Az Egyesült Királyságba irányuló magyar export fütyül a Brexitre

Elemzések2023. márc. 28.Dajkó Ferenc Dániel

A Brexit teljesen felforgatta a kontinentális Európa és a brit szigetek közti kereskedelmet. A 2020-as és 2021-es év a magyar-brit kétoldalú kereskedelemben is erős visszaesést hozott, 2022 azonban izgalmas változásokat hozott. Helyreállt a hazánkba érkező brit import, vagy valójában csökkent? Mi történt a szigetországba irányuló magyar exporttal?

Fájdalmas távozás

Immár több, mint 3 éve, hogy az Egyesült Királyság végleg elhagyta az Európai Uniót. A britekre a kilépés után nehéz időszak várt, hiszen 2020. február 1-én épphogy csak megtörtént a Brexit, máris lecsapott a szigetországra (és az egész világra) a koronavírus járvány. A pandémia gyakorlatilag minden ország gazdaságára negatív hatással volt, ám a kilépéssel együtt a brit gazdaságban különösen brutális pusztítást végzett. Sokat mondó, hogy a 2020-as 11 százalékos gazdasági visszaesés után az ország GDP-jének reálértéke még 2022-ben sem érte el teljesen a járvány előtti szintet.

Az azóta eltelt időszak alatt számos tanulmány és újságcikk született arról, mennyire rosszul járt Nagy-Britannia az unióból való távozással és mekkora veszteséget jelentett ez a helyi vállalkozásoknak, minket viszont az érdekelt, hogyan alakult Magyarország és az Egyesült Királyság külkereskedelme, hiszen a magyar nemzetgazdaság szempontjából utóbbi az igazán releváns kérdés.

Az első két év hozta a papírformát

Az előzetes várakozások többnyire arról szóltak, hogy várhatóan jelentős visszaesést fog mutatni a magyar-brit kétoldalú kereskedelem. Ez 2020-ra és ’21-re igaz is volt, 2022 azonban nem várt eredményeket hozott.

A kilépés és egyben a koronavírus-járvány kitörésének az éve még gyakorlatilag papírforma szerint alakult. Mind az Egyesült Királyságból származó import, mind pedig az oda irányuló magyar export mérséklődött 2020-ban. Nagy meglepetést a 2021-es év sem hozott. Miközben a szigetországból Magyarországra érkező import tovább esett, a Nagy-Britanniába történő magyar kivitel 2021-ben már inkább stagnálást (nagyon minimális mérséklődést) mutatott. A hazánkba érkező brit import visszaesése legalább részben az alkotmányos monarchia gazdaságának a 2021-es megbicsaklásából fakadt, így az sem közvetlenül csak a Brexit miatt történt, inkább annak negatív gazdasági hatásainak másodlagos következménye volt.

Euróban nőtt, dollárban csökkent

A komoly nemzetközi gazdasági nehézségeket hozó 2022-es év az előzőekkel szemben izgalmas eredményeket hozott a magyar-brit kétoldalú kereskedelemben. A hazánkba érkező brit áruimport nagyon érdekesen alakult. Forintban és euróban számítva egyaránt újra növekedésnek indult (bár még nem érte el sem a 2019-es, sem a 2020-as szintet) ellenben dollárban számítva picit még csökkent is 2021-hez képest a KSH adatai alapján. Ez az érdekes jelenség elsősorban a tavalyi extrém devizapiaci mozgásoknak, a dollár évközbeni rendkívüli erősödésének tudható be.  

A hazánkba érkező brit importról így összességében inkább az mondható, hogy kicsit növekedett. Ez párhuzamba állítható azzal, ahogy talpra állt a brit gazdaság. Ezt a hatást erősítette, hogy hazánkban eközben folyamatosan bővült a fogyasztás (2022. utolsó negyedévének a kivételével).

A Magyarországra irányuló brit behozatal lassabban visszaépülésével kapcsolatban megjegyzendő, hogy a brit cégek, feltehetően a szükséges mértékű állami segítségnyújtás elmaradása okán kevésbé tudtak reagálni a megváltozott helyzetre, mint az európai társaik, így eleve kicsit nehézkesebben építették vissza az exportkapacitásaikat.

Szárnyra kapott a magyar export

Az Egyesült Királyságba irányuló magyar export nagyarányú bővülése azonban ennél komplexebb folyamat eredménye.

A Nagy-Britanniába irányuló magyar kivitel ugyanis tavaly mind dollárban, mind pedig forintban számítva minden korábbi rekordot megdöntött.

Míg 2019-ben az Egyesült Királyságba irányuló magyar áruexport nem érte el 4 milliárd dollárt, addig tavaly már az 5 és fél milliárd dollárt is meghaladta. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez kizárólag a 2022-es év jelentős növekményének köszönhető.

Mindez több okra vezethető vissza. A 2020-as év általános visszaesést hozott az egész világgazdaságban. A fogyasztás az Egyesült Királyságban is drasztikusan bezuhant (éppúgy ahogy az egész világon). Ezzel párhuzamosan a magyar gazdaság teljesítménye is csökkent abban az évben. Tehát ha a Brexit önmagában nem lett volna elég, a pandémia miatt bekövetkezett makrogazdasági folyamatok önmagukban is deklarálták, hogy visszaessen az áruimport a brit szigetekre. Nem csak Magyarországról, hanem mindenhonnan. Ezt jól szemlélteti, hogy 2019 második felében még 6000 milliárd dollár felett is járt a szigetországba érkező áruimport havi értéke, majd 2020 első felében volt olyan hónap, amikor 4000 milliárd dollár alá is bezuhant.

A következő két évben, tehát 2021-2022-ben azonban a szigetországban a fogyasztás elkezdett helyreállni, ami jelentős keresletet generált az import áruk iránt. Ennek hatására fokozatosan felpörgött a brit árubehozatal volumene és 2022-ben már 7000-8000 milliárd dollár körül mozgott a havi áruimport értéke.

Habár már 2021-ben jelentősen nőni kezdett a fogyasztás, a 2020-ban eltűnt európai, köztük magyar importőrök lassabban tértek vissza. Ezzel szemben a távol-keleti (különösen Kína és Dél-Korea) és tengeren túli importőrök szinte azonnal reagáltak a kereslet növekedésére. Az európaiak hosszabb reakcióideje vélhetően a Brexitre vezethető vissza. Az Egyesült Királyság valójában csak 2021. január elsejével lépett ki az EU egységes piacáról és a vámunióból (kivéve Észak-Írországot). Habár az utolsó pillanatban végül sikerült tető alá hozni a kereskedelmi megállapodást London és Brüsszel között, az új helyzet teljesen ismeretlen volt az uniós exportőr vállalkozások és a brit exportőrök számára egyaránt, így rengeteg volt a bizonytalanság. Azóta azonban úgy tűnik alkalmazkodtak az exportőrök és az importőrök az új játékszabályokhoz.

Általánosságban megfigyelhető, hogy szinte minden uniós tagállammal elkezdett 2022-ben a fenti folyamat eredményeképp helyreállni a brit kétoldalú kereskedelem. A francia és a német cégek kicsit nehézkesebben tértek vissza Nagy-Britanniába, ezzel szemben a déli és közép-európai tagállamok köztük Magyarország jelentősen növelték az Egyesült Királyságba irányuló exportjukat.

Érdemes ezzel kapcsolatban külön kitérni arra, hogy a német és a francia import különösen jelentősen lecsökkent a Brexit után. Jóval nagyobb mértékben, mint amit általában a többi uniós országból érkező behozatal esetében látni lehetett.

Ez a visszaesés azért is jelentős, mert Németország a harmadik, Franciaország pedig az ötödik legfontosabb importőr volt még 2022-ben is a szigetországban, annak ellenére, hogy a Brexit előtti idők áruforgalma még korántsem állt helyre tavaly ezekben a relációkban. A német és a francia import csökkenése és lassú visszaépülése hatalmas piaci rést hagyott maga mögött, ami lehetőséget teremtett a más országokból érkező import bővülésének, közte a magyar import növekedésének is.  

Magyarország azonban ezen belül is feltűnően jelentős mértékű export bővülést tudott elérni. Ennek egyik oka, hogy a magyar gazdaságpolitikában kifejezetten jelentős szerephez jut az export növelése, gyakorlatilag minden piacon ahol lehet és van rá kereslet és a teljes magyar export 2014 óta gyakorlatilag megszakítás nélkül folyamatosan bővül. Másrészt Budapestnek sikerült a brexit ellenére is rendkívül jó viszonyt fenntartania Londonnal, így a két ország gazdasági kapcsolatait nem terhelik a brexit tárgyalások során szerzett sérelmek (ellentétben a francia-brit és a német-brit viszonnyal).

Jól muzsikál a járműexport

Az Egyesült Királyságba irányuló magyar árukivitel növekedéséhez egyértelműen az ezen belül legnagyobb súllyal bíró jármű export járult hozzá. A korábbi évi fél milliárd körüli értékről 2022-ben 2 milliárd közelébe ugrott a szigetországba Magyarországról érkező járműimport értéke.

Itt egy egyedi hatást is megfigyelhetünk az általános keresletbővülés mellett. A járműipar 2020-ban és 2021-ben az ellátási láncok akadozása miatt nem tudta teljesíteni megfelelő ütemben a megrendeléseit, 2022-ben azonban a termelés felpörgésével gyors ütemben kezdte az ágazat kielégíteni a feltorlódott igényeket, ami megmutatkozott a szektor kibocsátásán éppúgy, mint az export számokon.

Emellett az elektronikai berendezések exportja is érezhetően emelkedett tavaly az előző évhez képest. Mivel ebbe a kategóriába tartoznak az akkumulátorok is így egészen biztosan ennek az iparágnak a hazai iparban betöltött szerepének a folyamatos felértékelődése is hozzájárult az export bővüléshez. A különböző nukleáris berendezések exportja is felpörgött (duplázódott) 2022-ben. Ennek a Magyarország és az Egyesült Királyság közötti atomipari együttműködés az oka.

Folytatódhat a pozitív trend?

Összességében elmondható, hogy a magyar brit kétoldalú kereskedelemből Magyarország tud mérlegtöbbletet realizálni. A magyar export értékein már nem érezhetőek a Brexit hatásai, a szigetországból hazánkba érkező importon azonban igen, még akkor is, ha figyelmen kívül hagyjuk az árfolyam hatásokat. A koronavírus és az unióból való kilépés ugyan 2020-ban és 2021-ben megtörte mind a Nagy-Britanniába irányuló magyar exportot, mind pedig az onnan hazánkba érkező importot, 2022-re azonban a szigetországba szállított magyar kivitel minden korábbi rekordot megdöntött és talán lassan a hazai brit import is elkezdett helyreállni. A kereskedelmi kapcsolatok újbóli bővülése részben nemzetközi gazdasági történésekre, részben pedig brit és magyar nemzetgazdasági folyamatokra vezethetők vissza. Most a világgazdaság egén újra sötét felhők gyűlnek, így tehát nagy kérdés, hogy az idei nehéz nemzetközi gazdasági helyzetben a magyar-brit kétoldalú kereskedelem tudja folytatni a tavalyi pozitív trendet, vagy újra visszaesik.