Komoly fejlesztések a NAV-nál: a nagy bűnszervezetek kapcsolati hálózatai is feltérképezhetővé válnak

NAV Infotár2021. nov. 4.D.F.D.
A rovat támogatója:

14 milliárd forint összköltséggel fejleszt a NAV. A cél, hogy környezetbarátabb és a különleges helyzetekre jobban felkészült legyen az adóhatóság, miközben javítják a hatékonyságukat, csökkentik az ügyintézési időt, növelik az online igénybe vehető szolgáltatások számát, sőt komoly informatikai fejlesztések révén többek közt a bűnüldözés területén is tovább növeljék az eredményességüket.

Teljesült a NAV Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretein belül megvalósuló (KÖFop) Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt mérföldköve. A program célja hogy az adóügyek intézése kevesebb papírmunkával járjon, egyúttal egyszerűbb legyen az ügyfelek és az ügyintézők számára is.

9,3 milliárd forinttal támogatja az EU a projektet

A projekt előkészítési szakaszára vonatkozó  támogatói szerződés 2017-ben lépett hatályba, 2020-ban a projekt megvalósítási szakasza is elindult. A fizikai megvalósítás 2023 június 29-ig tart. Ezt követi a pénzügyi zárás, amelynek záródátuma 2023. augusztus 28. A projekt összesen 6 mérföldkővel, adó, jövedéki, végrehajtási és bűnügyi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésekkel, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (NISZ) és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel (KIFÜ) közös konzorciumban valósul meg, mintegy 14 milliárd forint összköltséggel.Ebből az összegből 9,3 milliárd forint uniós támogatásból, 5,2 milliárd forint pedig intézményi költségvetésből kerül finanszírozásra – hangzott el a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) online sajtóeseményén.

A projekt mérföldkövei; Forrás: NAV

Zöldebb és egyszerűbb lesz

A projektben kötelezően tett vállalások az esélyegyenlőtlenség csökkentése, az infokommunikációs akadálymentesség és a kötelező nyilvánosság. A fenti vállalások során kötelezően érvényesítendő szempontok a következők:

-  Ügyintézéshez szükséges utazási igény jelentős csökkentése

-  Katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség érvényesítése az informatikai megoldások fejlesztése során

-  Papírfelhasználás jelentős csökkentése

-  A tervezett képzéseken, az adott képzés tematikájához kapcsolódóan a fenntarthatóság, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontrendszerének megjelenítése

-  A képzésre történő kiválasztás során a diszkriminációmentesség biztosítása

-  A folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során készített esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés

Az előbbiek mellett az uniós támogatások igénybevételének követelménye a különböző indikátorok vállalása és teljesítése. A NAV KÖFoP projektben az indikátorok kiinduló értéke nulla. A célértékek elérési dátuma megegyezik a program fizikai megvalósításának a határidejével – hangzott el a sajtóeseményen.

Az alábbi két táblázat az indikátorok rövid összefoglalását mutatja be:

Forrás: NAV
Forrás: NAV

Jó Állam Projekt Mutatók

Minden KÖFoP egyes prioritáson nevesített kiemelt projektnek kötelezően hozzá kell járulnia valamely Jó Állam Projekt Mutató pozitív irányú alakulásához. A pozitív irányú hatás mérése érdekében a kiválasztott Jó Állam Mutatónak és a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek világos belső összefüggéseken kell alapulnia, amely összefüggéseket alá kell támasztani. 

Jó Állam Projekt Mutatók; Forrás: NAV

A Jó Állam Mutatók célja, hogy a különböző hatás területekek esetében átfogó képet adjanak az állam működésével és a kormányzás minőségével kapcsolatba hozható legfontosabb tevékenységekről és folyamatokról. Ennek megfelelően a Jó Állam Jelentésben szereplő mutatók sok esetben olyan fajlagos mutatók amelyek lehetővé teszik az időbeli és a nemzetközi összehasonlításokat, de nem azzal a céllal választották ki őket, hogy a KÖFoP kiemelt projektjei számára eredménymutatóként szolgáljanak. Fontos, hogy minden projektnek minimum három Jó Állam Mutatót kell kiválasztania, de akár több mutatóra is tehetnek vállalásokat - tudtuk meg.

Komoly fejlesztések a bűnüldözés terén

A harmadik mérföldkőben megvalósult bűnügyi adatpiac projektelemhez kapcsolódó indikátor vállalások a következő táblázatban láthatóak:

Indikátor neve (típusa)

Vállalt célérték

Kimenet vagy eredmény leírása

Célérték elérésének időpontja

1. Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma

-

-

-

2. Az újraszervezett eljárások száma

2

Büntetőeljárás:
Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására irányuló eljárás

projekt fizikai befejezése

3. Elektronikusan újraszervezett eljárások száma

1

Büntetőeljárás:
Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására irányuló eljárás

projekt fizikai befejezése

4. A felülvizsgált eljárásokhoz kapcsolódó belső folyamatok száma

2

Bűnüldözés, bűnmegelőzés, pénzügyi információk elemzése - publikációja

projekt fizikai befejezése

5. Az eljárások száma, amelyek ügyintézési ideje csökken

-

-

-

Ügyintézési idő csökkenése

-

-

-

Elektronikusan elindítható eljárások száma

1

Büntetőeljárás:
Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására irányuló eljárás

projekt fizikai befejezése

Elektronikus ügyintézési szolgáltatások száma

-

-

-

Folyamatban az Integrált adattárház fejlesztés

A NAV bűnügyi szakterülete számára meghatározó feladat a költségvetésnek legnagyobb károkat okozó pénzügyi és gazdasági bűncselekmények elleni hatékony fellépés. A nyomozások időszerűsége tekintetében kiemelt jelentősége van a korszerű elemző eszközök használatának, mert a bonyolultabb ügyekben a nyomozás több évig is elhúzódhat, amelynek jelentős része a szükséges információk, adatok és bizonyítékok beszerzéséből, majd ezek értékeléséből, elemzéséből és a közöttük lévő releváns összefüggések feltárásából áll. Az adatokhoz való hozzáférés dokumentáltságának követelménye, valamint az érintett adatkörök komplexitása miatt az adatok szekrendszerekből történő lekérdezése, feldolgozása jelentős adminisztratív teherként jelentkezik a nyomozók számára. A gyanús pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos bejelentések elemzése, a gyanús pénzmozgások vizsgálata, a kapcsolódó statisztikai adatok publikációja jelentős adminisztratív terhet jelent a PEI-ügyintézőinek munkája során. A programban az ehhez kapcsolódó projektelem a NAV KÖFoP Integrált adattárház fejlesztés, melynek a második mérföldkő során megvalósult az alapozó fejlesztése és a szükséges hardver elemek beszerzése - ismertették.

Új bűnügyi adatpiac

Az így létrejött bűnügyi adatpiac fejlesztés eredményeként a bűnügyi elemzők munkájának adminisztratív terhei is csökkennek a többszörös lekérdezések számának a csökkentése miatt.

Az új bűnügyi adatpiac által elért eredmények; Forrás: NAV

Az új bűnügyi elemző eszköz révén a bonyolult személyi és tárgyi összefonódásokkal bíró bűncselekmények esetében hálózatkutatási módszerek segítségével a nagyobb bűnszervezetek kapcsolati hálózatai is feltérképezhetővé válnak.

Könyebb az elemzők helyzete

Megvalósult egy komplex lekérdezési lehetőséget biztosító lekérdezőfelület, és egy könnyen használható adatvizualizációs felület is, amin keresztül az informatikai ismeretekkel nem rendelkező nyomozók, bűnügyi elemzők számára a komplex adathalmazokban rejlő kapcsolatok egyszerű és gyors azonosítása is lehetővé válik. A fejlesztés révén az elemzői munkákat végzők a megfelelő időben, a megfelelő információkkal képesek támogatni a bűnüldözői és felderítői tevékenységet.

Az új lekérdezőfelület és adatvizualizációs felület előnyei; Forrás: NAV

A projekt során megvalósult egy olyan adat és szövegbányász eszköz beszerzése is, amely magyar nyelvű szövegbányászati és hangfelismerő funkcióval is rendelkezik és lehetővé teszi a kiaknázott adatok beemelését az elemző eszközökbe történő feldolgozásra.