Ők Magyarország legnagyobb tőkebefektetői

Pályázatok2018. jan. 14.Növekedés.hu

Piaci alapon szerveződő tapasztalt csapatok, korai fázisú tőkebefektetők, és számos más, startupokat, egyedi innovációkat támogató kezdeményezések hiánypótló listáját szedtük most össze. Főként azoknak, akik nem elégszenek meg az uniós vagy központilag támogatott tőkebefektetési lehetőségek hatalmas választékával, vagy kiegészítésként piaci alapú, de szakértő partnerkeret (is) keresnek egyedi, innovatív ötleteik (azaz főként cégcsíráik) sikeres vállalkozássá formálásához.

Egy jó, valóban ígéretes startupra legalább két, de inkább három inkubátor vagy accelerátor és legalább két további tőkebefektető jut. Ez két dolgot jelent: egyfelől, hogy nagyon jól állunk tőkésekkel (ami csak részben igaz, de erről később); illetve hogy a startupjaink, pontosabban a kellően ígéretes, piacra vihető innovatív projektjeink száma relatíve alacsony. Sajnos ez utóbbi az igaz inkább, semmint az előbbi megállapítás. Mert bár jól állunk tőkével, annak odaítélési feltételei talán túl szigorúak, illetve túlzottan nagy tulajdonrészt kérnek az első befektetők, olyannyira nagyot, hogy nehézzé válik a további befektetők bevonása, ha az első évek jól sikerülnek a vállalatnál. (Ez a nyomás enyhült némiképp, főként a Jeremie alapok 2016 tavaszáig tartó „egyeduralma” idején volt jellemző.) Szerencsére ugyanakkor egyre jobbak és jobbak azok az innovációs projektek (avagy startup kezdemények, cégcsírák, agilis csapatok) , amelyek bemutatkoznak, így talán egyszer a projektek is „utolérik” az ország méretéhez képest hatalmas, sok tekintetben ma már kellően sokrétű startup-infrastruktúrát. Most a kisebb cégeknek, a munka elején tartó csapatoknak szóló lehetőségek közül szeretnénk egy csokorra valót felvillantani.

Akadnak, akik több mint egy évtizede foglalkoznak a cégekkel, de vannak újonnan alakult formációk is. Egy-egy startup csapat akkor jár a legjobban, ha – egy online előszűrést követően – legalább 3-4 támogató intézménnyel személyes tárgyalásokat kezdeményez és a feltételek mellett a szakosodásra, illetve a kölcsönös szimpátiára is figyelnek. A nagy állami, uniós finanszírozású, kissé rugalmatlan és 50-60 millió alatt be sem fektető kockázatitőkés formációkkal szemben (pontosabban akár azokat kiegészítve) a piaci gondolkodású – összefoglaló néven – inkubációs csapatok óriási előnye a rengeteg éles cégépítési tapasztalatuk. Mert például a klasszikus, kifizetés jellegű, eredményességet kevéssé (vagy rossz módszerrel) számon kérő uniós támogatásokkal „kipárnázva” alapesetben jóval könnyebb egy-egy innovítív kezdeményezésnek megélnie, vagy egyszerűen csak túlélnie.

A felsorolt inkubációs csapatok szakmai támogatásuk is erősebb lehet, ha forrásaik csak néhány csapat támogatását teszik lehetővé, így figyelmük nem aprózódik el túlzottan. Persze a részben piaci forrásokat használó, saját pénzüket (is) kockáztató csapatok sokkal inkább szelektálnak, csak olyan projekteket támogatnak, amelyek 100 százalékosan a saját érdeklődésük homlokterében van, amelyek profilba vágnak, és amelyekben ők is hisznek! Kissé külön esetet jelentenek az egyre népszerűbb, nagyvállalati indíttatású startup programok (például MVM, MKB, MOL, Telenor), melyeknek sokféle az indíttatása, de gyökerét tekintve persze hasonló a cél. Ezek elsősorban olyan csapatokat, ötleteket, projekteket keresnek, mellyel a meglévő ügyfélkörüket tudják sokkal jobban ellátni, illetve a nagyvállalati rendszerekbe a mainál több rugalmasságot, innovációt tudnak vinni. Nyilván itt a vállalat valamilyen erősebb, vagy áttételesebb érdekeltségből támogatja a startupokat, azaz a szerződéses feltételeket itt is érdemes végigböngészni, mielőtt Dávid és Góliát” összefogna. Persze ugyanez igaz lényegében a legkisebb, vagy akár nagyobb, startup programban, illetve befektetési történetben elvállalt szerepre, részvételre. Akkor is, ha az adott programban nem kérnek részesedést a cégből. A sokféle program persze nem rossz, csak azt jelenti, hogy nem minden ágazat, nem minden projekt alkalmas minden versenyen, befektetési szisztémában történő részvételre – ez az a pont, ahol a befektető, illetve támogató-választásnál akár hozzáértő tanácsadót is érdemes lehet bevonni, még a döntés meghozatala előtt. De tanácsadót csak akkor vegyünk igénybe, ha magunk nem igazodunk el a dzsungelben.

A jelenleg működő ismertebb startup-segítő műhelyek, ahová korai fázisú innovatív projekteket (is) várnak – laborok, inkubátorok, accelerátorok, befektetői csapatok 

Név

Főbb fókuszterületek

Kér-e a projektből részesedést?

Alapítás ideje

Vezető

A3 Ventures

Vegyes

Igen

2017

Weiszbart Zsolt

Baconsult

Vegyes

Igen

2017

Balogh Péter

BnL Partners

B2B, Fintech

Igen

2017

Bálint Viktor

Climate KIC (KIK)

Zöldipar

Nem

2013

Kovács Zoltán

Creative Accelerator

Egészségipar

Igen

2016

Fürjes Balázs

Demola Budapest

Vegyes, hardverfejlesztés

Nem


Bacsa László

Design Terminál

Vegyes, illetve: design, divat, okos városok

Nem

2013

Böszörményi-Nagy Gergely

Kitchen Budapest

Vegyes

Nem

2007

Forster Orsolya

MKB FintechLab

Fintech

Igen

2016

Léder Tamás

MOL csoport (a Design Terminállal)

Energia, kereskedelem, logisztika, big data

Nem

2017

Winkler Zsolt

Negos Egészségipari Inkubátor

Egészségipar

Igen

2016

Fürjes Balázs

OXO Labs

Vegyes

Igen

2015

Oszkó Péter

Quantum Leap

Zöldipar, megújuló energiák, autóipar

Igen

2016

Miskolczy Csaba

Smart Future Labs, MVM

Energia, IoT, okos városok

Igen

2016

Bertalan Zsolt

SparkLab

Insurtech

Nem

2016

Südy István

Startup Campus

Vegyes

Igen

2016

Kovács Zsolt

Telenor Accelerate

Vegyes

Igen

2016

Takács Zoltán

Virgo Ventures

Mobil és PC-s szoftverfejlesztés, IoT eszközök

Igen

2016

Laczkovich Bence

WSC Incubator

főként női startupok

Sikerdíjat kér

2017

Müller Tamás

Forrás: Hiventures.hu és Növekedés.hu gyűjtés Megjegyzések: A felsorolás közel sem teljes körű, várjuk azokat, akik úgy érzik, lemaradtak erről a listáról, vagy ismernek olyan csapatot, amely e listáról hiányzik. Több, különféle fókuszú, más-más nagyságrendű, és sokféle üzleti modellel bíró kezdeményezést jelenítünk meg összefoglaló táblázatunkban, sokan immár NKFIH akkreditációt nyertek. Némelyik inkább szakmai támogatást, más befektetést is ad a startup projekteknek. Több (főként nagyvállalati) inkubátor saját ügyfélkörével is összeköti a projekteket, lehetőségekhez juttatva őket; illetve vannak angyal, magvető és akár nagyobb befektetésekkel foglalkozó tőkés csoportokhoz kapcsolható csapatok is a felsoroltak közt. Több új innovációs-támogató csapat pedig rövidesen kiléphet a nyilvánosság elé.