A pályakezdő fiatal nőknek csaknem 40 ezer forinttal kevesebb a bérigényük mint a fiatal férfiaknak

HR2021. okt. 5.Növekedés.hu

A Zyntern.com 2021-es kutatása alapján a pandémia nyomán a pályakezdők átlagos nettó bérigényének növekedése stagnál az előző évekhez képest. Idén átlagosan netto 248 800 forintot szeretnének kézhez kapni az iskolapadból kilépve. A legmagasabb fizetést az orvosi és mérnöki, a legalacsonyabbat pedig a szakmunkás és pedagógiai végzettséggel várják. A kutatás válaszai alapján csökkentek a nemek és régiók között különbségek. Bár még közel sem ideális a helyzet, de a férfiak (nettó 272 900 Ft) és nők (nettó 235 600 Ft) fizetési igényei közötti különbség a tavalyihoz képest 20%-ról 14%-ra csökkent, amíg a budapesti (netto 252 500 Ft) és vidéki (netto 245 000 Ft) kitöltők közötti különbségek a tavalyi 9%-os eltérésről 3%-ra csökkentek.

A kutatásról

A Zyntern.com piacvezető hazai állásportál idén negyedik alkalommal végzett országos kutatást, melynek fókuszában a fiatalok (16-28 éves korosztály) munkaerőpiaci preferenciáinak vizsgálata állt. A kutatás 2021 áprilisában zárult és több, mint 4000 fiatal töltötte ki a 30+ kérdéses kérdőívet. A kutatás kérdései többek között kitértek a fiatalok munkahelyválasztási tényezőire, hosszútávú terveire, pályakezdő fizetési igényükre és a legvonzóbb munkaadókra. Jelen összefoglalóban a kutatás bérigényekről szóló részletes elemzése olvasható.

A több, mint 4000 kitöltő 39%-a férfi, 61%-a nő volt. A résztvevők 55%-a 20-23 éves egyetemista és főiskolás, 18%-a 23-26 éves pályakezdő, 18%-a 16-19 éves középiskolás és 9%-a 27 évnél idősebb munkavállaló volt. A vidéki (55%) és budapesti (45%) kitöltők aránya hozzávetőlegesen megegyezett. Idén 13 szakterület képviselőitől érkeztek válaszok, több, mint 40 felsőoktatási és 20+ felnőtt szakképzési intézmény hallgatóitól.

Átlagos jövedelemigény

A KSH 2021-es adatai alapján Magyarországon a 20 év alatti nettó átlagfizetés 165 613 forint, míg a 20-29 éves korosztály nettó átlagkeresete 240 227 forint. A Zyntern.com állásportál felmérése szerint a pályakezdő fiatalok bérigénye valamivel a valós adatok felett helyezkedik el, átlag 248 800 forinttal. A kérdőívet kitöltők előre meghatározott bérsávokra szavazhattak, melyek közül a legtöbb szavazatot 201 000-225 000 forintos nettó kezdőbér kapta.

Korosztályokat tekintve a 16-19 évesek átlagosan 244 600 forintos, a 20-23 évesek 243 900 forintos, a 23-26 évesek 264 500 forintos nettó kezdőfizetést határoztak meg.

Lokáció

A vidéki és a fővárosi válaszadók átlagos bérigénye a tavalyi adatokhoz képest kisebb mértékben mutat eltérést, 9%-ról 3%-ra csökkent. A vidéki válaszadók átlagos nettó bérigénye 245 500 forint, míg a fővárosi társaik átlagosan 252 500 forint kezdő fizetést várnak. A fővárosi fiatalok 44%-a szeretne legalább 250 000 forintot keresni, amíg a vidéki társaik 37%-a szeretné pályakezdőként kézhez kapni a hazai átlagkeresetet.

A KSH adatai szerint a budapesti átlagkeresetek 27%-kal haladják meg az országos átlagot.

Szakterületek szerinti megoszlás

A legmagasabb átlagos fizetési igényeket az orvosi (299 000Ft) műszaki/ mérnöki (278 900Ft), valamint az IT (270 800 Ft) területeken tanulók fogalmazták meg. Ezzel szemben a legalacsonyabb igényei a szakképzésben (219 000 Ft), pedagógusi (212 000 Ft), művészeti (221 000Ft), valamint bölcsész (222 000 Ft) területen tanuló és dolgozó fiataloknak voltak.

Legmagasabb fizetési igények

A legmagasabb átlagos fizetési igénye az orvosi, a mérnöki és IT/ Tech területen tanuló és pályát kezdő fiataloknak van. Az orvostanhallgatók 41%-a szeretne legalább 300 000 forint nettó kezdő fizetést, közülük 24% minimum 350 000 forint nettó fizetéssel indulna. A mérnöki területen tanulók 35%-a szeretne nettó 300 000 forint plusszal indulni. Az IT-sok nem sokkal lemaradva következnek, nekik, több mint 55%-uk nem adná 250 000 forint alá és 29%-uk várná a legalább 300 000 HUF-os jövedelmet.

Érdekesség, hogy bár igények szerint csak a dobogó harmadik helyén állnak, valós bérek esetében az IT-sok viszik a pálmát.

A 2020-as Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) adatai alapján a legmagasabb bért az informatikai képzéseket végzettek kapják, ezzel szemben a műszaki képzések hallgatói a harmadik helyen állnak 428 972 forinttal.

Legalacsonyabb fizetési igények

Szakképzéssel és pedagógiai végzettséggel rendelkezők jelezték a legalacsonyabb átlagos fizetési igényeket. Mindkét csoportnak 53%-a nettó 200 000 forintnál alacsonyabb bérigényt fogalmazott meg. A kutatásból továbbá kiderült, hogy a művészeti és bölcsész beállítottságú hallgatók/frissdiplomások több, mint 40% -a is nettó 200 000 forint alatti keresetet igényel.

Nemek közötti bérszakadék

Bár nem minden válaszadó adta meg nemét, a kutatás eredményei azt mutatják, hogy a nemek közötti bérszakadék a tavalyi adatokhoz képest csökkent.

A lányok átlagos bérigénye, valamennyi szakterület és lokáció válaszait figyelembe véve, nettó 235 600 forint, amíg a fiúké nettó 272 900 forint, ami közel 15% különbséget jelent.

Szakterületenkénti áttekintésben látható, hogy egy kivételével minden vizsgált szakterületen a fiúk rendelkeznek magasabb bérigénnyel. Az egyetlen szakterület, ahol a női kitöltők 1,38%-kal magasabb béreket adtak meg Művészet és művészet-közvetítés volt. A legnagyobb pályakezdő bérigény szakadék az orvostanhallgató lányok és fiúk bérigénye esetén (17,9%) figyelhető meg, de jelentős a különbség a gazdaságtudományi (14,12 %), a műszaki (12,36%) és a jogi (11,59%) szakon tanuló fiatalok esetében is.

Egymáshoz legközelebb a bölcsész (0,92%), a művészeti (1,38%), természettudományi (5,54%) és az IT/Technológia területről érkező kitöltő lányok és fiúk bérigényei voltak (8,61%).

Ehhez képest a KSH 2021-es adatai azt mutatják, hogy a férfi bruttó átlagkeresete 304 286 forint, míg a nőké 255 346 forint. Ez több, mint 19%-os különbség.

A valóság tehát ezen adatok szerint sajnálatos módon jóval alulmúlja a fiatal pályakezdők elképzeléseit is.