Stabil a CIG Pannonia, kétharmadával emelkedett az adózott eredmény

Pénzügy2021. aug. 17.Növekedés.hu

506 millió forint nyereség volt a CIG Pannónia Csoport adózott eredménye. Jól alakultak a biztosítási díjbevételek. A vállalatcsoport stabil, de nem minden téren tökéletesek az eredmények.

A növekedési fázisban lévő CIG Pannónia Csoport a 2021. év első felében jelentősen növelte a biztosítási díjbevételét a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva. Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás alapján az összes bevétel 68%-kal 10 951 millió forintról 18 424 millió forintra, míg a biztosítási díjak 9 300 millió forintról 10 830 millió forintra növekedtek, amely 16%-os fejlődést eredményezett.

Forrás: CIG Pannonia Csoport

506 milliós nyereség

Összességében elmondható, hogy a 2021. év első félévében a Kibocsátó és konszolidációba bevont vállalatai, mint a CIG Pannónia Csoport adózott eredménye 506 millió forint nyereség volt. Az előző év összehasonlító periódusában a csak folytatandó tevékenységek vonatkozásában az adózott eredmény a 2020. évi első féléves 406 millió forintról, közel 24 százalékkal 503 millió forintra növekedett az idei első félévben.

Csökkenő adózott eredmény

A teljes adózott eredmény 668 millió forintos csökkenése a 2020-as évhez képest több oknak köszönhető. A nem-élet szegmens vesztesége összességében nőtt, egyedi adózott eredménye 319 millió forint veszteség, szemben az összehasonlító periódus 337 millió forintos nyereségével. Ugyanakkor amennyiben a nem-élet szegmens teljesítményét az
értékesítésre tartott eszközök eredménye nélkül (772 millió forint nyereség) vizsgáljuk a 2020 első féléves 435 millió forintos veszteség 321 millió forint veszteségre csökkent a maradó tevékenységek vonatkozásában 2021-re.

A különböző szegmensek teljesítménye; Forrás: CIG Pannonia Csoport

Az élet szegmens 2020 első félévi, leányvállalatok hatásaitól megtisztított egyedi 919 millió forintos eredménye 836 millió forint nyereségre csökkent a 2021. évben. Az egyéb szegmensen elért veszteség 11 millió forint, 70 millió forinttal kevesebb, mint az összehasonlító periódusban. Az átfogó eredmény 685 millió forintos veszteséségéből383 millió forintot eredményezett a Csoport tulajdonában lévő OPUS részvények árfolyamvesztesége, míg 302 millió forintot magyaráz a magyar állampapírok nem realizált vesztesége.

Kisebb a saját tőke

A Kibocsátó saját tőkéje a 2020. év végi 13 894 millió forintról 13 683 millió forintra csökkent 2021 első félévében. A saját tőke változását a teljes átfogó jövedelem (- 179 millió forint) elszámolása és a visszavásárolt saját részvények összege (- 32 millió forint) okozta.

Pénzügyileg stabil

A CIG Pannónia Életbiztosító pénzügyileg stabil, fundamentumai biztosak, Szolvencia II szerinti szavatolótőke-megfelelése kiemelkedően magas, 351 százalék. A konszolidált tőkemegfelelés szintén 351 százalék.

A biztosítási díjbevétel az összehasonlító periódus díjbevételénél 16 százalékkal több, 10 830 millió forint.Az élet szegmensben az új szerzés 1 935 millió forint, amely 25%- os növekedést mutat 2020. év első félévének új szerzéséhez képest.