Kémiatanárokat díjazott a Richter

Egészség2021. okt. 20.Növekedés.hu

A Magyar Tudományos Akadémián négy kémiatanár vehette át kiemelkedő szakmai munkásságáért a Magyar Kémiaoktatásért díjat, amelyet a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma évente ítél oda középiskolai és általános iskolai kémiatanároknak. A díj a pedagógusok áldozatos munkájának elismerését szolgálja, amivel jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, valamint kiemelt figyelmet fordítanak a kémia oktatására, megszerettetésére és a tehetséges diákok felkarolására.

A nemzetgazdaság versenyképességének alakulása nagymértékben függ az oktatás színvonalától, hiszen az innovációs eredmények legfőbb motorja a jól képzett szakemberek teljesítménye, ezért a Richter Gedeon Nyrt. kiemelt figyelemmel kíséri a magyar oktatás helyzetét. A társaság kötelességének érzi, hogy lehetőségeihez mérten folytassa támogató tevékenységét ezen a területen. A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként 500 ezer forinttal járó díjat.

Az idén 120 éves Richter a sikerét nagyrészt annak köszönheti, hogy az országban talán egyedülálló módon egy olyan robusztus és energikus tudáscentrumaként működik, ami egyrészt csúcstechnológiát alkalmaz, másrészt nagyszámú, igen magasan képzett szakember multidiszciplináris és az innovációs lánc egészét lefedő tevékenységére, illetve együttműködésére épül egyetlen nagy független intézmény keretein belül.

"Ez a különleges tudáscentrum nem létezhet olyan oktatási rendszer nélkül, ami biztosítja ennek a szakembergárdának a kinevelését. Ennek belátása már önmagában is teljes mértékben indokolja, hogy a cég aktív figyelmet fordítson a közoktatásra, azon belül is elsősorban a természettudományos oktatásra, ily módon pedig igyekezzen minél inkább elismerni és inspirálni a kiváló tanárokat. De valójában ennél többről van szó: mindannyian egy olyan szellemi, gazdasági, kulturális ökoszisztéma részei vagyunk, amelyben minden szereplő szerepe kritikusan fontos, hiszen az ő harmonikus összefonódásuk ad vitalitást a rendszernek. Ez a vitalitás pedig nem jöhet létre anélkül, hogy a kérdéses szereplők ne éreznék magukat megbecsültnek, ne látnák a saját helyüket és értéküket a rendszerben, csakúgy, mint a többiek helyét és értékét. A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért ebben a szellemben és ilyen céllal igyekszik a kiváló kémiatanárokat nemcsak elismerni, hanem velük olyan konstruktív, együttműködő, tudásmegosztó partneri viszonyt kialakítani, amelyből a tanárok ezen a díjon túlmenően, a jövőre nézve is profitálnak. Ebben a szellemben az egész alapítványi stáb, valamint a Richter nevében szeretném őszinte elismerésemet, tiszteletemet és hálámat kifejezni mindazon kiváló kémiatanároknak, akik ebben az országban (és azon túl) tevékenykednek, és akik közül évről-évre kiválasztásra kerülnek az alapítvány díjazottjai.” − Prof. Dr. Szántay Csaba, a kuratórium elnöke.

A díjat 1999-ben adták át először olyan pedagógusoknak, akik a természettudományokat magas színvonalon tanítják, diákjaik sikeresen szerepelnek versenyeken, a tananyagok aktualizálását szorgalmas munkával végzik.

"De nagyon fontos és rendkívül örömteli tapasztalatunk, hogy ezek a pedagógusok egyfajta életszemléletet, erkölcsi tartást is mutatnak a fiataloknak. Ők pedig példaképet, követendő magatartást és a humánus gondolkodás képviselőjét látják és mintának tekintik. A díj jelent elismerést, köszönetet és hálát. Mindazért, amit a mindennapokban tesznek. És legyen ez egy kérés vagy ösztönzés arra, hogy a továbbiakban is nyújtsák azt, amit eddig. Mert ez vezet sikeres életekhez és szakmai és emberi gazdagodáshoz.” − Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai Margittámogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős vezető, Richter Gedeon Nyrt.

2021. évi díjazottak:

  • DR. SAABNÉ RÉTI IBOLYA Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola
  • SŐRE FERENC Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum
  • SZABÓNÉ SÁRI ZSUZSANNA KLÁRA Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium
  • SZAKMÁNY CSABA ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest