Még gyorsabbak lesznek a fejlesztések? Jönnek az agilis vállalatok

HR2018. dec 17.Növekedés.hu

Fénykorát éli az agilis átalakulás, az új módszertan egyre több iparágban váltja fel az utasításokon és kontrollon alapuló vezetési stílust, valamint a túlságosan szabálykövető munkavállalói szemléletet. Az agilis szervezetben a munkatársak sokkal nyitottabb keretek között, egymással szorosan együttműködve dolgoznak. A hazai pénzintézetek közül az OTP Bank kezdte el elsőként a modell széleskörű bevezetését. Az agilis szervezeti modellt az utóbbi években alaposan megváltozott piaci környezet hívta életre. A mai világban a dolgok állandóan és gyorsuló ütemben változnak, rengeteg az információ, ugyanakkor lehetetlen pontosan megjósolni, hogy a piacok miként fognak fejlődni. Ahhoz, hogy a szervezetek ilyen környezetben is sikeresen működjenek, gyors reagálókészségre, agilitásra van szükség.

Az eredetileg az IT-világból származó rugalmas működési modellre mára lecsaptak a nagyvállalatok, mivel – ha jól alkalmazzák – sokkal hatékonyabban tudják kihasználni az innovatív kezdeményezéseket, és nyitottabbak lesznek az új trendek, munkamódszerek iránt.
A startup cégekkel ellentétben azonban – amelyek eleve agilis üzemmódban kezdik a tevékenységüket – nekik nincs könnyű dolguk: több évtizedes beidegződéseket, a hierarchikus struktúrán alapuló parancs- és kontroll stílusú vezetői gondolkodást is meg kell változtatni, méghozzá radikálisan.
Az agilis működési modellben a vezetőknek inkább támogató funkciót kell betölteniük, segíteniük kell a munkatársakat a célok megvalósításában, közvetlenebb viszony kialakítására kell törekedniük, így a korábbi e-mailes kommunikáció helyett sokkal több személyes kontaktusra van szükség.
De komoly feladat az átalakulás az érintett munkavállalók számára is, miután az egyes üzletágak ezután már nem egymástól elkülönülve végzik a munkájukat. Az agilis szervezetben sutba kell dobni a régi és bevált módszereket, hiszen sokkal nagyobb jelentősége van decentralizációnak – így az egyes fejlesztő csoportok nagyobb autonómiával működnek –, illetve a csapatmunkának. A kisebb csapatok együtt, egy térben dolgozhatnak az előre meghatározott feladatokon. Számos kérdésben önállóan dönthetnek, nem kell mindig minden lépéshez vezetői jóváhagyást kérniük, ami sokak számára kifejezetten vonzó lehet. Az innovációk gyorsabb piacra vitelével több kockázatot is vállalnak, de ez a munkamódszer az eddigivel ellentétben engedi a hibákból való tanulást, ami segíti a folyamatos fejlődést. Az agilis szervezetben egy termékfejlesztés is gyorsabban mehet végbe, hiszen a különböző területek nem egymás után véleményezik az anyagokat, hanem a visszajelzés szinte azonnali, így fürgébben tudnak reagálni.
Az agilis működési modell néhány éve Magyarországon is terjed, és a hazai hitelintézetek közül elsőként az OTP Bank vág bele a komolyabb szervezeti átalakításba.
A bank piaci helyzete erős, a kilátásai is jók, de ahhoz, hogy felgyorsítsa az innovációt, és rövidebb idő alatt tudjon új termékeket a piacra dobni, új típusú munkaszervezésre van szüksége. Az ügyfelek is egyre gyorsabb és egyedibb kiszolgálást igényelnek, így ha egy pénzintézet lépést akar ezzel tartani, hatékonyabb működésre kell átállni.
A modell bevezetése során, több mint 600 munkatárs bevonásával, komplett igazgatóságok szervezeti felépítését és a bank számos belső folyamatát változtatják meg.
Amint arról Kisfalvi Bence, az OTP Bank Retail Üzletfejlesztési Főosztályának igazgatója beszámolt, az első körben a lakossági és az IT-divízió jelentős részének működését alakítják át. Pető Alexandra, az OTP Bank HR business partnere kiemelte a közös tanulási folyamat fontosságát, mely során a vezetők és a munkatársak közösen sajátítják el az új agilis kultúrát, miközben rugalmasabb körülmények között dolgozhatnak. Az agilis munkamódszer negyedéves időszakokban gondolkozik, ahol minden egyes csapat munkáját alaposan megtervezik, és gyakorlatilag kéthetente tűznek ki, majd valósítanak meg újabb és újabb célokat. Kulcseleme a változásnak, hogy mennyire sikerül az új gondolkodásmódot elfogadtatni és elterjeszteni a banki működésben. Az OTP Bank az új szervezeti felépítéstől rövidebb fejlesztési időt és nagyobb munkavállalói elégedettséget vár.