Kiállítás Erdélyben a Pénzmúzeum és az MNB kincseiből

Hírek2024. ápr. 16.Növekedés.hu

Egyedülálló kiállításban vállalt szerepet a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont. A Magyar Nemzeti Bank numizmatikai gyűjteményét kezelő intézmény saját kincseivel, közel 210 tétellel gazdagította az április 16-án Csíkszeredán nyílt Fejedelmek aranya – Uralkodói reprezentáció Erdélyben című tárlat anyagát.

A kora újkori Európában az uralkodó arcképét a politikai elit festményeken, a köznemesi réteg és a polgárság nyomtatott metszeteken, a köznép pedig a pénzek éremportréján láthatta.

A fejedelmek hatalomra kerülésüket követően új érméket verettek a saját arcképükkel.

A Fejedelmek aranya – Uralkodói reprezentáció Erdélyben című tárlat

célja, hogy bemutassa az erdélyi fejedelmek hatalmi reprezentációját, elsősorban az általuk veretett érméken keresztül, kiegészítve azokkal a tárgyakkal, amelyek a tallérokon lévő ábrázolásokon megfigyelhetők (címerek, fegyverek, páncélzatok, hatalmi jelvények).

MNB-hozzájárulás

A Magyar Nemzeti Bank történetének gyűjteménygyarapításai közül úgy értékében, mint jelentőségében is kiemelkedik a 220 darabot számláló 16–17. századi erdélyi tallérgyűjtemény, amelyet a jegybank 2015-ben vásárolt meg Törő István műgyűjtő-galériatulajdonostól.

Ezeket első alkalommal 2016-ban a

Tündérkert ezüstje

címmel a Magyar Nemzeti Múzeum kupolatermében nyílt kiállításon csodálhatta meg a közönség. 

                           

A nagy sikerre való tekintettel 2017. nyarán útjára indult a

Fejedelmi kincsek

című vándorkiállítás. Itt a talléranyag kiegészült a Magyar Nemzeti Bank gyűjteményéből származó erdélyi aranypénzekkel, korabeli verőszerszámokkal, és a Magyar Nemzeti Múzeum erdélyi fejedelmi fegyvereivel. 

A kiállítás

április 16-án, Csíkszeredán,

a Mikó várban a Csíki Székely Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont együttműködésének eredményeképpen nyílt meg.

A tárlat 2024. július 15-ig látogatható.