Úgy viszik a tolvajok a Fordot, a BMW-t és a Skodát, mint a cukrot

Biztosítás2020. jún. 11.Növekedés
A rovat támogatója:

Nem véletlenül javasolják a biztosítási szakemberek a cascot, ugyanis a lopásra is kiterjed a biztosítás. Erre bármikor szükség lehet, ugyanis még mindig aktívak az autó-tolvajok. A lopási toplista élén a Ford áll, ezt követi a BMW és a Skoda.

Mint ismert, a casco a biztosított gépjárműben keletkező, a szerződési feltételekben rögzített biztosítási események bekövetkezése esetén (például: lopás, törés, elemi kár, üvegkár) téríti meg a károkat, függetlenül attól, hogy a kár kinek a hibájából következett be. A casco több fajtája különböztethető meg attól függően, hogy az milyen káresetekre nyújt fedezetet. A leggyakoribb a teljes körű casco, amely komplex védelmet nyújt a gépjárművet érintő károkkal szemben. Lehetőség van ezekből a szolgáltatási csoportokból csak részfedezetre is biztosítani a gépjárművet.

A Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesülethez (NAKE) bejelentett autólopások száma 2018-ban 182 darab volt, 2017-ben pedig 199 darab.

Ebből is látszik, csökkent ugyan a szám, de a tolvajok még napjainkban is aktívak. A vezess.hu legújabb kimutatása szerint jól látszik a lopási trend, sőt, arról is vezetnek listát a NAKE munkatársai, hogy az ország melyik településén mennyire aktívak a bűnözők, az autólopások egyértelmű központjának számító Budapestről például évről évre még kerületenkénti statisztikát is összeállítanak.
Az elmúlt 3-4 évben látványosan növekedett a külföldről behozott használt járművek száma. Sajnos az importautók átlagos életkora tavaly 12 év volt, ráadásul a legtöbb autót Magyarországra trélerező nepperek nyugaton többnyire az olcsóbb vételeket keresik.

A lopási modell-toplista alapján a tolvajok legtöbbször a Ford Focust, utána a Skoda Octaviát illetve a Volkswaken Polót lopták el. Amennyiben csak az autómárkát vizsgáljuk, akkor a lopási sorrend: Ford, BMW, Skoda, Toyota, Opel.

Évtizedek óta stabilan Budapest a legveszélyeztetettebb része az országnak, a 182 bejelentett autólopásból 134 itt történt. Régóta hallani, hogy a külső kerületekben, de főleg a főváros agglomerációjában működik, működött mindig is a legtöbb illegális szétszerelő műhely.

A legújabb adatokból is látszik, igencsak ajánlatos a Casco megkötése, a legjobb ajánlatok összehasonlítása egy helyről – mondja Cseh Anett a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője. A biztosítási díj mérséklése szempontjából az ügyfélnek lehetősége van limitált rezsióradíjas casco szerződést választani teljes vagy akár részkockázatokra is. Sőt, olyan casco biztosítást is köthet, ahol a szerződés díját a gépjárművezetői magatartása is befolyásolja az autóba beépített mérőműszer adatai alapján.

A biztosítási szerződés a felek megállapodása szerint határozatlan vagy határozott időtartamra szól. 

Határozatlan időtartamra, valamint az 1 évnél hosszabb határozott tartamra kötött biztosítás esetén a biztosítási időszak egy biztosítási év. A biztosítási év kezdete (biztosítási évforduló) legtöbbször a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja, vagy a tárgyhónap első napja (amennyiben a kockázatviselés is akkor kezdődik).

Amennyiben már meglévő (határozatlan idejű) casco biztosítás helyett egy új, ügyfelek igényeinek jobban megfelelő, esetleges olcsóbb casco szerződést szeretne valaki kötni, a meglévő szerződést évfordulóra lehet felmondani írásban, legalább 30. naptári nappal korábban – hívja fel a figyelmet szakértőnk. Lényeges, hogy a biztosítási védelem területi hatályát a szerződési feltételek határozzák meg. A casco biztosítások általában Európa területén érvényesek, de a pontos meghatározás eltérő az egyes biztosítóknál.

Mivel a tolvajok nem válogatnak, a leglényegesebb, a rendszeres, határidőben történő díjfizetés.

A biztosítási díj elmaradásának igen súlyos következményei lehetnek. Amennyiben a biztosítási díjat nem fizeti meg, a biztosító – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződőt a felszólítás elküldésétől számított legalább 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító díjkövetelését késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.