Megtört a jég

MAG2020. dec. 1.Hergár Eszter

A megújult tananyagokban kiemelt szerepet kapnak a digitális megoldások.

Mindenkit kimozdított megszokott munkarendjéből a járvány, amely felgyorsította a köznevelés digitális fejlesztését is. A tanárok tömeges megnyerésének egyik leghatékonyabb módja az, ha számukra minél több könnyen alkalmazható, kész megoldás áll rendelkezésre.

A tanártovábbképzéseken elkerülhetetlenül előtérbe kerülnek a digitális megoldásokon alapuló, változatos tanítási eszközök.

A pandémiás helyzet március óta még a digitális megoldások felé kevésbé nyitott tanárok védbástyáit is lebontotta és az új megodások felé fordította őket. Sokan mélyvízben küszködve, de éltek a digitális oktatás lehetőségeivel, megismerve és használva a legváltozatosabb tanítási eszközöket.
A pénzügyi neveléssel foglalkozó Pénziránytű Alapítvány évek óta készít digitális oktatási eszközöket, a digitális módszerek alkalmazása ugyanis megkerülhetetlen a fiatalok nevelésében.

Az oktatás három fő területre koncentrál. Egyrészt a köznevelésben elérhető diákok iskolai munkájának digitális kiszolgálására e-learning tananyagok, applikációk és játékok segítségével. Másrészt fontos a pénzügyi nevelésben résztvevő tanárok felkészítése a digitális generáció oktatására. Itt az online digitális akadémia és a megújult tanárképzés tud segítséget nyújtani.

Hatékony továbbá a social media hálózatán keresztül is eljuttatni a pénzügyi tájékozódás, ismeretterjesztés lehetőségét a fiatalokhoz.

E cikkünkben a tanárok pénzügyi nevelésben betöltött szerepére és digitális eszköztárára koncentrálunk.

A Pénziránytű Alapítvány a Századvég Politikai Iskola Alapítvány kutatócsoportja bevonásával kutatást végzett a digitális pénzügyi ismeretterjesztés iskolai környezetben való lehetőségeiről az általános- és középiskolai pedagógusok tapasztalatai alapján.
Néhány fontos gondolat e kutatás tapasztalataiból:
Miközben az iskolák digitális felszereltsége és internetellátottsága nagyon eltérő színvonalú, sok diák nemcsak az eszközökkel rendelkezik, hanem mobilinternettel is, így bármikor online helyzetben lehet.

A tanórai lehetőségek korlátozottsága miatt a pedagógusok gyakran inkább otthoni feladatokhoz kapcsolódóan vették igénybe a digitális oktatási lehetőségeket.

A jó gyakorlatok jobbára néhány, jellemzően fiatalabb, újításra fokozottan nyitott tanár révén épülnek be a közoktatás mindennapjaiba.
A pedagógiai gyakorlat valós megújításának, a tanárok tömeges megnyerésének egyik leghatékonyabb módja az lehet, ha számukra minél több könnyen alkalmazható, egyszerű, kész megoldás áll rendelkezésre.

Tartalomfejlesztései során a Pénziránytű Alapítvány nagymértékben támaszkodik e kutatási eredményekre. Az iskolai pénzügyi nevelés lehetőségeit, eszközeit korszerű digitális formában adjuk közre, hogy mind a diákok, mind a tanárok könnyen elérhető megoldásokat kapjanak. Ennek szellemében készült az általános iskolai tankönyvünkre épülő Pénzügyi Hősképző applikáció, a középiskolai tankönyvet feldolgozó e-learning tananyag két változata, valamint a PÉNZ7-re készülő óratervek digitális módszerekkel történő támogatása.

A tanárok tartózkodásának feltörésére negyedik éve szerveztünk nyári digitális akadémiát, ahol a résztvevők a pénzügyi téma feldolgozásához bevethető digitális eszköztárat ismerhetik meg egy ingyenes képzés keretében.

A tavaszi digitális munkarend következtében rendkívül megnőtt az érdeklődés a képzés iránt, így havonta futnak telt házzal az online platformra áthelyezett képzések.

Az E-learning platformon a PÉNZ7-es óratartáshoz is készültek tananyagok, segítve a felkészülést, a háttértudás megszerzését és a digitális megoldások órai alkalmazását. Az Alapítvány középiskolai hálózatában évente kiírt új pályázatokkal – kisfilmkészítési, pénzügyi szabadulószoba, digitális alkotó pályázat - inspiráljuk a pedagógusok és diákok együttműködését, amely a két generáció találkozásának és együtt munkálkodásának záloga.

Az elmúlt öt és fél évben – a Magyar Nemzeti Bank forrásai segítségével - közel 3000 tanárnak nyújtottunk ingyenes pedagógus-továbbképzési lehetőséget, segítve őket az iskolában megvalósuló pénzügyi nevelőmunkában.

A képzés idén lejáró akkreditációja arra késztetett minket, hogy megújult formában és bővített eszközökkel kínáljunk képzést, amelyben kiemelt szerepet kapnak a digitális megoldások.

Az „Új lehetőségek az iskolai pénzügyi nevelésben” című tanártovábbképzés 40 órás kurzusa keretében, az önálló tanulást lehetővé tévő e-learning rendszer használatával egy, a mai igényeket még inkább kiszolgáló, rugalmasabb képzés jött létre. Egyrészt a 40 órás tanfolyam elérhetővé teszi azokat az ismereteket, melyek a gazdasági-pénzügyi nevelés alapjait képezik. Másrészről bemutatja azokat a digitális fejlesztéseket, amelyek segítik az iskolai keretek között a különböző korosztályú diákok számára megvalósítható pénzügyi nevelést.

Az alapítvány YouTube csatornáján már 58 animáció és oktató videó segíti a tanórai munkát.

Az egyes témák feldolgozása egyesíti az elméleti ismeretek és a gyakorlati alkalmazás követelményét. A személyes, vagy pandémia idején online platformra helyezett részvétel 2x10 órájában előadás, csoportban végzett feladatok, döntési játék, esettanulmány végzése, adatgyűjtés és elemzés biztosítják a résztvevők figyelmét. A komplex képzési formában alkalmazott 20 tanórányi e-learning tananyag segítségével az önálló és egyénre szabott haladást is támogatható. Egyes témáknál a nem kötelező "kitekintés" további önálló ismeretszerzést tesz lehetővé.

A 2020 tavaszán kialakult járvány mindenkit kimozdított megszokott munkarendjéből és kikényszerítette a köznevelés digitális fejlesztésének felgyorsítását és ez a középiskolákban újra aktuális kérdés. A helyzet megfelelő megoldása óriási terhet jelentett a pedagógusok számára, ezért márciusban és most is azonnal igyekeztünk reagálni. Az eddig kidolgozott digitális tartalmainkat korosztályonként és tantárgyanként rendszerezve külön oldalon tettük elérhetővé honlapunkon.

Online megoldások felé fordultunk a tanulmányi versenyek lebonyolításában is, utat mutatva a jövőbeli alkalmazás új lehetőségei felé.

A Pénziránytű Alapítvány abban a reményben végzi fejlesztéseit, hogy hozzá tud járulni a diákok digitális jártassága, igényei, nevelési lehetőségei és a tanárok felkészültsége között feszülő ellentmondás hatékony feloldásához.

A szerző a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumának elnöke.