Hatalmas emelkedés volt a zöld pénzügyi piacokon

Pénzügy2022. máj. 4.Dajkó Ferenc Dániel

A tavalyi év volt az első, amikor érdemi növekedés indult el a zöld pénzügyi piacokon. 2050-ig jelentős, a GDP közel 5 százalékát kitevő finanszírozásra van szükség a klímabarát fordulathoz. Jelenleg az uniós középmezőnyben vagyunk a zöld gazdaság illetve a versenyképes energiafelhasználás terén. Habár jelentősen nőtt a magyar zöld tőkepiac, de van tér a növekedésre. Magyarországon az energiaellátás a leginkább szennyező ágazat. Problémát jelent az ingatlanállomány energiahatékonysági elmaradottsága - tudtuk meg a jegybank Zöld Pénzügyi Jelentését ismertető sajtótájékoztatón.

Az első év, amikor bővültek a zöld pénzügyi piacok

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) csupán 2020-ban teremtette meg a fenntarthatósági alapokat, de a tavalyi év már érdemi növekedést hozott a zöld pénzügyi piacokon – hangzott el az MNB legfrissebb Zöld Pénzügyi Jelentését ismertető sajtótájékoztatón.

Az uniós középmezőnyben vagyunk

Európai Uniós összehasonlításban Magyarország a versenyképes energiafelhasználás és a zöld gazdaság terén a középmezőnyben helyezkedik el. A klímabarát átálláshoz azonban az évszázad közepéigévente nagyságrendileg a GDP 4,8 százalékát kitevő forrásbevonásra lesz szükség.

Megéri azonban a zöld fordulatba fektetni. Az MNB hosszútávú klíma stressztesztjének eredményei alapján az átállásnak összgazdasági szinten pozitív GDP hozadéka lesz, mivel elősegíti a beruházások bővülését és kedvezeően hat a nettó export komponensekre is.

Egy rendezett átállás esetén egyrészt a globális hőmérséklet is visszafogottabban fog növekedni, ezáltal az abból fakadó káros hatások is enyhébbek lesznek, valamint csökkenni fog az ország szénhidrogén importja is, ami javítja a folyó fizetési mérleget.

Ezzel szemben a meghíusult átállás egyes szektorokban kifejezetten jelentős és az idő előrehaladtával folyamatosan növekvő többletkockázatokat hordoz magában, ez pedig növelheti a nem teljesítő hitelek arányát. 

Van tér a növekedéshez

A tavalyi évben több hitelintézet elindult a zöld hitelezéssel. Jelenleg 4 bank él a jegybank lakáscélú zöld tőkekövetelmény kedvezményével.

A hazai zöld tőkepiac ezzel párhuzamosan jelentős fejlődésnek indult.Tavaly már megközelítette az 1200 milliárd forintot a magyar zöld tőkepiac, míg 2020-ban a 800 milliárdot sem érte el. Ez egyrészt az MNB Kötvényprogramjának, másrészt a zöld állampapíroknak köszönhető – tudtuk meg.

Magyarország Zöldkötvény Keretprogramja révén például 718 milliárd forint zöldkötvény került kibocsátásra a tavalyi év végéig.

Mindemellett továbbra is van tér a növekedésnek és az MNB továbbra is elkötelezett a zöld tőkepiac fejlesztésében – hangzott el.

Az Európai Unió egészében átlagosan már a tőkepiacok eszközértékének 42 százalékát ESG befektetési alapok teszik ki, itthon ez csupán 1,8 százalék. Jelenleg a fenntartható pénztári, biztosítási, kockázati és magán tőkealapok részesedése is elhanyagolható.

Az energiaellátás a leginkább szennyező ágazat

A ma ismertetett jelentéseben szereplő banki klímakockázati háló alapján a magyar hitelintézetek portfóliójának klímakitettsége hasonló mint a többi európai banké. Ezzel szemben az üvegház-hatású gázkibocsátásuk intenzitása jelentősen magasabb. Hazánkban az energiaellátás a leginkább szennyező ágazat, de emellett komoly problémát jelent a magyar ingatlanállomány energiahatékonysági elmaradottsága is. Az energia ellátás kitettsége ráadásul növekszik. A banki portfóliók szempontjából itthon a klímakockázatnak leginkább kitett szektorok a turizmus, a fa és a papíripar és a kereskedelmi ingatlanok.

Egyenlőtlen a bankok felkészültsége

A bankszektor egyes szereplőinek emellett egyenlőtlen a felkészültsége az MNB Zöld ajánlásának való megfelelésre, emiatt vannak olyan aktorok, akiknek fel kell gyorsítaniuk a folyamatot. Ennek érdekében a Magyar Nemzeti Bank idén nyáron határidőket fog közzétenni arról, hogy mikor várja el az egyes ajánlási pontoknak való megfelelést. A kiegészítés hangsúlyosan fogalmazza meg majd azon minimum követelményeket is, amelyek teljesítése nélkül az adott bank már nem tekinthető környezetvédelmi szempontból prudens működésűnek. 

Szakember igénnyel jár a zöld finnanszírozás

Az MNB az oktatás és kutatás terén is fontos tevékenységet végez a zöld pénzügyekkel kapcsolatban - derült ki a sajtóeseményen. Ennek oka, hogy a zöld finanszírozás jelentős szaktudás és szakember igénnyel jár. A jegybank épp ezért jelenleg öt egyetemmel és felnőttképzési intézménnyel folytat együttműködést, különböző tanulmányi versenyeket, kutatási műhelyeket szervez és a legkiválóbb kutatókat a Zöld Pénzügyi Tudományos díjakkal ismeri el. Emellett az MNB a fenntarthatósághoz kapcsolódó jogszabályi, adatszolgáltatási változások jobb áttekinthetőségét is segíti a zöld jogtár létrehozásával.