MNB: Biztatóak a kilátások a biztosítók, a pénztárak, a tőkepiac és a közvetítők számára

Biztosítás2021. jún. 23.Növekedés.hu
A rovat támogatója:

A háztartási előtakarékoskodási, befektetési megtakarításokból a járvány okozta bizonytalan gazdasági helyzetben sem történt kiáramlás, sőt a lakosság további eszközöket halmozott fel – áll az MNB friss biztosítási, pénztári, tőkepiaci, közvetítői kockázati és fogyasztóvédelmi jelentésében.

Tavaly számos pénzügyi szektor növekedése elmaradt az előző évekétől, de a legtöbb piacon a bővülés nem torpant meg. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakemberei szerint ez évtől ismét gyorsabb növekedési ütemre válthatnak a piacok.

Az MNB Biztosítási, pénztári, tőkepiaci, közvetítői kockázati és fogyasztóvédelmi jelentése szerint a magyar háztartások bruttó vagyona (pénzügyi eszközök és lakásállomány) 2020-ban 8,5 százalékkal nőtt, a járvány okozta gazdasági bizonytalanságok nyomán legdinamikusabban a biztos eszközök – betétek, készpénz, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – esetében.

A lakossági megtakarításokból, befektetésekből nem történt jelentős kiáramlás. Számos szektor növekedése fékeződött, de a legtöbb esetben a bővülés nem torpant meg.

Biztosítók 

A biztosítók tavalyi 4,7 százalékos díjbevétel-növekedése kb. fele volt a korábbi évek dinamikájáénak. A jegybank ágazati jövőképe szerint az uniós felzárkózáshoz minél előbb vissza kell térni az évi 8-10 százalékos bővüléshez.

A tavalyi növekedés ismét a nem-élet ágnak, s főképp a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnak (kgfb) volt köszönhető (részben a díjakba beépülő adóhatásnak). A kgfb esetében az MNB vezetői körlevélben lépett fel a statisztikailag megalapozatlan díjkalkulációk és a „kiárazások” ellen.

A pandémia hatását az életbiztosításoknál főképp a nyugdíj ágazati új szerzések és az utasbiztosítások szenvedték meg.

Az élet ági unit-linked, illetve a klasszikus termékek rendszeres díjbevétele a korábban megszokott módon nőtt, a hagyományos egyszeri díjas konstrukciók estek vissza.

Csökkentek a kárkifizetések, így mérséklődő kombinált mutató és a korábbiakhoz hasonló magas jövedelmezőség jellemezte a biztosítókat. A szektor tőkefeltöltöttsége – egyebek közt az MNB-nek az osztalékkifizetések elhalasztására felhívó, tavaly októberben megismételt körlevele hatására is – továbbra is a szabályozói elvárás duplája fölött van. 

Önkéntes pénztárak

Az önkéntes pénztárak vagyona közel 1 700 milliárd forintra, tagdíjbevételei 152 milliárd forintra nőttek 2020-ban. Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál az egyéni és munkáltatói hozzájárulások egyaránt gyarapodtak Az egészség- és önsegélyező pénztárak esetében a tagi hozzájárulás aránya javult.

A nyugdíjpénztárak 2020-ban szektorszinten 4,1 százalékos nettó és 1,4 százalékos reálhozamot értek el záró vagyonnal súlyozva. A hosszú távú átlagos reálhozamok ennél még kedvezőbb 2-4 százalék közötti értéket mutatnak.

A pénztártagok megfogadták az MNB figyelemfelhívását, s az év eleji veszteségek után jellemzően megőrizték megtakarításaikat a 2020 végére pozitívra forduló hozamok időszakára.

Pénzügyi vállalkozások 

A nem bankcsoporti pénzügyi vállalkozások által kezelt állomány tavaly stagnált, csak a pénzügy lízing állomány gyarapodott. A hitelezési- és lízingtevékenységben folytatódott a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatási arány növekedése.

A szektor jövedelmezősége részben a visszafogott aktivitás nyomán az előző évhez képest esett. A követeléskezelési állomány növekedése megtorpant, de a kezelt szerződések darabszáma bővült.

Befektetési szolgáltatók

A tőkepiacokon a befektetési szolgáltatók forgalma dinamikusan, 12,1 százalékkal nőtt. A Budapesti Értéktőzsde forgalma 19,2 százalékos növekedésének motorja az azonnali piac volt.

Az árfolyamok csökkenése ellenére a befektetési szolgáltatók által kezelt ügyfél-értékpapírok piaci értéken vett állománya 2,1 százalékkal bővült.

A befektetési vállalkozások jövedelmezősége így tovább javult: 2020-as adózott eredményük szektorszintű történelmi csúcsot ért el, 29,5 százalékkal meghaladva az előző évit.

A szektor tőkemegfelelési mutatója kiváló, 21,9 százalék.

Befektetési alapkezelők 

A befektetési alapkezelők kezelt vagyona 4 százalékos bővülés nyomán szintén új csúcsot ért el a 2020-as tőkepiaci turbulenciák ellenére.

A növekedés alapvetően a kezelt befektetési alapok nettó eszközérték-emelkedésének volt köszönhető, de a többi portfolió (pénztári, biztosítói stb.) vagyona is nőtt.

A befektetési alapok vagyona tavaly is elsősorban a hozamok révén bővült, de azt a nettó tőkebeáramlás is gyarapította.

Az alapkezelési szektor jövedelmezősége csökkent, míg adózott eredményük csak enyhén esett vissza az egy évvel korábbi történelmi csúcsról.