ÖT DOLOG, AMELYET TUDNIA KELL, HA UNIÓS PÉNZHEZ AKAR JUTNI

Pályázatok2018. ápr. 10.Növekedés.hu

Pénzt szeretne valamilyen elképzelése megvalósításához? Ha európai uniós forrásban gondolkozik, a következőket érdemes észben tartania.

1. A források kimerülése

Bár kétségtelen, hogy a pályázati felhívások döntő többségét 2017 március végéig kiírták (melynek elérésére meglehetősen komoly motivációs rendszert épített fel a Miniszterelnökség) még mindig vannak nyitott lehetőségek. Természetesen ma már nem számíthatunk arra, hogy minden fejlesztési elképzelésünkhöz pályázati finanszírozást fogunk tudni találni, de informatikai-, energetikai-, munkavállalói képzési területen állnak még rendelkezésre források. A legutóbbi statisztikai adatok szerint az április első hetében kihirdetett támogatói döntésekkel együtt
az ország számára rendelkezésre álló források csaknem 95%-át lekötötték már, ami szintén jelzi, hogy a lehetőségek egyre szűkülnek.

2. Kombinált pályázati konstrukciók

A 2014-2020-as európai uniós költségvetési időszak egyik nagy újdonsága volt a vállalkozások számára a kombinált pályázatok megjelenése, melyek egyszerre nyújtottak klasszikus vissza nem térítendő támogatást és nagyon kedvezményes kamatozású (néhány esetben 0 százalékos) kölcsönt visszatérítendő támogatásként. Ezek a kombinált pályázati felhívások minden területen elérhetővé váltak, a klasszikus eszközbeszerzési pályázatoktól kezdve, a kutatás-fejlesztési kiírásokon keresztül egészen az informatikai és energetikai felhívásokig. Kezdetben erős szkepticizmus fogadta ezeket az újfajta lehetőségeket, ám mára már nagy népszerűségnek örvendenek. A következő EU-s költségvetési időszakban (2021-2027) egyértelműen még nagyobb szerepet fognak kapni, így érdemes készülni az ilyen módon kiírásra kerülő új pályázatokra.

3. Pest megye reménykedhet, de nem azonnal

Évek óta létező probléma, hogy a Pest megyében működő vállalkozások jóval kevesebb pályázati lehetőségen jogosultak indulni, mint az úgynevezett konvergencia régióban működő társaik, mivel a Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye) fejlettségi szintjéből fakadóan jelentősen kevesebb uniós forrásra jogosult. Ez különösen azért érinti hátrányosan a pest megyei cégeket, mivel a térségben nagy különbségek vannak a fejlettségi szintek között és pl. Az Ipoly völgye vagy a Cegléd-Nagykőrös tengely nem fejlettebb, mint a szomszédos Nógrád, vagy Bács-Kiskun megyék. A Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt években
ennek az egyenlőtlenségnek ellensúlyozására hozott létre 80 milliárd Ft-os kerettel egy olyan „alapot” melyből pest megyei fejlesztések támogathatók (a telephelyfejlesztésektől az óvodafelújításokig). 
Vannak olyan irányú törekvések, melyek szerint a jövőben Pest megye külön váljon Budapesttől, ezzel kedvezőbb helyzetet teremtve az EU-s források eléréséhez, ennek megvalósítása azonban csak hosszú folyamatot követően reális.

4. Közbeszerzés

Sok korábban sikeresen pályázó vállalkozás számára jelentett váratlan nehézséget a közbeszerzési törvény módosítása 2015-ben, mely szerint vállalkozások számára is kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása 40 millió Ft-ot meghaladó támogatással rendelkező projekt esetében, függetlenül a támogatási intenzitástól. Ezzel az adminisztratív feladattal a projektek megvalósítása a korábbiakhoz képest néhány hónappal több időt vesz igénybe. Emiatt mindenképp érdemes kalkulálni a megvalósítási időszak és az adminisztratív teendők megnövekedésével olyan projektek esetében, ahol a támogatási összeg meghaladja a 40 millió Ft-ot és nem kombinált felhívásról beszélünk, ugyanis azok a pályázatok kivételt képeznek, nem tartoznak a közbeszerzési kötelezettség hatálya alá.

5. IPAR 4.0

A negyedik ipari forradalom már jelen idő, melyre a hazai vállalkozásoknak is felkészülten kell reagálni és ideális esetben a lehető leggyorsabban alkalmazkodni a versenyképesség megőrzése, növelése érdekében. Éppen ezek miatt a pályázatok döntő többségében előnyként, néhány esetben konkrét elvárásként jelenik meg, ha a projekt valamilyen szinten tartalmaz IPAR 4.0 elemeket.
Itt legfőképp a digitalizációra, automatizációra, illetve vállalat- és termelésirányítási rendszerek alkalmazására érdemes gondolni. 
Ez a trend a jövőben tovább fog erősödni, mivel a versenyképesség növelésének egyik fontos mozgatórugójáról beszélünk, melyet pályázati források is támogatnak/támogatni fognak. Andorka Miklós Mapi Zrt.