Átadták a Lámfalussy- és a Popovics-díjakat

Elemzések2019. feb. 5.Növekedés.hu

Átadásra kerültek a Magyar Nemzeti Bank által alapított díjak: a Lámfalussy-díj célja, hogy elismerje azon nemzetközileg is kiemelkedő szakmai teljesítményeket, amelyek befolyással vannak a nemzetközi monetáris politikára, míg az MNB első elnökéről elnevezett Popovics-díj-jal a kiemelkedő szakmai munkát nyújtó hazai és külföldi közgazdászokat díjazza a jegybank.

Az MNB szakmai bizottságának javaslata alapján az Euro „atyjának” nevét viselő díjat idén Yves Mersch, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatóságának tagja, a Banque Centrale du Luxembourg korábbi elnöke kapta. A francia becsületrend lovagja, a University of Luxembourg tiszteletbeli professzora olyan nemzet-közi szervezetek kormányzási munkájában képviselte hazáját, mint az IMF, a Világbank-csoport, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és az Európai Beruházási Bank (EIB), valamint a magánszektorban tevékenykedő vállalatokon belül a banki, biztosítási, telekommunikációs, és a műholdtechnológia terüle-tén. A luxemburgi pénzügyminiszter személyes képviselőjeként részt vállalt a Maastrichti Szerződés megal-kotásában, és 1998-as megalakulása óta tagja az EKB Általános Tanácsának, valamint Ő az EKB Kormányzó-tanácsának is legrégebb óta hivatalban lévő tagja. 2015-től tagja a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) által alapított Központi Bankok Kormányzói Csoportjának.

A Popovics-díjat Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára vehette át.

Novák Katalin 2014 óta tölti be államtitkári pozícióját, ahol három gyermek édes-anyjaként elkötelezetten képviseli a magyar családok, a fiatalok és idősek ügyét.

Munkásságáért számos elismerésben részesült: 2018-ban a Nagycsaládosok Országos Egyesületének legmagasabb elismerésével, a NOE-díjjal, valamint a családok érdekében végzett munkásságáért a Magyar Család- és Nővédelmi Tudo-mányos Társaság Pro Familie Hungariae díjával tüntették ki. 2017-ben a Magyar Bölcsődék Egyesülete Akócsi Ágnes díjban részesítette. 2016-ban “Luchador por la Familia” („Családokért küzdők”) díjat kapott Katalóniában és „Familia et Veritas” („Család és Igazság”) díjat Georgiában. 2014-ben a francia Képviselő-ház emlékplakettetjét, 2017-ben a Francia Nemzetgyűlés emlékérmét kapta, a Francia Köztársaság Becsü-letrendje lovagi fokozatával tüntették ki. Az MNB a díjjal a gyermekvállalás ösztönzését szolgáló kormány-zati intézkedések megalkotásáért végzett áldozatos munkáját ismeri el.

A díjátadó gálaestet a mai napon az immáron hatodik alkalommal megrendezett Lámfalussy Lectures szak-mai konferencia követi, aminek idei központi témája a következő évtizedben várható európai és ázsiai fel-zárkózás. A fennálló kulturális és fejlettségbeli különbségek ellenére a felzárkózási stratégiák között szá-mos hasonlóság is felfedezhető, a konferencia pedig jó alkalmat teremt arra, hogy a meghívott szakértők megvitassák ezeket. A több jegybankelnök részvételével zajló konferencia egyik célja, hogy feltérképezze a lehetőségeket a tartósan fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésére nyugaton és keleten egy-aránt.