Mérnökinformatika, gazdaságinformatika, dróntechnológa - Jól fizető hiányszakmák az egyetemi képzésben

Interjú2023. feb. 8.Szabó Anna

Nem csak a névtáblát festjük át - mondta a Növekedés.hu-nak adott interjúban Dietz Ferenc, a nemrég átalakult, és egyetemi rangot kapott Gábor Dénes Egyetem elnöke. Az új egyetemen kifejezetten jól fizető hiányszakmákat lehet tanulni: mérnökinformatikát és gazdaságinformatikát, ahol specializálódni lehet akár a dróntechnológiára is. Nagy hangsúlyt helyeznek a vállalati kapcsolatokra, a gyakorlatban szinte azonnal hasznosítható tudásra.

Milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy egyetemi rangot kapjon egy korábbi főiskola?

20 évvel ezelőtt a felsőoktatási rendszer gyökeresen átalakult az ún. bolognai rendszerrel. Míg korábban az egyetemi képzés jelentette a magasszintű tudományos életet, a főiskolai a gyakorlatközelit, ma az egyetemi elnevezés egyértelműen magasabb minőséget jelent. Az alkalmazott tudományok egyetemének a főiskolánál komolyabb feltételeknek kell megfelelnie, kötelező a mesterképzés, a duális képzés, a tudományos diákkör és az oktatóknak nagyobb aránya rendelkezik tudományos minősítéssel. Az egyetem elnevezés vitathatatlanul erősebb brand, ami hosszútávon akkor sikeres, ha megtöltjük minőségi tartalommal.

Mi fog változni az egyetemmé válással az oktatásukban?

Célunk, hogy a régió egyik legjobb informatikai képzést biztosító intézménye legyünk, ahol az itt végzettek olyan tudást kapnak, amelyet keresnek és magasan értékelnek a vállalatok.

Az egyetemmé válás sokkal több mint egyszerű névváltozás, ez egy megfeszített, tudatos a jövőben is folytatódó fejlesztés eredménye.

Több mint 30 éve az akkori legkorszerűbb eszközökkel – például videokazettákkal - elsőként vezettük be a távoktatást a hazai felsőoktatásban. Ma szintén a legkorszerűbb technikát használjuk, a mesterséges intelligencia által támogatott tartalomszolgáltatást, vagy akár az online nyelvoktatást. Új digitális tartalomszolgáltató rendszert vezetünk be - olyan egyedi funkciókkal -, ahol a mesterséges intelligencia lehetővé teszi a képi tartalom szöveges kereshetőségét, illetve a tananyagnak a saját ütemben történő elsajátítását. Felsőoktatásban szintén elsőként bocsátjuk a hallgatóink rendelkezésére a több mint egymillió felhasználóval rendelkező Xeropan on-line nyelvtanulási lehetőségét.

Korábbi felsőoktatási tapasztalataiból mit tud hasznosítani a GDE-n?

Az elmúlt években az oktató, a nem oktató munkatársaktól és természetesen a hallgatóktól sokat tanultam a felsőoktatás rendszeréről, működéséről. Változatlanul fontos számomra a stratégia mentén történő tervszerű építkezés, a folyamatok újragondolása a hatékonyság növelése érdekében, a hallgatókkal való együttműködés, a felelősségteljes csapatmunka és az erőteljes kommunikáció. Egyébként, ha a hallgatói trendeket, elvárásokat nézzük azok a felsőoktatásban teljesen azonosak.

Dietz Ferenc, a nemrég átalakult, és egyetemi rangot kapott Gábor Dénes Egyetem elnöke

Hogyan érzékelik: melyek most a legfőbb hallgatói elvárások?

Egyetemeknek nemcsak oktatóbázisnak, hanem szellemi műhelynek, inspiráló élettérnek is kell lenniük, amely hátteret biztosít a kapcsolatépítésnek. Felgyorsult világunkban a siker szinonimája az ötlet, a megismételhetetlen, nem pedig az elmélyülés és a gyakorlás. A mai nemzedék friss, azonnal hasznosítható tudást szeretne, élményszerű oktatással, egyéni beosztású, digitális tanulással.

Egyetemi tanároktól is hallani: egyre kevesebb időre lehet lekötni a diákok figyelmét. Hogyan oldják meg ezt a feladatot?

Frontális 45 perces oktatás helyett, rövid tananyag modulokból, 5-10 perces videókból építjük fel az új e-learning tananyagokat. De a mai fiatalok még ezeket is 1,5-ös gyorsítással nézik általában.

További garancia az érdeklődés fenntartására, egyben az oktatás frissességére és kiválóságára, hogy ezek  a modulok, a tudomány és a piac változását követve bármikor cserélhetők, aktualizálhatók.

Önöknél miért szeretik a hallgatók a digitális oktatást? Máshol sokan panaszkodnak az online oktatásra - hallgatók és oktatók egyaránt.

A digitális oktatás nálunk a máshol alkalmazott online képzésnél sokkal többet jelent, ez nem csak technikai eszköz, hanem olyan komplex kínálat, amely a tudásátadás és tudásfelmérés módszertanát, az azt támogató alkalmazásokat, szolgáltatásokat és infrastruktúrát is magában foglalja. Digitális oktatást azért kedvelik, mert térben és időben szabadon tanulhatnak a legkorszerűbb e-learningekből, a tananyagok feldolgozását és elsajátítását pedig korszerű digitális rendszerekkel segítjük. Természetesen az úgynevezett vegyes tanulás „blended learning” elvei szerint személyes konzultációk és laborgyakorlatok is jelen vannak a képzésükben. Továbbá a számonkérés nem a tananyag visszamondásában, hanem projektfeladatokon keresztül a gyakorlati alkalmazás felmérésén alapul. Versenyképes nyelvoktatásunk rövid modulokban történő olvasás és hallás utáni tanulást jelent, mesterséges intelligencia által kontrolált személyre szabott gyakorlással. Például a robottal való beszélgetéssel erősíthető az idegen nyelven megszólalás magabiztossága.

Ha ekkora az igény a digitális oktatásra, biztosan nagy arányban dolgoznak az egyetem hallgatói.

Nagyjából 80-90 százalékuk valamilyen formában dolgozik, és e mellett végzi az egyetemet, mivel a digitális oktatás nyújtotta rugalmasság nem csak levelező vagy távoktatásnak, hanem nappali képzésnek is része.

Az oktatás versenyképességének egyik alappillére a jó kapcsolat a vállalatokkal. Milyen viszonyt alakítottak ki vállalati partnerekkel?

Minőségi, naprakész gyakorlati tudás lehetetlen vállalati partnerek nélkül. Az új tanterveink, tantárgyaink kialakításába, ezért nagy informatikai multicégeket illetve hazai startupokat is bevontunk. Tananyagfejlesztéseinkben az oktató szakembereink mellett, a piacvezető vállalatok tudására támaszkodunk. Például figyelemmel vagyunk arra, hogy

a munkaerőpiac megköveteli a betanítás nélkül munkába állítható gyakorlott szakembereket, akiknél a soft skillek lassan fontosabbak a hard skilleknél.

Ön a Mesterséges Intelligencia Koalíció oktatási munkacsoportjának vezetője is. Így a legdinamikusabban fejlődő új informatikai terület, a mesterséges intelligencia hangsúlyosabbá vált az oktatásban?

Mesterséges intelligencia nemcsak a hallgatói szolgáltatásainkban, hanem az oktatásunkban is jelentős szerepet kap. A mesterszakjainkon egyedülálló módon drónos specializációk indulnak, ahol a hallgatóink alapos elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak a drónok műszaki megoldásairól, gazdasági felhasználásáról és mesterséges intelligencia alapú adatelemzésről. Akik pedig ezen a területen jobban el szeretnének mélyülni a tudásban, azok bekapcsolódhatnak a drón műhelyünk kutatásaiba.

A GDE alapképzéseket, mesterképzéseket és felsőoktatási szakképzéseket is indít. Magánintézményként csak fizetős szakokra lehet jelentkezni?

Mérnökinformatikusokat, gazdaságinformatikusokat, valamint gazdálkodási és menedzsment szakon közgazdászokat képzünk. Minden szakunk minden képzési szinten nappali tagozatos formában állami ösztöndíjas helyeken is elérhető.

Az Erasmus támogatások körüli bonyodalmak érintik az egyetemet?

Nem, mi nem vagyunk modellváltók, így nálunk változatlanul zajlanak az Erasmus programok.

Figyelik, a végzős hallgatóik hogyan tudnak elhelyezkedni?

Napjainkban az IT ismeret minden területen nélkülözhetetlen, országosan pedig több mint 15.000 informatikusra van szükség. Nemcsak a levelező és a távoktatásos, hanem a nappalis hallgatóink döntő hányada is dolgozik, akik még nem azoknak gyakorlati helyeket biztosítunk. Sokszor ez a gyors elhelyezkedés és a jó bérezés mámora jelenti a problémát.

Nagyon sok fiatal, ugyanis amikor elkezdi az egyetem mellett a munkahelyén alkalmazni a nálunk tanultakat, abbahagyja a felsőfokú tanulmányait.

Egy ilyen állás rövidtávon akár jó lehet, de hosszú távon az IT cégek a képzett, több területhez értő diplomás szakembereket keresik, olyan tudással, amit néhány hónapos oktatásban nem lehet megszerezni, csak a 6 vagy 7 féléves megalapozott tudást nyújtó egyetemi alapszakos, sőt egyre inkább a mesterdiplomás végzettséggel. GDE diploma a visszajelzések alapján hosszú távon is kiemelkedő szakmai előmenetelt, magas fizetést és biztos elhelyezkedést jelent a hallgatóink számára.