Amikor a kocsi elé rohan a kutya vagy a macska

Biztosítás2021. máj. 12.Bódy Géza
A rovat támogatója:

Kisállat, háziállat által okozott baleseteknél különösen fontos, hogy a károsult a későbbi igényérvényesítéshez szükséges bizonyítékokat még a helyszínen rögzítse. Ugyanis nem mindegy, hogy ki téríti meg a jármű elé szaladó kutya vagy macska okozta balesetben keletkező kárt.

Sokakat foglalkoztat, sajnos legfőképpen akkor, ha már megtörtént a kár, hogy ki téríti meg a jármű elé szaladó kutya vagy macska okozta balesetben keletkező kárt? A Polgári Törvénykönyv szerint, aki állatot tart, az állat által másnak okozott kárért felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli.

Felróható az állattartónak, ha például a kutyája póráz nélkül sétáltatva, vagy a nyitott kapun kisurranva okoz kárt.

A felelősség alól mentesülni úgy lehet, ha az állattartó bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli, például mindent megtett annak érdekében, hogy az állat ne tudjon kiszökni a kapun keresztül – olvasható a Biztosítási Szemle májusi számában.

Mi történik, ha az adott kutya csak ideiglenesen van nálunk, vagy elkóborolt, és nem tudni, ki a gazdája? Ezzel kapcsolatban lényeges, hogy állattartó nem csak az állat tulajdonosa lehet, hanem az is, aki az állatot akár csak ideiglenesen is birtokában vagy felügyelete alatt tartja. Állattartónak kell tekinteni tehát azt is, aki az elkóborolt állatot befogadja, aki a tulajdonos távolléte alatt szívességből gondozza, sőt azt is, aki jogellenesen magánál tartja.

Ezek után joggal merül fel a kérdés, hogy mi a teendő károkozás esetén. Kisállat, háziállat által okozott baleseteknél különösen fontos, hogy a károsult a későbbi igényérvényesítéshez szükséges bizonyítékokat még a helyszínen rögzítse, ugyanis a bizonyítási kötelezettség a károsultat terheli.

Érdemes tanúnyilatkozatokat is beszerezni azoktól a személyektől, akik az esetet látták. Ha az állat gazdája beazonosítható, akkor célszerű vele a kapcsolatot azonnal felvenni, és egy felelősség elismerő nyilatkozatot beszerezni.

Ha súlyos, személyi sérüléssel járó baleset történt, vagy vita van a felek között, esetleg nem állapítható meg az állattartó személye, akkor javasolt a rendőrséget kihívni a helyszínre. A hivatalos jegyzőkönyv a biztosítói kárrendezésnél is hasznos lehet.

A károsultnak kell meghatároznia a károk összegét is, például a gépjármű javítási költségét, esetleges értékcsökkenést, illetve minden olyan egyéb kárigényt meghatározni, mely a balesettel közvetlenül ok-okozati összefüggésben keletkezett.

Kóbor állat által okozott károk esetén a kárt szenvedő az önkormányzattal szemben is érvényesítheti kárát, amennyiben az belterületen történt. Az önkormányzatok felelőssége ugyanis a település belterületén a kóbor állatok befogása.

Mit fedeznek a kisállat biztosítások? Ezzel kapcsolatban Cseh Anett a Netrisk termékfejlesztési vezetője, idézve a Biztosítási Szemlét, kifejtette: a kisállatbiztosítások – melyek önállóan, vagy lakásbiztosítási kiegészítőként köthetők – akár a kisállat által harmadik félnek okozott személysérüléses és tárgyrongálási károkra is fedezetet nyújtanak.

Ha például egy kutya az útra szaladva balesetet okoz, vagy megharap valakit, esetleg egy másik állatnak okoz sérülést, akkor a felelősségbiztosítás megtérítheti ezeket a károkat.

Érdemes azonban a kizárásokkal is tisztában lenni. Jellemzően nem téríti meg ugyanis azokat a károkat, amiket a kisállat a gazdája, őrzője súlyos gondatlansága következtében okozott, emellett egyes biztosítások a gépjárműben vagy segédmotoros kerékpárban okozott károkat sem fedezik.