Átutalásos online számlát is lehet készpénzben rendezni

Hírek2018. aug 9.Növekedés.hu

A július 1-jétől hatályos új előírás – miszerint a belföldi adóalanyok egymás közötti ügyleteiben kibocsátott számlák 100 ezer forintot meghaladó általános forgalmi adó (áfa)-tartalmáról adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) – mellett is van lehetőség arra, hogy a vevő felé kibocsátott átutalásos számlát a vevő készpénzzel egyenlítse ki. Emiatt ezt a számlát nem kell sztornózni és ez egy esetleges adóellenőrzés során sem jelenthet gondot. Az adóellenőrök ugyanis a megtörtént gazdasági eseményt összességében, a többi bizonylattal együtt vizsgálják. Márpedig a házipénztár bizonylatolásából kiderül, ha egy átutalásos számlát a vevő mégis készpénzzel fizet ki, így nincs szükség a számla további korrekciójára. Ha pedig valaki a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlatömbben kiállított számlát bocsát ki, ad át, juttat el a termékbeszerzőnek, a szolgáltatást igénybevevőnek, akkor a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségét a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kiállított számlára vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie. Ez azt jelenti, hogy a számla adatait kézzel kell rögzítenie az adatszolgáltatási felületen. Mivel ilyen esetben az áfatörvényben meghatározott számlaadási kötelezettség nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával teljesül, az ily módon kibocsátott bizonylat minősül számlának. A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla adatainak a számlázó programban való utólagos rögzítése révén nem jön létre az áfatörvény szerinti számla. Az így rögzített bizonylatadatokat indokolt elkülöníteni a számlázó programmal kiállított számlák adataitól, azokról nem szabad adatot szolgáltatni. Érdemes azt is tudni, hogy bár a pénztárgéppel kibocsátott számlákra nem vonatkozik a már 2018. január 1-jétől alkalmazandó online számla adatszolgáltatási kötelezettség, ez alól nem mentesül az az adóalany, aki a – másik belföldi adóalany részére kiállított, legalább 100 ezer forint áthárított adót tartalmazó – számlázó programmal kiállított vagy nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla adatait a pénztárgépbe is beüti.