Amikor jégeső verdesi az összetört autót

Biztosítás2021. aug. 20.Bódy Géza
A rovat támogatója:

Viharszezon van, óriási kárt okoz az autóra dőlt fa vagy a jégeső, amely beveri a szélvédőt, behorpasztja a karosszériát. Van megoldás!

Pillanatok alatt lecsap a vihar, amely az autósokat sem kíméli. A biztosítótársaságok arra számítanak, hogy az elkövetkező időszakban akár sokszorozódhatnak a kárbejelentések, nem csupán az ingatlan, hanem a gépjárműtulajdonosok részéről is. A szélvédő betörése, a karosszéria megrongálódása, idegen tárgy rádőlése, villámárvíz miatti műszaki meghibásodások esetén azok számíthatnak kártérítésre, akik rendelkeznek casco-biztosítással.

Ez azonban csak minden ötödik-hatodik gépjármű esetében áll fenn. Ezért érdemes cascot kötni.

Jó hír, hogy aki rendelkezik casco-szerződéssel és károsult, az számíthat arra, hogy a bejelentését követően néhány napon belül megtörténik a kárszemle. A társaságok egyrészt igyekeznek a legsúlyosabban érintett térségekbe átcsoportosítania a munkatársaikat. Másrészt a járványidőszak több mint egy éve alatt felgyorsították digitális fejlesztéseiket és a legtöbb esetben már nemcsak a kárbejelentés, de a kárszemlézés is történhet online módon.

A távszemlézés (fotóküldés, videós szemle) gyorsítja a kárrendezés folyamatát.

Természetesen a casco nem csak viharkárokat térít – hívja fel a figyelmet Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője. Mint mondja, a casco a biztosított gépjárműben keletkező, a szerződési feltételekben rögzített biztosítási események bekövetkezése esetén (például lopás, törés, elemi kár, üvegkár) téríti meg a károkat, függetlenül attól, hogy a kár kinek a hibájából következett be. Ezért sorolható ide a viharkár is.

A biztosítási díj mérséklése szempontjából lehetőség van limitált rezsióradíjas casco szerződést választani teljes vagy akár részkockázatokra is.

Sőt, olyan casco biztosítás is köthető, ahol a szerződés díját a gépjárművezetői magatartás is befolyásolja az autóba beépített mérőműszer adatai alapján.
A biztosítási védelem a casco biztosításhoz igénybe vehető kiegészítő biztosításokkal további kockázatokra is kiterjeszthető, mint például balesetbiztosítás, poggyász biztosítás, jogvédelem, avulás mentes térítés – mondja szakértőnk. Viszont fontos, hogy a biztosító mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták, mint például ittas, kábult vezetés vagy a kármegelőzési, illetve kárenyhítési kötelezettséget súlyosan megszegték.

Amennyiben már van casco, még ez nem jelenti azt, hogy ettől kezdve nincs további teendő a szerződéssel kapcsolatban. Ilyen például a rendszeres, határidőben történő díjfizetés.

Viharkártól függetlenül a biztosítási díj elmaradásának igen súlyos következményei lehetnek.

Amennyiben a biztosítási díjat nem fizeti meg az ügyfél, a biztosító – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződőt a felszólítás elküldésétől számított legalább 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító díjkövetelését késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.


Érdemes tájékozódni a piaci újdonságok, a kedvezőbb díjak és a bővebb szolgáltatások iránt. Ebben lehet partner a Netrisk, hiszen a biztosítók újabbnál újabb casco termékkel állnak elő. Egyrészt az ügyfél bizalmáért versenyeznek, másrészt az újabb fogyasztói igényeknek és szokásoknak akarnak megfelelni azzal, hogy a jármű életkorából, használatából adódó sajátosságokat is figyelembe véve hasznos biztosítási megoldásokat kínálnak. Nem mellékes szempont az sem, hogy a meglévő casco-ját egy azonos vagy jobb szolgáltatási színvonalú, de olcsóbb szerződésre is le lehet cserélni – hangsúlyozza Cseh Anett.