MNB-NAV: együtt a pénzmosás, terrorizmus finanszírozása és a pénzügyi bűncselekmények ellen

NAV Infotár2021. jún. 2.Növekedés.hu
A rovat támogatója:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Nemzeti Bank közös munkája során kiemelt szerepet kap egyebek mellett pénzmosás és terrorizmus finanszírozásával szembeni harc, illetve a pénzügyi szektor működését és az állami bevételek biztosítását veszélyeztető jogellenes tevékenységekkel szembeni fellépés.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében Sors László, a NAV vezetője, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részéről pedig Matolcsy György elnök írta alá Budapesten a két intézmény megújított és kibővített együttműködési megállapodásáról szóló dokumentumot.

Az együttműködés során különösen kiemelt területnek számít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység, a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása és az azokkal összefüggő – a NAV bűnüldözési és nyomozó hatósági jogkörébe tartozó – olyan pénzügyi és gazdasági tárgyú jogellenes magatartások, amelyek a pénzügyi szektor működését, illetőleg az állami bevételek biztosítását veszélyeztetik.

Az MNB ennek érdekében folyamatosan tájékoztatja a NAV pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szervezeti egységét az e témák kapcsán tudomására jutott információkról, s rendszeres statisztikai adatszolgáltatást is teljesít annak kapcsán.

A két intézmény emellett rendszeres vezetői konzultációt is folytat az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósításáról, illetve a jegybank egyes esetekben konkrét szakértői közreműködést is nyújt az adóhatóság számára.

A két intézmény rendszeresen tájékoztatja egymást a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni, illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos állásfoglalásaikról, iránymutatásaikról és ajánlásaikról, illetve a másik fél jogalkalmazási tevékenységét segítő egyéb tevékenységéről. Az MNB és a NAV emellett – az adat- és titokvédelmi jogszabályok és egyéb törvényi előírások betartásával – átadja egymásnak a pénzügyi szektort érintő jogellenes cselekményekkel kapcsolatos adataikat is az intézmények elemző-értékelő tevékenységének támogatására.

A felek akár közös célzott elemzést is végezhetnek az együttműködés témái kapcsán felmerülő új jelenségek és jövőbeni kockázatok felmérésére.

Mindezek mellett a NAV rendszeres adóstatisztikai adatokat is a jegybank rendelkezésére bocsát, az MNB pedig tájékoztatja az adóhatóságot arról, ha felfüggeszti, korlátozza vagy visszavonja egy felügyelt pénzügyi intézmény tevékenységét.

A kibővített együttműködés kiterjed arra is, hogy a két intézmény konferenciákat, konzultációkat szervezhet az e témákkal kapcsolatos ismeretterjesztés érdekében.

Az MNB és a NAV emellett részt vesz az Országos Rendőr-főkapitánysággal közösen működtetett Közös Piacfelügyeleti Munkacsoport munkájában is.