„Elveszett illúziók - megtalált történelem”- könyvbemutató

Hírek2021. aug. 31.K.E.

A csordultig telt Scruton Közösségi Térben zajlott a Rubicon Intézet vitaestje, amelynek aprópóját egy könyvbemutató adta. A szóbanforgó kiadvány az Osiris Kiadó vezetőjének, Gyurgyák János történésznek „Elveszett illúziók – megtalált történelem” című, az Ünnepi Könyvhétre megjelent legújabb kötete.

A szerző ebben a művében, amit az elkövetkező új nemzedéknek ajánl, az elmúlt harmic évben kifejtett történészi és politológusi munkásságának esszenciáját közli.

A vitaest résztvevői Orbán Balázs miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár, Pritz Pál történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Gyurgyák János eszmetörténész, a bemutatásra szánt kötet szerzője, valamint Gali Máté, a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa voltak.

A vitaest részvevői az alábbi kérdésekre keresték a választ:

  • milyen a magyar konzervatív hagyomány?
  • mit lehet tenni a politizáló honi értelmiség szekértáborokba rendeződésének meghaladására? 
  • sikeresnek, vagy kudarcosnak tekinthető-e a rendszerváltoztató nemzedék munkássága?

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a hazai konzervativizmus egészen más alapokon nyugszik, mint a nyugati, - például az angolszász konzervativzmus -, amely történelmünkből, illetve földrajzi elhelyezkedésünkből fakad. Orbán Balázs szerint a magyar konzervativizmus pragmatikus volta napjainkban előnyt jelent a Nyugathoz képest.

Az est második témája során a magyar történelmet István király korától napjaink politikájáig átfogó beszélgetés alakult, amely során a második villágháború utáni történelem megítélésében a résztvevők nem mindenben értettek egyet, abban viszont igen, hogy egy nemzeti konszenzusra volna szükség.

Ahogy a második témát képező történelmi időszak, úgy a beszélgetés is hosszúra nyúlt, így a harmadik témára csak kevési dő jutott. A beszélgetés során elhangzott, hogy a rendszerváltás a politikai szabadság szempontjából sikeresnek mondható, egyéb szempontok szerint azonban nem feltétlenül.

A beszélgetés végén, a nem mindenben egyetértő beszélgető partnerek abban megállapodtak, hogy nyugodt szívvel ajánlani tudják Gyurgyák János műveit, így a most megjelent „Elveszett illúziók – megtalált történelem”című kiadványt is.