A külföldi cégek dominanciája csökken Magyarországon, de jóval hatékonyabbak, mint a hazaiak

Elemzések2022. jan. 4.HP

Rendkívül érdekes elemzést publikált a külföldi vállalatok hazai működéséről nemrégiben a KSH. A külföldi irányítás alatt álló vállalatok árbevétele már nem haladja meg a hazai vállalkozásokét. Emellett csökkent az elmúlt évtizedben a külföldi vállalkozások hozzáadott értékből való részesedése is hazánkban, bár súlyuk még így is az uniós átlag kétszerese. A nemzetközi tulajdonú vállalatok termelékenysége még mindig kétszerese a magyarnak, miközben az export is a külföldi nagyvállalatoknál koncentrálódik. Az elemzésből az is kiderül, hogy a németek gyakorlatilag uralják a kelet-közép európai régió vállalatait.

A KSH nemrégiben publikált kiadványa alapján 2020 során a Magyarországon működő vállalkozások 2,1 százaléka, vagyis 13,9 ezer vállalkozás állt külföldi irányítás alatt.

Alacsony számuk ellenére a külföldi vállalatok az összes hazai vállalkozás árbevételének, valamint hozzáadott értékének közel felét realizálták.

Emellett a bruttó tárgyieszköz-beruházások több mint 40 százalékát valósították meg.

Az összes hazai vállalkozás munkavállalóinak negyedét szintén külföldi irányítású leányvállalatok foglalkoztatták.

Forrás: KSH

Ágazati kitekintő

A külföldi vállalkozások részesedése a legnagyobb súlyú feldolgozóipari ágazatban a legmagasabb, ahol a teljesítmény több mint kétharmadát állították elő 2020-ban.

Ezenkívül a kereskedelem, az energiaipar, valamint az információ és kommunikáció szektorokban a legerőteljesebb a külföldi jelenlét.

Forrás: KSH

Nemzetközi kitekintő

A hozzáadott értékéhez legmagasabb arányban, 67 százalékkal Írországban járultak hozzá a külföldi ellenőrzés alatt álló vállalkozások. Ez az extrém magas érték azonban döntően a kedvező adózási rendszerrel magyarázható.

A külföldi jelenlét a közép-kelet-európai országokban szintén kiemelkedő.

A külföldi irányítású vállalkozások részesedése a bruttó hozzáadott értékből Magyarországon 47,4 százalék, Szlovákiában 47, Csehországban 42,8, Lengyelországban 37, Romániában pedig 44,7 százalék volt 2018 során.

Az uniós átlag 24,2 százalékot tett ki.

Forrás: KSH, Eurostat

Német befolyás

A KSH és az Eurostat adatai alapján 2018-ban a visegrádi országokban, illetve Közép-Kelet-Európában a német vállalatok dominanciája figyelhető meg. Nyugat-Európában jellemzően az amerikai vállalatok jelenléte a legmarkánsabb.

Forrás: KSH

Vállalatméret

A nagyvállalatok teljesítményének közel háromnegyedét a külföldi irányítású cégek adták Magyarországon. Hozzájárulások erősödött az elmúlt évtized során.

A 250 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások esetében ugyanakkor a magyar hátterű vállalkozások térnyerése figyelhető meg. Ez a hazai vállalatok gyorsabb árbevétel növekedésével magyarázható.

Forrás: KSH

Termelékenység

A külföldi és a hazai irányítású vállalatok termelékenysége egyaránt növekedett 2010 és 2020 között.

A külföldi vállalatok termelékenysége azonban 2020-ban is még kétszerese volt a hazainak.

Forrás: KSH

Export

A vállalatméret növekedésével növekszik az exportból származó árbevétel mind a hazai, mind a külföldi irányítású vállalatoknál.

Az export minden vállalatméret esetében a külföldi vállalatoknál koncentrálódik.

Forrás: KSH

Technológia

A fejlett technológiát döntően a külföldi tulajdonú vállalkozások birtokolják, melyek jelenlétükkel emelik a színvonalat hazánkban.

Ezzel szemben a hazai vállalkozások tevékenységében a közepesen alacsony és az alacsony fejlettségű tevékenységek dominálnak.

Forrás: KSH

K+F

A kutatás-fejlesztés ráfordítások terén is a külföldiek járnak az élen többek között a közúti járműgyártás, a villamos berendezés gyártás és a gépgyártás területén. A kutatás-fejlesztés nagyobb szerepe miatt a közeljövőben is fennmaradhat a nemzetközi hátterű vállalatok termelékenységi többlete.

Forrás: KSH