A Corvinus Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank lezárja együttműködését, a képzések zavartalanul működnek tovább 

Hírek2021. jún. 1.Növekedés.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank 2021. június 31-vel lezárja 2015 óta tartó együttműködését. A két intézmény vezetői megállapodtak az elválás részleteiről: az átállás zökkenőmentesen zajlik, sem az oktatási portfóliót, sem a diákokat, sem pedig az oktatókat nem éri hátrány. A két intézmény együttműködése a következő képzéseket érintette: a Közgazdasági elemző, illetve a Regionális és környezetgazdaságtan mesterszakot magyar és angol nyelven, a Geopolitika és fenntartható fejlődés doktori programot, illetve a Fudan-Corvinus Double Degree MBA-t. A jövőben a Corvinus Egyetem önállóan biztosítja ezen képzések zavartalan működését.

Több, mint hat évig tartó, sikeres együttműködést zár le a Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank. Az együttműködés megszűnése alapvetően nem befolyásolja azoknak a képzéseknek a további zavartalan működését, amelyekben érintettsége volt az MNB-nek.  

A Corvinus Egyetem és az MNB 2015 óta tartó együttműködése eredményeként megújult a Közgazdasági elemző mesterszak magyar és angol nyelven, a Regionális és környezetgazdaság mesterszak magyar és angol nyelven, továbbá önálló programként is elindult a Geopolitikai és fenntartható fejlődés doktori program. A Magyar Nemzeti Bank szakmai támogatást nyújtott és pénzügyi támogatással is hozzájárult a Fudan-Corvinus Double Degree MBA program képzési költségeihez.  Az MNB támogatásával több ösztöndíjlehetőség is rendelkezésre állt a diákok számára.

Az új, alapítványi működésre épülő hazai felsőoktatási rendszerben az MNB is átgondolta szerepvállalását, ennek következménye, hogy több, mint hat év sikeres együttműködés után a két intézmény útjai most különválnak. Büszke vagyok arra a sok eredményre, ami a Corvinus és a MNB szakmai együttműködésének ideje alatt megvalósult, és hogy mindez arra inspirálta az MNB-t, hogy az így megszerzett tapasztalatot önállóan kamatoztassa. A Corvinus továbbra is elkötelezett abban, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a piaci és intézményi partnerekkel, így a legjelentősebb szereplőket tudhatja partnerei között, valamint folyamatosan keresi az új együttműködési lehetőségeket.

mondta Anthony Radev, a Budapesti Corvinus Egyetem elnöke.

Az MNB-vel való együttműködés lezárulását követően a jövőben a korábban már megújult formában folytatódik a Közgazdasági elemző mesterszak oktatása. Továbbra is két irányba: piacelemző és makrogazdasági elemző területre specializálódhatnak a képzésen résztvevő hallgatók. Az oktatók esetében várhatóak személyi változások, ám a tanterv változatlan marad. Az Egyetem stratégiai célja, hogy évről évre továbbfejlessze, a piaci igényekhez igazítva modernizálja a Közgazdasági elemző mesterszakot.  

A Regionális és környezetgazdaságtan mesterszak oktatása változatlan tartalommal és képzési struktúrában folytatódik.

A Geopolitikai és fenntartható fejlődés doktori program tartalmát sem befolyásolja a jövőben az MNB-vel való együttműködés megszűnése. A képzés változatlan tantervvel folytatódik a Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola szakmai koordinációja alatt.

A Fudan-Corvinus Double Degree MBA program szintén változatlan tantervvel folytatódik. Tekintettel a képzés magas költségére, a Corvinus vezetése dolgozik új együttműködő partnerrel való szerződéskötésen.

Az MNB nyújtotta ösztöndíjak közül az MNB Kiválósági Ösztöndíj egy országosan elérhető ösztöndíjprogram, amelyre a jövőben is pályázhatnak Corvinusos hallgatók.