Lezárult a népszámlálás, amiben a lakosság 96 százaléka részt vett – Az első eredményeket jövő év első negyedévében publikálják

Elemzések2022. dec. 5.Növekedés.hu

Lezárult Magyarország 16. népszámlálása. Az idei számbavételen rekord sokan töltötték ki az online kérdőívet. Az adatgyűjtési időszak után most kezdődik a beérkezett kérdőívek feldolgozása. A népszámlálás első eredményeinek publikálása 2023. első negyedévében várható. Az idei volt az utolsó, hagyományos népszámlálás, a jövőben lakosságra háruló feladat nélkül, adminisztratív adatbázisok felhasználásával zajlik majd a népesség számbavétele. A népszámlálás eredményei a nemzeti adatvagyon részét képezik.

Népszámlálásokat általában tíz évente tartanak, az idei a Covid-járvány miatt azonban egy évvel később került megrendezésre. Ez nem csak Magyarországon alakult így, hanem az Európai Unió számos más országában is. A népszámlálásban való részvétel minden Magyarországon élő személy számára törvényi kötelezettség volt, hasonlóan a külföldi gyakorlathoz.

A népszámlálás egyszerre népesség- és lakásösszeírás is, utóbbi keretében felmérték az ország lakásállományát és lakásvagyonát. Ez alapján kaphatunk képet arról, hogy a társadalom különböző csoportjai milyen lakáskörülmények között élnek.

Az idei népszámlálás online szakasza rendkívül sikeres volt. Összesen 7 millió személyi kérdőív érkezett be alig három hét alatt. Ez több mint háromszor annyi, mint a legutóbbi népszámláláskor 2011-ben.

Ez volt az első alkalom, hogy a KSH ennyi embert el tudott érni interneten keresztül, ami ilyen rövid idő alatt nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőnek számít.

A következő, számlálóbiztosi szakaszban további 2,2 millió személyi kérdőív érkezett be a Központi Statisztikai Hivatalhoz, így összesen 9,2 millió személyi kérdőív van az adatbázisban.

November 28-án a pótösszeírási időszak végével lezárult az idei népszámlálás. A pótösszeírás során azokat vették számba, akik valamilyen oknál fogva sem az online, sem a számlálóbiztosi szakasz alatt nem töltötték ki a kérdőívet.

A népszámlálás három szakasza alatt a becsült várható népességszám 96 százalékát sikerült összeírni, ami szintén kiemelkedő eredmény.

Dr. Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy

mindez a számlálóbiztosok áldozatos munkájának, az őket koordináló felülvizsgálóknak, valamint a helyi végrehajtást szervező jegyzőknek, és természetesen az együttműködő lakosságnak köszönhető.

A népszámlálás adatait szigorúan védett adatbázisban tárolják. Az adatok védelme kiemelten fontos a KSH számára, hiszen személyi adatokról van szó. Ezeket nemzetközi és hazai jogszabályok is védik.

Az összeírás után most kezdődik az adatok feldolgozása. Elindult az adatok egyeztetése, az adminisztratív adatbázisokkal való összevetése. Kiszűrik a duplikációkat, pótolják a hiányokat, megnézik, milyen logikai hibák lehetnek a kérdőívek kitöltésében. Ugyanakkor az informatikai rendszer számos ellenőrzést már a kitöltés során automatikusan elvégzett.

A népszámlálásból nyert adatok a nemzeti adatvagyon részét képezik. Kizárólag statisztikai célra használhatók. A feldolgozási folyamat végére az adathalmaz elemei elvesztik személyhez kötöttségüket, vagyis az adatot visszafordíthatatlanul elválasztják az azt megadó személytől, így az a jövőben nem lesz azonosításra alkalmas.

Az állami adatbázisok használata, a népszámlálási adatok adminisztratív adatokból történő előállításának gyakorlata azért is különösen fontos, mert a tervek szerint az idei volt az utolsó hagyományos népszámlálás Magyarországon. A következő népszámlálás adatait már lakosságra háruló feladat nélkül, kizárólag adminisztratív források feldolgozásából fogja kinyerni a KSH, összhangban a több országban jelenleg is alkalmazott gyakorlattal.

A következő időszakban a döntéshozókat támogató elemzők, a tudományos kutatók, a gazdasági élet szereplői kiterjedten használják majd ezeket az adatokat a stratégia-alkotásban és a helyi fejlesztések megalapozásában. A népszámlálás lesz továbbá az a bázis, amihez képest ki tudják alakítani a reprezentatív mintákat a következő 10 évben minden társadalomtudományi kutatáshoz, és minden fontos statisztikai adatnak a népszámlálás eredménye lesz az alapja. Ez alapján állapítják majd meg az egy főre jutó GDP-t, vagy az egy főre jutó jövedelmet, fogyasztást.

Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy ennyire aktívan részt vett benne, a lakosságnak, a területi végrehajtóknak és a munkatársaimnak is. Azoknak, akik eddig segítettek az adatgyűjtésben, és azoknak is, akik most a feldolgozás folyamatában vesznek részt, nagyon köszönöm az áldozatos munkáját

– nyilatkozta a KSH elnöke.

A népszámlálás első eredményei már 2023 első negyedévében elérhetőek lesznek, a részletes adatok publikálása 2023 őszén várható.