Az Esterházy Alapítvány szerint peren kívül kellene megegyezni műkincsek sorsáról

Hírek2023. feb. 24.Növekedés.hu

A Kúria szerdai döntésével helybenhagyta ugyan a Fővárosi Ítélőtábla megismételt eljárásban hozott ítéletét, mely elutasította a felperes Esterházy Magánalapítványnak az úgynevezett Eszterházy-kincsek tulajdonjogára vonatkozó igényét, de a korábbitól lényegesen eltérő indoklással, az állam tulajdonjogát sem erősítette meg. Az Esterházy Magánalapítvány továbbra is nyitott az ügy peren kívüli rendezésére - közölte az Alapítvány közleményében.

A Kúria helybenhagyta ugyan a Fővárosi Ítélőtábla döntését, amely elutasította az Esterházy Magánalapítvány igényét az Eszterházy-kincsek tulajdonjogára, ám nem állapította meg az állam tulajdonjogát sem.

A tárgyaláson elhangzott szóbeli indokolás szerint

a Magánalapítvány tulajdoni keresete azért nem megalapozott, mert a Fraknói Várból a Tanácsköztársaság idején, erőszakkal Budapestre, az Iparművészeti Múzeumba került műtárgyak már nem alkotnak jogi értelemben egységet Fraknóban maradt műtárgyakkal az eltelt több mint 100 év és a földrajzi távolság miatt.

Ez azért lényeges megállapítás, mert az Esterházy Magánalapítvány vagyonába a szervezet 1994-es alapításakor a Fraknói Vár és annak tartozékai kerültek be, viszont a Kúria szerdai döntése alapján a Budapestre került műtárgyak nem tekintendők a vár tartozéknak, és emiatt nem osztják annak jogi sorsát, azaz nem részei az alapítványi vagyonnak.

A Kúria azonban az állam érvelését sem támasztotta alá, amennyiben nem vizsgálta érdemben az 1949-es államosítás jogszerűségét, amely alapján az állam szeretné érvényesíteni a tulajdonjogát a műkincsekre.

Így az a helyzet állt elő, hogy a jelenleg az Iparművészeti Múzeumban, a Nemzeti Múzeumban, valamint a Fertődi Kastélyban őrzött fraknói műkincsek tulajdonjoga továbbra sem tisztázott, annak ellenére, hogy a jogi eljárások több, mint 6 éve zajlanak és az ügy immár kétszer is megjárta a Kúriát.

A Kúria az ítélet részletes, írásbeli indokolását később kézbesíti a peres feleknek, ennek birtokában a felperes jogi csapata dönt a további jogi lépésekről. Ettől függetlenül a Kúria mai ítélete után az Esterházy Privatstiftung eddig kinyilvánított álláspontja megerősödött a tekintetben, hogy a magyar történelem kiemelkedő kulturális örökségének számító műtárgyegyüttes sorsát minden érdekelt bevonásával tárgyalások útján kell rendezni, hogy azok minél előbb láthatóvá, kutathatóvá váljanak az érdeklődők számára.