési fázisba terelni a hazai hitelezést. Jó hír, hogy

a fenntartható felzárkózás szempontjából kulcsterületnek számító kkv-hitelezés dinamikus bővülése a Növekedési Hitelprogram 2017 eleji kivezetését követően is fennmaradt.

A hazai kkv-k fejlődése és modernizációja szempontjából kulcstényező a beruházásokhoz szükséges hosszú futamidejű, versenyképes áron rendelkezésre álló források elérhetősége. A jegybank ezért elemzéseiben nemcsak a hitelbővülés ütemét, hanem annak szerkezetét is folyamatosan figyeli. A hosszabb kamatfixálású (éven túli) hitelek aránya a Növekedési Hitelprogram kivezetését követően csökkent és nemzetközi összevetésben jelenleg alacsony. Fontos, hogy a jövőben e területen is javulást mutassanak az adatok.

Egy historikusan hosszú növekedési ciklus közepén vagyunk, a legutóbbi ilyen ciklus 1997 és 2006 között volt, akkor viszont csak eladósodás árán lehetett tartani a tempót. Most milyen adósságfékek, garanciák akadályozzák, hogy ne fújjunk a hitelezéssel egy újabb lufit, például az ingatlanszektorban?

A kérdésben említett növekedési ciklus 2002 és 2006 közötti szakasza megmutatta, hogyan nem szabad és nem is érdemes növekedni: adósságból. Fontos – egyébként az elmúlt évszázad gazdaságtörténeti összevetésében is kivételes – jellemzője az aktuális növekedésnek, hogy az egyensúlyi pozíciók megtartása mellett zajlik. A stabilitás megtartása a továbbiakban is a fenntartható növekedés sarokköve lesz. Ennek egyik legfontosabb garanciája maga a kormányzat, és a költségvetésben látott fegyelmezett fiskális politika folytatása. A másik legfontosabb pillér a Magyar Nemzeti Bank monetáris és felügyeleti politikája. A jegybank elsődleges mandátumával, az árstabilitás elérésével és fenntartásával stabil és kiszámítható környezetet biztosít a hosszabb távú felzárkózáshoz elengedhetetlen megtakarítási és beruházási döntésekhez. Eközben hatékony felügyeleti munkával a pénzügyi rendszer stabilitását is biztosítja. A Magyar Nemzeti Bank kellő időben levonta a legutóbbi hitelkatasztrófa tanulságait és már évekkel ezelőtt életbe léptetett olyan mechanizmusokat, amelyek feladata a hitelezés egészséges mederben tartása.

A felvehető hitelösszegre, a törlesztőterhek nagyságára, vagy épp a bankok tőkekövetelményeire vonatkozó szabályok célja, hogy a jövőben is megóvjanak minden szereplőt a túlzott kockázatvállalástól.

Végezetül a stabilitás megőrzésének harmadik pillére a versenyképesség folyamatos javítása. Csakis hosszú távon növekvő lakossági és vállalati jövedelmek alapozhatják meg a gazdaság egyensúlyi helyzetének megtartását, az adósságok mérséklését, és a beruházások finanszírozásához szükséges belföldi megtakarítások folyamatos képződését.

A versenyképesség másik alapja az oktatásra fordított pénzek összegének emelése és a hatékony elköltése. A GDP százalékában most 4,5 százalékos az oktatási ráfordítás. Mennyit gondol optimális aránynak? A digitalizáció, a robottechnológiák és a mesterséges intelligencia előretörésének évtizedeit éljük. Ebben a korban még inkább felértékelődik a képzett humán tőke szerepe. Az említett 4,5 százalék körüli érték valamivel alacsonyabb az európai átlagnál, ugyanakkor meghaladja a régiós átlagot. Az is megfigyelhető azonban, hogy

a világ élvonalába tartozó gazdaságok – mint pl. a skandináv országok – a GDP 6-7,5 százalékát fordítják oktatásra. Ebből is látszik, hogy van tér a hazai oktatási kiadások növelésére.

Emellett azonban azok szerkezetére is nagy hangsúlyt kell helyezni. Egyrészt a digitális tudás igénye hamarosan szinte valamennyi munkakörben megjelenik, így fontos, hogy e téren a hazai oktatási rendszer készségszintű tudást biztosítson. Másrészt a magánszféra, a vállalatok bevonása az oktatásba segítheti a piaci igényekhez még jobban illeszkedő képzettségek megszerzését.

A demográfia kérdése is meghatározó a növekedési ciklusoknál. Több javaslat szerint a nyugdíjrendszerben el kellene ismerni a vállalt gyerekek számát és a nevelés minőségét is. Egyetértene egy ilyen módosítással?

A demográfia trendek javítása minden szempontból kiemelten fontos feladatunk. A Magyar Nemzeti Bank kiadványai is rendre részletesen tárgyalják a kérdést. A 2016-ban megjelent Versenyképesség és növekedés című könyvben számos javaslattal is éltünk a demográfiai helyzet javítására. Ennek egyik pontja a gyermekvállalás és a nyugdíjrendszer összekapcsolását illetően épp azt javasolta, hogy

szükséges lenne a nyugdíjrendszerben a gyermeknevelésre fordított egyéni erőfeszítéseket és a felnevelt gyermekek számát is figyelembe venni.

Magát a demográfia kérdését általánosabban vizsgálva, az MNB elemző műhelyeiből úgy látjuk, hogy leginkább egy átfogó, a szülőket és a gyermekeket a fogantatástól, a gyereknevelésen át, a munkapiaci elhelyezkedésen és a nyugdíjrendszeren keresztül is támogató rendszer lehetne hatékony.

A gazdasági jellegű ösztönző intézkedések mellett legalább ugyanilyen fontosak a pszichológiai síkon ható lépések.

A nemzetközi példák alapján azon országok tudtak sikeresek lenni a demográfiai trendek megfordításában, ahol sikerült erős társadalmi konszenzust teremteni a gyerekvállalás és családok szerepének fontosságáról. A gyermekvállalás és egy gyermek születése mindig áldás. A cél, hogy ez mindenki által elismert érték is legyen. 

SIKERSZTORIK
100% pszichológia: Ebben rejlik a Facebook, Snapchat és az Instagram sikerének titka
A Facebook több mint 2 milliárd, az Instagram 800 millió felhasználóval büszkélkedhet, a Snapchat-et pedig körülbelül 180 millióan használják naponta. Valójában miért kapnak ezek az alkalmazások ekkora figyelmet? Összegyűjtöttük az öt legfontosabb okot.
Siker2018. feb 15.
Mit tennének a milliárdosok, ha mindenüket elvesztenék?
Bill Gates és Warren Buffett, akik egyébként hosszú ideje jó barátok, megosztották gondolataikat arról, mit tennének, ha mindenüket elvesztenék és a nulláról kellene felépíteniük az életüket.
Siker2018. ápr 28.
Hogyan legyünk sikeresek a 20-as, 30-as, 40-es éveinkben - az Alibaba tulajdonosának jó tanácsai
„Az életben nem az számít, hogy mennyi mindent értél el, hanem az, hogy hogyan élted meg a kemény napjaidat és a hibáidat.” Mondta Jack Ma.
Siker2018. feb 20.
Michael Bloomberg: öt tipp, hogy sikeres vállalkozó legyen
Mindössze öt dologról van szó, ám ezek betartásával lett sikeres vállalkozó Michael Bloomberg, akit később New York polgármesterének választottak.
Siker2018. máj 10.
Kezdő vállalkozó? Akkor erre az öt dologra figyeljen!
Bármibe, és bármikor is vág bele az ember, vannak általános szabályok, amelyek betartása nagy segítséget jelent a kezdő vállalkozónak. Mutatjuk, mit tart a legfontosabbnak egy sikeres vállalkozó, a JÓKENYÉR pékség tulajdonosa, Ludwig Klára.
Siker2018. nov 8.
Soros után ő a második leggazdagabb magyar
Thomas Peterffy, vagyis Péterffy Tamás 15-18 milliárd dollárra becsült vagyonával a világ 57. legtehetősebb embere.
Siker2019. jan 12.
Egy fiatal srác 100 millió fontos sportruházati márkát rakott össze Nagy-Britanniában
Nehéz elképzelni, hogy az alapításkor 19 éves Ben Francis-nak honnan volt ideje és energiája létrehozni és vezetni a Gymshark-ot.
Siker2018. okt 18.