Akármennyi robot jöhet, az Ipar 4.0-ban is az ember a kulcstényező

Ipar 4.02018. dec. 10.Növekedés.hu

Az ipar minden területe, a gyártáson túl a beszerzés, a logisztika és a humán erőforrás menedzsment is egyaránt forradalmi átalakuláson megy keresztül. Az átfogó néven IPAR 4.0-nak nevezett folyamat drasztikusan képes növelni a vállalatok termelékenységét, Magyarországon is több mint 1 százalékkal gyorsíthatja a gazdasági növekedést.

Az IPAR 4.0 elvárások alapján működő vállalkozások rugalmasan lesznek képesek reagálni a kis szériás vagy egyedi vevői igényekre, növelni tudják megrendelőik elégedettségét jobb termékek és szolgáltatások nyújtásával, a területen élenjáró cégek megvalósíthatják a teljes termelési értéklánc integrációját és a termékek teljes életciklusát lefedő nyomon követését. A tény, hogy a technológia fejlődése által minden mérhetővé és szinte azonnal visszamérhetővé vált, hatalmas lehetőségeket rejt magában a költségek csökkentése és a bevételek növelése terén egyaránt, ugyanakkor soha nem látott versenyhelyzet kialakulását eredményezi már a következő néhány évben is. Mindamellett, hogy az innováció végcélja a technológiai fejlesztés, a munkavállalók a változásoknak és a vállalat sikerének kritikus elelmei és katalizátorai, meghatározva egy transzformációs folyamat sikerét. A vezetők elkötelezettsége, a beosztottak nyitottsága, a szervezet rugalmassága mind olyan kritikus tényezők, amelyek a sikeres digitális transzformáció alapját biztosíthatják, de egyben legnagyobb kockázatát is jelentik.

Felmérések szerint Nyugat-Európában az érinett vállalatok több mint 60 százaléka vállalati kultúra hiányát látja a digitális transzformáció legnagyobb akadályának. 

Nem elég tehát a legfejlett technológiai megoldásokban vagy az ezek beszerzéséhez szükséges források előteremtésében gondolkodni:

a kulcstényező az ember!

A nem hatékony vagy hibás folyamatok és rendszerek digitalizálása ugyan digitalizált, de továbbra is rossz folyamatokat és rendszereket fog eredményezni. A negyedik ipari forradalom által formált környezetben csak a kiemelkedően rugalmas, nyitott és agilis szervezetek tudják kihasználni a digitalizációban rejlő hatalmas növekedési potenciált. Annak érdekében, hogy az IPAR 4.0 szempontú fejlesztésekben gondolkodó vállalkozások eredményes transzformációs folyamatokat tudjanak megvalósítani néhány alapvető és kulcsfontosságú szempontot feltétlenül szem előtt kell tartaniuk. A fejlesztéseket lépésről lépésre haladva, holisztikus megközelítéssel (tehát a szervezet egészére vonatkoztatva) érdemes megvalósítani, melynek eredményeképp nem csak az egyes részlegeket (pl. IT, termelés) érintő és már rövid idő alatt is érezhető eredmények válnak realizálhatóvá.

A vállalkozás vezetésének konkrét, határozott vízióval kell rendelkeznie. Hol tart a cég jelenleg – hová akarnak eljutni? 

A megfogalmazott cél tudatában elengedhetetlen egy konzisztens, az IPAR 4.0 minden elemére kiterjedő stratégia megalkotása. A stratégiának ki kell terjednie a technológiai szempontokon túl a szervezettel, a vezetéssel, a folyamatokkal és a humán fejlesztéssel kapcsolatos, a transzformáció szempontjából szintén kritikus kérdésekre is, úgymint szemléletformálás, digitális kompetenciafejlesztés és oktatás/képzés is! Azok a vállalkozások, melyek ezeket a lépéseket a startégiájukba építve haladnak az IPAR 4.0 szempontú működés felé, eredményesen tudják kezelni az óhatatlanul felmerülő kihívásokat. Andorka Miklós MAPI Zrt.