MKB Consulting: a versenyképesség kulcsa a folyamat- és adatelemzés

Hírek2021. márc. 1.Növekedés.hu

A kis- és középvállalkozások működését javító és optimalizáló szolgáltatás fejlesztésébe kezd az MKB Consulting Zrt. A tervezett platform – amely a folyamatbányász, mesterséges intelligencia, valamint felhőalapú technológiákon alapul – lehetővé teszi a kis- és középvállalkozások számára folyamataik fejlesztését és az adataikkal való hatékony gazdálkodást, ezáltal növelve versenyképességüket. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázati támogatásával valósul meg.

Ami a nagyvállalatok esetében a hatékonyság és versenyképesség javításának egyik legkézenfekvőbb módja – a vállalatirányítási rendszer által kezelt folyamataik optimalizálása a rendszerből kinyert adatok szakértői elemzésével –, az a kis- és középvállalkozások számára a legtöbb esetben elérhetetlen.

Részben azért, mert ezek az elemzések munka- és időigényesek, vagyis költségesek, részben pedig azért, mert ehhez nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségű adatok. Ugyanakkor, mint minden vállalkozásra, a kkv-kra is érvényes, hogy a fejlődés és a versenyképesség növelésének – esetükben sokszor magának a fennmaradásnak – a kulcsa a folyamathatékonyság és az adatgazdálkodás fejlesztése.

A tervezett, mesterséges intelligenciával támogatott, felhőalapú folyamatbányász és optimalizációs platform feladata az lesz, hogy összegyűjtse a vállalkozások folyamatait leíró adatokat, tárolja és egységesítse azokat, majd ezekből az adatokból folyamatoptimalizációs és egyéb hatékonyságot növelő javaslatokat készítsen.

A kétéves projekt során több lépcsőben vezetik be az egyes szolgáltatásokat. Elsőként az együttműködésben részt vevő vállalkozások benchmark-elemzéseket kaphatnak több, velük azonos területen működő vállalkozás adatai alapján.

A következő lépés a mennyiségi adatelemzés: az ipar 4.0 időszakában számtalan szenzor szolgáltat adatokat a termelési folyamatokról, így a hosszú időn keresztül összegyűjtött adatokat az iparágra jellemző kulcsindikátorok segítségével elemzik és visszajuttatják az adatszolgáltatónak. Az azonos informatikai rendszert használó vállalkozások meghatározott folyamataira vonatkozó adatokat hasonló módon elemzik és továbbítják. Ezt követi az egyedi adatelemzés és a folyamatbányászat, végül pedig a White Label elnevezésű szolgáltatás bevezetése.

A platformot az MKB Consulting a saját folyamatbányászati tapasztalatait felhasználva fejleszti, míg a projektbe bekapcsolódó Neuron Solutions Kft. a mesterséges intelligencia alapú elemzéseket, míg a R34DY Zrt. az ügyfelekkel való automatizált informatikai kapcsolat fejlesztését végzi. A projekt a tervek szerint 2022. december 31-én zárul. Boros Áron, az MKB Consulting vezérigazgatója:

"Ezúttal a kis- és középvállalkozások versenyképességét támogató, innovatív és költséghatékony megoldást fejlesztünk. Egy olyan egységes, üzleti elemzéseket támogató szolgáltatáscsomag létrehozása a célunk, amely a vállalkozás egyedi erősségeinek megtartása mellett lehetővé teszi működése objektív értékelését, valamint a korrekciós intézkedések meghozatalát. Mindezt úgy, hogy közben összehasonlítja az adott vállalkozás jellemzőit a hasonló méretű és profilú cégek folyamataival és gyakorlataival."