Gazdasági fraktálok - Matolcsy György írása

MAG2021. jan. 13.Matolcsy György

Miért is ne használnánk a jövő megnyerésére az egyik legérdekesebb felfedezést, a fraktált?

Mi is a fraktál? Az a valami, aminek a legkisebb része is olyan mintázatot mutat, mint az egész. Az a valami, ami önmagával azonos.

A természet tele van fraktál szerkezetekkel. Ezek egyike a hókristály, aminek a legkisebb része éppen olyan mintázatot mutat, mint az egész hókristály. Földrajzi környezetünk is tele van fraktálokkal. Például Anglia déli részén, Cornwall félszigetszerű mintázata szintén fraktál, ahol a legkisebb partszakasz formája pontosan megfelel az egész földrajzi egység domborzati szerkezetének.

A fraktálok nem csupán térben, hanem időben is működnek. A történelem, ezen belül a gazdaság fejlődése is fraktál szerkezetű. A gazdasági ciklusok, sőt az évtizedes és évszázados ritmusok is olyan mintákat rajzolnak fel, ahol egy kisebb egység lefutása megegyezik az egész nagyobb szakasz lefutásával.

Ha a Trianon utáni 100 év magyar gazdaságtörténetét nézzük, akkor érdekes fraktálokra lelünk. Az elmúlt 100 évben minden évtized elején nehéz időszakok kezdődtek, majd ezeket megoldottuk, az évtizedek közepén újból belefutottunk a nehezebb szakaszokba, majd az évtizedek végén általában jól álltunk. Válság, a válság megoldása, majd újabb válság és újból

siker, ez az évtizedek belső szerkezete. Sőt, a 100 éves időszak egésze is fraktál, tehát olyan lefutást mutat, mint a részek, vagyis az egyes évtizedek. Az 1920-as évek elejének szinte megoldhatatlan nemzeti válságából 2019-re az EU leggyorsabb növekedésével és egyensúlyi felzárkózási pályával jöttünk ki, megerősödött nemzeti önbizalommal. Az újabb 100 év elején azonban újból belefutottunk egy összetett válságba.

Az 1920-as évek a trianoni tragédiával indulnak, ami összetett válságot hoz, és teljes átállásra kényszeríti a magyar gazdaságot. 1924-1927 között sikeres pénzügyi konszolidációt hajtottunk végre, közben jön a frankhamisítási botrány, de az évtized végére egy működőképes európai gazdaság képét mutatjuk.

Majd jön az 1929-1933-as nagy világgazdasági válság. 1933 után rendbe hozzuk a reálgazdaságot, de az 1930-as évek közepén politikai válság érkezik. A Győri Program végül beruházási konjunktúrát hoz az évtized végén.

1940-re megérkezik a második világháború gazdasági hatása, amikor a Trianon utáni 100 év egyik legnagyobb gazdasági visszaesését éljük át. Jön a háborús konjunktúra, majd a teljes pusztulás. Az évtized közepén a magyar történelem legnagyobb emberi és fizikai veszteségeit szenvedi el az ország. Ezt követően hajtunk végre sikeres helyreállítást, de belefutunk a kommunista hatalomátvételbe és az újabb hadigazdaságba.

1950-ben újraindul a hadiipari átállás, a tervgazdaság kiépítése, a "vas és acél" országának megteremtése, ami óriási áldozatokkal jár. Majd Nagy Imre programja elindítja a gazdaság stabilizálását. Később kitör a forradalom, leverik, újabb visszaesés jön és csak az évtized végére áll helyre a korábbi teljesítmény.

Az 1960-as évek elején/közepén külkereskedelmi válság üt be, ezt időlegesen szanáljuk, de az évtized közepére újabb nehézségek lépnek fel. Elkerülhetetlenné válnak a változások, jönnek az 1968-as gazdasági mechanizmus reformjai. Ez újból pozitív fordulatot hoz az évtized végére.

Az 1970-es évek elején belső politikai visszarendeződés jön, majd az olajsokkok okoznak újabb válságot, amit külső hitelekből oldunk fel, időlegesen. Lélegzetnyi időt nyer a rendszer.

Az 1980-as évek elején a korábbi évtizedben felvett külső hitelek hozzák a válságot, visszalépünk az IMF-be és újból szanálunk. Az évtized közepén még egy utolsó beruházási gyorsítási kísérlettel próbálja menteni a hatalmát a régi rezsim, de 1989-re ezt is feldolgozzuk.

1990-ben rendszerváltoztatás. Az évtized elejének hibás, sokkterápiára épített átmenete teljes gazdasági válsághoz vezet. Ezt társadalmi sokkterápiával kezelik az évtized közepén, majd a közelgő választások miatt engednek a szorításból. Az évtized végére újra úgy tűnik, hogy a gazdaság rendben van.

2000-ben újabb amerikai pénzügyi és európai gazdasági válság üt be. Ezt az akkori kormány először a Széchenyi Tervvel, majd a következő külső hitelfelvétellel kezeli. Azonban már 2008-ban becsap az újabb válság, ami politikai döntésnek köszönhetően kerül előrébb a következő évtized elejéről. 2009-ben nagymértékű a visszaesés, az elhajlított évtized miatt itt torz a fraktál: nincs a végén megkönnyebbülés.

2010-től jön a sikeres magyar válságkezelés, ami különleges bravúr a 2010-es görög és a 2011-2012-es euróválság közepette. Az évtized közepén enyhe megingás jön a 2014/2015-ös politikai "események" és a beruházások 2016-os megtorpanása révén. Az évtized végére az EU leggyorsabb növekedését érjük el 850 ezer új munkahellyel és teljes pénzügyi egyensúly mellett.

Így érkeztünk el 2020-ba, az újabb 100 év elejére. Mint 1920-ban, most is összetett válságot élünk át. Mint minden korábbi évtizedben, most is egy éven túl is tarthat a válságból való teljes kilábalás. Nem egy, hanem két-három év alatt dolgozhatjuk fel az összetett válság összes hatását. Most először a munkaerőpiacon, a beruházások terén és a növekedés helyreállításában jelenhet meg a gazdaság stabilizálása. Ha nem lesz teljes a költségvetési egyensúly helyreállítása, akkor az évtized közepén megjelenhet egy újabb egyensúlyi válság. Ezt kezelhetjük, ezért a 2020-es évtized végére újból helyreállíthatjuk az "egyensúly és növekedés" siker-képletét.

Mit tanulhatunk a gazdasági fraktáloktól?

Mindig érdemes egy várható évtizedet több szakaszban várni. Eddig sem volt egyenes egyetlen évtized sem, most sem lesz az. Nem lesz elég várni. Egy egész évtizedre, tehát 2030-ig kell tervet készíteni. Nem elég tervezni, meg kell teremteni az elgondolások sikeres végrehajtásának állami, elsősorban kormányzati és jegybanki feltételeit. Számolni kell azzal, hogy minden ma látható változás "felforgató" jellegű, ezért a döntő feladatokat nem lehet a régi módon, régi politikákkal, eszközökkel és forrásokkal megoldani. Várni kell a váratlant és azt, hogy a jó lassabban, a nehézség gyorsabban érkezik el. A most szükséges reformokat az évtized elején kell meglépni, mert, mint az oltás, nem hatnak azonnal.

Fogadjuk meg I Ching tanácsát: "Ha állhatatosak vagyunk, akkor a nehézség előnyünkre válik".