Az agilis vezető - Könyvbemutató

Hírek2019. aug. 16.Növekedés.hu

Napjainkban az agilitás képessége az, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy gyors, rugalmas válaszokat és testreszabott alternatívákat kínáljanak a változások eddig soha nem látott gyorsasággal végbemenő történéseihez – állítja a Pallas Athéné Könyvkiadó legújabb kötetének szerzője, Simon Hayward. Az agilitás emellett egy új vezetési megközelítést is jelöl, melynek célja, hogy a folyamatosan fejlődő, kapcsolatokkal átszőtt világban a vállalatvezetők agilisabb, együttműködőbb szervezeteket hozhassanak létre. Az agilis vezető című könyvében Simon Hayward az ilyen szervezetek kialakításához ad útmutatást.

Az agilis vezetők személyiségükben egyszerre két, látszólag egymásnak ellentmondó tulajdonsággal rendelkeznek. Stratégia megvalósítók, tehát gyorsan és hatékonyan képesek előremozdítani a szervezetet, egyértelmű célokat megfogalmazva és azokat elérve. Ugyanakkor rendszeresen megkérdőjelezik tevékenységüket, annak minőségét és relevanciáját, amennyiben pedig arra van szükség átalakítják folyamataikat, rendszereiket.

A könyvet 2019. augusztus 14-én mutatták be Budapesten, a Bölcs Várban, egy kerekasztal-beszélgetés keretében.

Az agilis vezető tisztában van saját képességeivel, ismeri az agilitás fogalmát és annak alkalmazhatóságát és folyamatosan törekszik tudásának frissítésére, beleértve a technológiai fejlődéssel járó új digitális eszközök, szoftverek alkalmazását. Az agilis vezető mindeközben empatikus kollégáival, célja a fejlett kapcsolatok kiépítése, amely megfelelő alapot nyújt a gyors és körültekintő döntéshozatalban, valamint egy elfogadáson alapuló szervezeti morál és kultúra kiépítésében.

Az agilis munkavégzés során elsődleges az egymás iránti bizalom. A munkavállalóknak bízniuk kell egymás szakértelmében, míg a vezetőknek a munkavállalók képességeiben. E területen a vezetők feladata, hogy olyan légkört teremtsenek, ahol a munkavállalók szívesen kipróbálnak új dolgokat, az esetleges hibákat követő szankciók pedig olyanok legyenek, amelyek továbbra is lehetővé teszik ezen légkör fenntartását.

Egy agilis vezető számára a döntéshozatal során megfelelő arányban kell az ösztönökre hallgatva gyors elhatározásra jutni, valamint a tényeket alaposan kiértékelve megalapozott döntést hozni. A tanulás iránti vágy és nyitottság pedig elsődleges. A tanulási kultúrának, keretrendszernek továbbá világosnak kell lennie a munkavállalók számára is.

A szerző továbbá ugyanitt azt is kiemeli, hogy a vezetők bizonyos esetekben akár a legfiatalabb munkavállalóktól is sokat tudnak tanulni (például az új technológiák alkalmazása terén), ezért minden típusú tanulási folyamatra nyitottnak kell lenniük.

A kötet szerzője a digitalizáció által támasztott kihívások tekintetében kiemeli, hogy a vállalatok és a vezetői testületek szintjén egyaránt összekapcsoltan, agilisan kell működni, annak érdekében hogy mély megértést nyerjenek például az új fogyasztói mintázatok, elvárások és később hatékonyan tudják azokat felhasználni bármilyen változás esetén, valamint a hosszú távú versenyelőnyök biztosítása céljából.

Simon Hayward a vezetői tanácsadások terén elismert Cirrus tanácsadó vállalat alapító ügyvezetője, valamint a melbournei Alliance Manchester Business School tiszteletbeli professzora. Kutatásaival és tevékenységével, valamint a témában megjelent publikációival célja, hogy bemutassa az összekapcsolt vezetést és útmutatót adjon a vezetők számára stratégiáik implementálásához.