Az MKT idén is várja az egyszázalékos felajánlásokat

Hírek2021. máj. 17.Növekedés.hu

Személyi jövedelemadót fizető magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak. Aki a Magyar Közgazdasági Társaságnak ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át, az szakmai, tudományos tevékenységük finanszírozásában segíti a társaságot.

Az MKT adószáma: 19007971-2-41

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a Magyar Közgazdasági Társaságank ajánlja fel személyi jövedelem adója 1%-át, akkor ezt az adószámot kell feltüntetnie a rendelkező nyilatkozaton.

A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott tájékoztatás szerint a 2019. évi személyi jövedelemadó 1 százalékából a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai tevékenységének támogatására 2020-ban összesen 585 ezer 761 forintot ajánlottak fel az adózók – szám szerint 47-en. 

Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2020-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet. Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:

- az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
- az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

- a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
- az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
- a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon,
- amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a meghatalmazást. Fontos, hogy a 2021. május 20-ai határidő jogvesztő! Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott 1%-os összegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikusan is tájékoztatja Önt az adóhivatal a felajánlott összeg kiutalásáról.