Nézőpont Intézet: Ennyi most a háztartások havi jövedelme

Elemzések2023. okt. 19.Növekedés.hu

A Nézőpont Intézet Fogyasztói Barométere a háztartások pénzügyi helyzetét, fogyasztási szokásait és jövedelmi várakozásait vizsgálta szeptemberben.

A Nézőpont Intézet Fogyasztói  Barométere alapján

egy háztartás átlagosan elkölthető pénzmennyisége nettó 694 ezer forint volt 2023 szeptemberében.

Mindez több mint 4 millió háztartásra vetítve nemzetgazdasági  szinten közel 2700 milliárd forint elkölthető forrásnak felel meg. 

A háztartások elsődleges pénzügyi forrása legtöbb esetben havi munkajövedelem (bér, fizetés) és társadalmi jövedelem (nyugdíj, családtámogatások, szociális juttatások).

A Fogyasztói  Barométer alapjául szolgáló kutatás szerint

a háztartások havi átlagos jövedelme nettó 503 ezer  forint, átlagosan 2,47 fő taglétszámmal számolva az egy főre jutó átlagos havi jövedelem nettó  204 ezer forint

figyelembe véve azokat a  szereplőket is a háztartásban, akiknek nincs jövedelme, például a diákokat. A több mint 4 millió háztartás ezek szerint havonta

több mint nettó 2000 milliárd forint jövedelemmel  rendelkezik,

amely megközelítőleg a 2023. évi magyar állami költségvetés egyhuszad része. 

A háztartások egy főre jutó jövedelme

a legalsó jövedelmi ötödben nettó 110 ezer forint

vagy  annál kevesebb, az ezt követő kvintilisben 110 ezer és 150 ezer forint közé, a harmadikban 150  és 225 ezer forint közé, a negyedikben 225 ezer és 350 ezer forint közé esik, míg

a legmagasabb  jövedelmű háztartások egy főre eső átlagos jövedelme meghaladja a 350 ezer forintot. 

 

Háztartás egy főre eső jövedelme (Ft)

Alapeloszlás 

204 000

1. jövedelmi ötöd 

–110 000

2. jövedelmi ötöd 

110 000 – 150 000

3. jövedelmi ötöd 

150 000 – 225 000

4. jövedelmi ötöd 

225 000 – 350 000

5. jövedelmi ötöd 

350 000+

A háztartások havi jövedelmükön túl egyéb források bevonásával is növelni tudják havi  elkölthető pénzmennyiségüket. 

Szeptemberben az idegen forrás bevonása azonban nem volt jellemző: 

mindössze a háztartások 3 százaléka jelezte, hogy a hónap folyamán élt a – nem lakáscélú – hitel- vagy kölcsönfelvétel lehetőségével.

A Magyar Nemzeti Bank szeptemberi hitelezési  folyamatokról szóló kiadványa a lakosság körében

csupán 3 százalékos hitelállomány bővülést  jelez,

amely szintén nagyon alacsony hitelfelvételi kedvre utal.

A háztartások közel egyharmada (31 százalék) jelezte, hogy havi kiadásaikhoz szükséges volt  a háztartásban élő személyek korábban félretett megtakarításait legalább részben felbontania. 

A tartalékaikhoz hozzányúló háztartások átlagosan 363 ezer forint megtakarítást használtak fel. 

Az összes háztartásra vetítve ez a pénzmennyiség olyan, mintha

minden egyes háztartás  átlagosan 113 ezer forintot használt volna fel

korábbi megtakarításaikból.

A családok több mint kétharmada (69 százalék) nem nyúlt hozzá szeptember hónapban a  megtakarításaihoz.

 

Korábbi megtakarításaikat 

felhasználók aránya

 

Fel kellett 

használnia

Nem kellett 

felhasználnia

Átlagos felhasznált megtakarítás  (ha felhasznált, Ft)

Alapeloszlás 

31,0% 

69,0% 

363 000

1. jövedelmi ötöd 

35,4% 

64,6% 

148 500

2. jövedelmi ötöd 

36,1% 

63,9% 

277 000

3. jövedelmi ötöd 

33,3% 

66,7% 

520 500

4. jövedelmi ötöd 

27,3% 

72,7% 

412 000

5. jövedelmi ötöd 

21,4% 

78,6% 

659 500

A háztartások rendelkezésére álló elkölthető pénzmennyiséget nem kizárólag fogyasztási  cikkekre lehet költeni, a hitelek törlesztése vagy a megtakarítások kezelése legalább ilyen  fontos költségtétel lehet.

A Nézőpont Intézet Fogyasztói Barométere szerint

a háztartások 41  százaléka tudott megtakarítani, átlagosan közel havi 142 ezer forintot,

ugyanakkor a háztartások  45 százalékának kellett hitelt törlesztenie, átlagosan 73 ezer forintot. Így átlagosan több mint  600 ezer forintja marad egy háztartásnak havonta fogyasztásra, amelynek közel hattizedét nem  is kell az alapvető fogyasztási célokra fordítania. 

Sem a havi megtakarítások, sem a hitelek havi törlesztése nem serkenti a fogyasztást, mivel az  elkölthető pénzmennyiséget csökkentik.

A megkérdezett háztartások 

59 százaléka jelezte, hogy  a referenciahónapban nem tudtak megtakarítani, 41 százalékuk viszont igen.

Azok, akik félre  tudtak tenni szeptember hónapban, átlagosan 142 ezer forintot takarítottak meg. Amennyiben a  megtakarításokat az összes háztartásra, nemcsak a megtakarító háztartásokra vetítjük, úgy  átlagosan havi 58,5 ezer forint megtakarításról beszélhetünk. 

A megtakarítások elemzése is jelzi, hogy a nehezebb gazdasági és inflációs környezetben

a  háztartások részben szükségből, részben óvatosságból mértéktartóan fogyasztanak, és  igyekeznek valamennyit megtakarítani. 

 

Megtakarítani képesek aránya 

Átlagos havi 

megtakarítás értéke (ha  félre tudott tenni, Ft)

Tud megtakarítani 

Nem tud megtakarítani

Alapeloszlás 

41,3% 

58,7% 

142 000

1. jövedelmi ötöd 

9,6% 

90,4% 

4 500

2. jövedelmi ötöd 

18,9% 

81,1% 

10 500

3. jövedelmi ötöd 

51,7% 

48,3% 

48 500

4. jövedelmi ötöd 

56,2% 

43,9% 

65 000

5. jövedelmi ötöd 

80,2% 

19,8% 

187 000

A kutatásban résztvevő háztartások

45 százaléka jelezte, hogy van jelenleg hitel- vagy  kölcsöntörlesztése.

A hitel- vagy kölcsöntörlesztéssel rendelkező háztartások

átlagos  törlesztőrészlete 73 ezer forint,

ami az összes háztartásra vetítve háztartásonként átlagosan havi 33 ezer forint törlesztést jelent.


 

Hitelt vagy kölcsönt törlesztők  aránya 

Átlagos hiteltörlesztés forintban  (ha törleszt, Ft)

Nem 

Igen

Alapeloszlás 

54,7% 

45,3% 

73 000

1. jövedelmi ötöd 

58,2% 

41,8% 

52 500

2. jövedelmi ötöd 

61,9% 

38,1% 

61 000

3. jövedelmi ötöd 

55,6% 

44,4% 

67 000

4. jövedelmi ötöd 

58,2% 

41,8% 

61 000

5. jövedelmi ötöd 

35,7% 

64,3% 

111 500

A korábban ismertetett háztartási pénzügyi adatok alapján tehát

egy háztartás havonta átlagosan  nettó 694 ezer forint elkölthető pénzmennyiségből gazdálkodhat. Ahhoz, hogy megkapjuk a  háztartás kiadásainak összegét az elkölthető pénzmennyiségből le kell vonni az adott hónap  megtakarításait (átlagosan háztartásonként 58,5 ezer forint). Ahhoz, hogy a kiadásokból meg  tudjuk határozni a fogyasztás átlagos összegét, azt a hitelek és/vagy kölcsönök törlesztésére  fordított havi összegével is csökkenteni kell (átlagosan háztartásonként 33 ezer forint). Ezek  alapján egy háztartás 2023 szeptemberében átlagosan

nettó 602,5 ezer forintot fordíthatott  fogyasztásra.

2023 szeptemberében a háztartások

átlagosan 138 ezer forintot költöttek élelmiszerre és  alkoholmentes italokra, míg lakásfenntartásra és háztartási energiára átlagosan 71 ezret,  közlekedésre pedig 35 ezret.


 

Átlagos költés 

élelmiszerre

Átlagos költés  lakásfenntartásra

Átlagos költés 

közlekedésre

Alapeloszlás 

138 000 

71 000 

35 000

1. jövedelmi ötöd 

107 500 

58 500 

22 500

2. jövedelmi ötöd 

110 000 

67 500 

25 000

3. jövedelmi ötöd 

170 500 

76 000 

43 500

4. jövedelmi ötöd 

135 500 

69 000 

30 000

5. jövedelmi ötöd 

183 000 

88 000 

61 500

Noha a gazdasági válság vége még kevésbé látszódik, ennek ellenére

a háztartások percepciója  következő havi jövedelmükkel kapcsolatban mégis inkább pozitív:

azok, akik a következő  hónapban pozitív változásra számítanak, többen vannak (21 százalék), mint akik negatívra (17  százalék), s mindez óvatos optimizmusra ad lehetőséget a fogyasztási fordulat kapcsán. A  többség (58 százalék) azonban arra számít, hogy a következő hónap nem tartogat fordulatot. 

A legkevesebb jövedelemből élő háztartások a legpesszimistábbak:

negyedük (25 százalék)  vélekedik úgy, hogy csökkenni fog jövedelmük, de közel ugyanennyien (23 százalék) optimisták. A legmagasabb jövedelmi ötödbe tartozó háztartások a legbizakodóbbak: több mint  negyedük (27 százalék) inkább pozitív változásra számít a következő hónapban, s csak tizedük  (11 százalék) számít jövedelmük csökkenésére.

 

Jövedelmi várakozás a következő hónapra

 

Inkább növekedni fog Inkább csökkenni fog 

Nem fog 

változni 

NT/NV

Alapeloszlás 

21,4% 

16,6% 

57,9% 

4,1%

1. jövedelmi ötöd 

23,1% 

25,2% 

47,6% 

4,1%

2. jövedelmi ötöd 

21,3% 

12,4% 

56,2% 

10,1%

3. jövedelmi ötöd 

16,2% 

21,4% 

62,4% 

0,0%

4. jövedelmi ötöd 

18,8% 

14,3% 

63,6% 

3,3%

5. jövedelmi ötöd 

27,3% 

10,9% 

60,9% 

0,9%