Az EU Oroszország felé löki Törökországot

Hírek2022. jún. 7.MTI - Gebauer Szabolcs, Brüsszel

Az Európai Parlament a strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint Törökország távolodik az uniós értékektől és normáktól, az utóbbi két évben az ország következetesen az uniós csatlakozási folyamatban tett kötelezettség-vállalásaival ellentétesen cselekszik.

A 448 szavazattal, 67 ellenszavazat és 107 tartózkodás mellett elfogadott jelentésben az EP-képviselők azt állítják, hogy romlott a törökországi emberi jogi helyzet, növekedett a civil társadalomra és az emberi jogi aktivistákra, ügyvédekre és újságírókra nehezedő, az igazságszolgáltatás és a közigazgatás részéről tapasztalható folyamatos nyomás.

A képviselők üdvözölték, hogy Törökország közvetítőként vállalt szerepet Oroszország Ukrajna ellen folytatott háborújában és hangsúlyozták: fontos, hogy a kihívásokkal teli időszakban Törökország és az Európai Unió együttműködjék a kül- és biztonságpolitikai kérdésekben.

A képviselők köszönetüket fejezték ki, hogy e téren Törökország határozottan igazodik a NATO-hoz és az EU-hoz.

A képviselők ugyanakkor

felszólították a török kormányt, hogy Finnország és Svédország NATO-tagság iránti kérelmeit jóhiszeműen kezelje, és tartózkodjék attól, hogy e folyamat során indokolatlan nyomást gyakoroljon a két országra és a katonai szervezetre.

"Fontos, hogy a jelenlegi súlyos helyzetben valamennyi NATO-szövetséges előrelátó módon cselekedjék, és gyorsan ratifikálja Finnország és Svédország csatlakozási jegyzőkönyvét" - fogalmaztak.

A képviselők támogatták az Európai Bizottság javaslatát, hogy kezdődjék tárgyalás Brüsszel és Ankara között a meglévő vámunió korszerűsítéséről.

Ugyanakkor figyelmeztettek: az EP csakis akkor támogatja a megállapodást, ha az az emberi jogokkal és alapvető szabadságokkal, a nemzetközi jog tiszteletben tartásával és a jószomszédi kapcsolatokkal összefüggő szigorú feltételeken alapul.

Végezetül kijelentették: az EP-nek nem áll módjában megváltoztatni álláspontját, amely szerint hivatalosan is fel kellene függeszteni a Törökországgal folytatott, de 2018 óta lényegében szünetelő csatlakozási tárgyalásokat.

"A török kormány szándékosan lerombolta az uniós csatlakozási folyamat újbóli megnyitására irányuló törekvéseket azzal, hogy úgy határozott: nyíltan szembeszáll az Emberi Jogok Európai Bíróságának Osman Kavala török üzletember és emberi jogi aktivista és mások ügyével kapcsolatos kötelező erejű határozataival" - tették hozzá jelentésükben az EP képviselői.