A Kína-talány megfejtése

Hírek2018. szept. 11.Növekedés.hu

A széleskörű médiajelenlét és akadémiai kutatások ellenére a Kínával kapcsolatos konvencionális tudás gyakran téves. Ebből az állításból indul ki a Pallas Athéné Books gondozásában megjelent „A Kína-talány megfejtése”című könyv, amely sorra veszi azokat a széles körben elfogadott, ám téves nézeteket, amelyek Kína külső megítélését leginkább meghatározzák; elsősorban a potenciális adósság- és ingatlanpiaci válság.

Szerzője, Yukon Huang tanulmányait Washingtonban majd a Yale-en és a Princetonon folytatta. Karrierjét egyetemi oktatóként kezdte. Hosszú ideig a Világbanknál dolgozott, ahol Malajziával, Tanzániával, Burmával, Bangladessel, Oroszországgal és végül Kínával foglalkozott. Egészen a közelmúltig a szerző gondolkodását a Washington-centrikusság jellemezte, valamint az olyan nemzetközi szervezetek formálták, mint az IMF vagy a Világbank.  Munkája során jelentős mennyiségű információt és ismeretet gyűjtött Kínában, amelyek a legtöbbször nem álltak összhangban a széles körben ismert és elfogadott nyugati narratívával. Ez arra késztette, hogy megkérdőjelezze a Kína társadalmi-gazdasági folyamatainak leírására használt konvencionális bölcsességet, tudást.

Kevés országra irányul akkora figyelem és érdeklődés, mint Kínára, és kevés ország gazdasági és politikai folyamatai generálnak ennyire szélsőséges érzelmeket és nézeteket. Legalább annyit lehet olvasni Kína gazdasági vezető hatalommá válásáról, mint az azonnali összeomlásáról. Az autoriter rendszerét legalább annyian tartják az Achilles-pontjának, mint a felemelkedése zálogának. A szerző könyvében Kína gazdasága egyes aspektusainak részletes vizsgálatán keresztül azt járja körül, hogy miért alakultak ki ezek a szélsőséges véleménykülönbségek, illetve miért nem alkalmazható a konvencionális tudás Kína esetében.

Az, hogy Kínát ekkora érdeklődés övezi nem meglepő, hiszen a felemelkedése immáron a globális erőviszonyok átrendeződéséhez vezetett, és mint a globális gazdasági termelés negyedét kitevő ország, gazdasági, külpolitikai lépései és változásai alapvetően befolyásolják a globális folyamatok alakulását. Az ugyanakkor, hogy ezek a vélemények miért különböznek ennyire, már kevésbé egyértelmű.

A szerző véleménye szerint a Kínával foglalkozó szakértők, közgazdászok esetében a véleménykülönbségek hátterében a közös elemzési keretrendszer hiánya áll, ugyanis Kínára nem húzhatók rá sem a szocialista gazdasági modell elméletei, és bár gazdaságának működése közelebb áll a piaci alapú gazdaságok működéséhez, ebbe a keretrendszerbe sem illeszthető be teljes egészében. Ugyanígy nem alkalmazhatók rá a fejlődő országok gazdasági fejlődését leíró modellek sem. A közvélemény számára pedig az ország mérete és regionális diverzitása miatt nehéz a helyes következtetések levonása; a területi és térbeli tényezők ugyanis olyan irányban és mértékben befolyásolják a gazdasági folyamatokat, amelyet a klasszikus makroökonómiai indikátorok csak korlátozottan tudnak megragadni. Ez sokszor általánosításhoz és leegyszerűsítéshez vezet, amely az érzelmi tényezőkkel kiegészülve Kína gazdasági folyamatainak teljes félreértelmezéséhez és félreinterpretálásához vezet. A könyvben a szerző ezeket a félreértéseket, félreértelmezéseket próbálja meg tisztázni Kína gazdasága egyes aspektusainak kritikai vizsgálatán keresztül. A szempontok kiválasztása nem teljes körű, a szerző azokra fókuszál, amelyek legnagyobb mértékben befolyásolják a Kínáról alkotott képet. Részletesen bemutatja Kína gazdasági és politikai tényezők által alakított globális és regionális megítélésének ellentmondásait és különbözőségeit.

Yukon Huang áttekintést ad Kína jelenlegi gazdasági kilátásairól és egy olyan keretrendszert biztosít az olvasó számára, amellyel hozzásegíti a Kína-talány megfejtéséhez. A kiadó gondozásában megjelenő könyvekről folyamatosan hírt adunk a Pallas Athéné Könyvkiadó oldalán, ahol a kiadványok webshopon keresztül megvásárolhatók.