A fiatalabbak nagyobb valószínűséggel szenvednek frontális ütközést

Biztosítás2022. jan. 21.Bódy Géza
A rovat támogatója:

Az ütközéselkerülő rendszerek, különösen az automatikus vészfékezéssel rendelkezők, csökkentik a jelentős biztosítási károkat. A fiatalabb járművezetők nagyobb valószínűséggel szenvednek frontális ütközést, mint az idősebbek.

A 25 év alatti és ütközéselkerülő rendszereket használó járművezetők esetében csökken a legnagyobb mértékben az ütközések és a kárigények gyakorisága - derül ki az amerikai Highway Loss Data Institute (HLDI) tanulmányából, melyet a Biztosítási Szemle idéz. A HLDI három tanulmányt végzett a Honda, Kia és Subaru járművek biztosítási káreseteinek felhasználásával, hogy megbecsülje, hogyan befolyásolja a technológia a különböző korú vezetők baleseti arányát.

A tanulmányok azon megállapításai, amelyek szerint az életkor előrehaladtával csökken az ütközéselkerülő rendszerek hatékonysága, összhangban vannak a HLDI korábbi kutatásaival.

Más kutatások azt bizonyítják, hogy a fiatalabb járművezetők nagyobb valószínűséggel szenvednek frontális ütközést, mint az idősebbek.

Ezek a rendszerek különösen a fiatalabb járművezetők számára lehetnek előnyösek.

Az adatoknak vannak bizonyos korlátai, mivel az ütközéselkerülő rendszerek kikapcsolhatók, és nem lehet tudni, hogy a baleset során be voltak-e kapcsolva. Az Insurance Institute for Highway Safety kutatása szerint azonban a járművezetők több, mint fele bekapcsolva hagyja ezeket.

A HLDI tanulmányában szereplő három gyártó különböző rendszerekkel rendelkezik, de mindháromban van sávelhagyásra és ütközésre figyelmeztető rendszer. A Kia Drive Wise és a Subaru Eyesight automatikus vészfékezéssel is rendelkezik. Ez a technológia kamerák és érzékelők segítségével figyeli az utat, és értesíti a járművezetőt, ha akadályba ütközik, illetve, ha a jármű kisodródik a sávból. A vészfékezési funkció automatikusan fékez, ha a vezető nem reagál a figyelmeztetésekre.

Az automatikus vészfékezést tartalmazó Subaru és Kia rendszereknél csökkent a legnagyobb mértékben a káresemények gyakorisága.

 A 25 és 64 év közötti, valamint a 65 év feletti járművezetőknél nem mutatkozott olyan mértékű csökkenés, mint a fiatalabbaknál. 

A Honda Accord ütközéselkerülő funkciói jelentették az egyetlen kivételt az ütközéses kárigények gyakorisága tekintetében, amelyek körülbelül ugyanolyan előnyökkel jártak a fiatal és a 25 és 64 év közötti vezetők esetében. A vizsgálatba bevont járművek többféle felszereltségi szinten voltak kaphatók, és az ütközéselkerülő funkciók csak egyes felszereltségi szinteken voltak elérhetők.

Mint látszik, érdemes CASCO-t kötni a gépjárműre. A CASCO az üzembentartó/tulajdonos által önkéntesen köthető, a saját gépjárművet védő vagyonbiztosítás, amely a töréskár mellett olyan káresetekre nyújthat fedezetet, mint a lopáskár, az elemi kár és az üvegtörés. Hiába rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (KGFB), az csak a tulajdonos által a másik autóban okozott károk megtérítésére vonatkozik. A saját gépjárműben keletkezett károk biztosítása érdekében a tulajdonosnak CASCO szerződést kell kötnie.  Viszont nem árt tudni, mire nem fizet a biztosító - hivta fel a figyelmet Cseh Anett a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője.

A biztosító mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták (ittas, kábult vezetés), vagy a kármegelőzési, illetve kárenyhítési kötelezettséget súlyosan megszegték (lopás esetén, ha a pótkulcs a járműben maradt, vagy az autó védelmi berendezése nem megfelelő).

A biztosító abban az esetben is mentesül a kártérítés megfizetése alól, ha a járművet túlterhelték, az üzemeltetését vagy a vontatását szakszerűtlenül végezték vagy a káresemény – a forgalmi engedély érvényességétől függetlenül – a gépjármű biztonsági berendezéseinek súlyosan elhanyagolt műszaki állapotával összefüggésben következett be. A mentesülések részletes szabályait a szerződési feltételek tartalmazzák.

A biztosítás nem terjed ki az olyan károkra, amelyek háborús jellegű eseményekkel vagy bármilyen tömegmegmozdulással, terrorcselekményekkel, versennyel, sugárzó anyagok és termékek hatásával összefüggésben keletkeztek.

Az olyan tűz- és robbanáskárokra, amelyek a gépjármű hatósági engedély nélkül átalakítása miatt, vagy az alapbiztosítás fedezeti körébe nem tartozó töréskárával okozati összefüggésben következtek be. A biztosítási feltételekben részletezett olyan alkatrészek és tartozékok káraira, amelyeket le-, illetve kiszerelt állapotban tároltak. A szerződéskötést követően beépített azon extra tartozékokra, amelyeket a szerződés mellékleteként nem tüntettek fel. Azon töréskárokra, amelyek nem baleseti jelleggel, pl. alkatrész anyagfáradásából eredő törés, hűtőfolyadék megfagyásából adódó mechanikus károk miatt keletkeztek. Különleges gépjárműben – például daruval felszerelt gépjármű, markológép stb. – annak munkavégzése közben bekövetkező károkra.

Nem téríti meg a biztosító a lopás- és poggyászkárt, ha az nemesfémből, drágakövekből készült ékszerekben vagy azok felhasználásával készült tárgyakban, készpénzben, értékpapírban, értékcikkben, okmányokban, valamint a személyi használat körét meghaladó vagyontárgyakban – például munkaeszközök, kereső tevékenységgel kapcsolatos egyéb vagyontárgyakban (árukban) – keletkezett. Amelyek szándékos bűncselekménynek biztosított általi kísérlete vagy elkövetése során következtek be.

A Netrisk.hu rendszere CASCO díjszámító programja a biztosítók díjajánlatánál megadja azt is, hogy az adott biztosító az adott gépjárműre milyen védelmi előírásokat követel meg.

A biztosítani kívánt gépkocsi típusától függően több védelmi eszköz együttes meglétét is előírhatják a biztosítók. Az utólag beszerelt védelmi eszközök közül csak a MABISZ által megfelelőnek minősítettek fogadhatók el. Fontos, hogy az előírt védelem meglétét lopáskár esetén a biztosítottnak igazolnia kell.