Ezekkel a pénzekkel fizettek a történelem legellentmondásosabb magyar uralkodója idején

Elemzések2023. dec. 3.Sz.A.

Mindössze 18 évesen lépett trónra Ferenc József, épp 175 évvel ezelőtt. Uralkodása 68 éve alatt három pénzrendszer volt érvényben birodalmában, így Magyarországon is. A kerek évforduló kapcsán Ferenc József pénzkibocsátási gyakorlatát vesszük górcső alá, és megnézzük: a pénzrendszer modernizálása mennyiben tudott hozzájárulni a gazdaság fejlődéséhez.

1848-ban a Mária Terézia által 1753-ban bevezetett konvenciós rendszer volt érvényben. Ennek célja a pénzek, pénzrendszerek középkori sokféleségének felszámolása, az egységesítés volt. 

A pénzrendszer modernizálásával a gazdaság stabilitását akarták elérni. Az ezüstalapú rendszer alapegysége 1 kölni márkából 20 forint lett. A rendszer annyira sikeresnek bizonyult, hogy – az 1811 és 1816 közötti időszakot kivéve – a pénzrendszer változatlan maradt az egész Habsburg Birodalomban 1857-ig. 

Az egységesítés felé vezető úton a következő lépés 1766-ban a verdejegyek ABC-be sorolása volt.

A hagyományos jelölést felváltotta az adott verde fontosság alapján besorolt betűjele. Így például a legfontosabb magyar pénzverde, a körmöcbányai a KB jel helyett a B-jelet kapta.

Az "A" természetesen Bécsnek volt fenntartva.

Magyarországon külön pénztörténeti fejezetet jelent az 1848–1849-es szabadságharc pénzkibocsátása, ám a pénzrendszert a forradalom sem akarta megváltoztatni. Ekkor az érmek latin és a papírpénzek német feliratát a magyar váltotta fel.

A fémpénzek birodalmi verdejegyei helyett a hagyományos magyar jelölés következett: Körmöcbánya a KB, Nagybánya a NB betűket használta ismét.

A szabadságharc után azonban visszatértek a birodalmi kibocsátások, sőt, a forradalom pénzeit nemcsak érvénytelenítették, hanem be is tiltották. 

Ferenc József koronázási zseton

104 év után vezettek be új pénzrendszert a birodalomban osztrák értékű forint néven. Ezúttal a német államokban már egységesen használt 500 gramm súlyú vámfont alapján verték a pénzeket. A Habsburg Birodalomnak ez a konvenciósnál kicsivel gyengébb valutát jelentett, ugyanis 1 konvenciós forint 1 osztrák értékű forinttal és még 5 krajcárral lett egyenlő. 

Az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés változatlanul hagyta a pénzrendszert. Viszont megjelentek a magyar feliratok a pénzérméken és visszatértek a hagyományos magyar verdejegyek. Nem rendezte a kiegyezés a jegybank kérdését sem. 

Bankjegyeket 1816 óta a kizárólagos bankjegykibocsátási joggal felruházott Osztrák Nemzeti Bank adott ki az egész birodalom számára. Magyarországon önálló jegybank hiányában is ezek a jegyek forogtak, 1800 után kötelező jelleggel. 

A bankjegyeken a kibocsátó a bank, a fémpénzeken az uralkodó volt.

Ez utóbbi a középkori uralkodói felségjogra vezethető vissza, ami a papírpénzekre nem vonatkozott. A közös bank végül 1878-ban kezdte meg munkáját Osztrák–Magyar Bank néven, elvileg két székhellyel, Bécsben és Budapesten.

Szintén Ferenc József uralkodására esik egy érdekes, országok közötti pénzügyi együttműködés, a Latin Éremunió, hivatalos nevén a Latin Monetáris Szövetség. Az uniót Franciaország vezetése mellett Belgium, Svájc és Olaszország alapította 1865-ben, hozzájuk Görögország csatlakozott. 

A Habsburg Birodalom, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia formálisan nem lett tagja a nemzetközi pénzügyi egyezménynek, de más országokhoz hasonlóan nemcsak az unió aranypénzeit és 5 frankos ezüstpénzeit fogadta el, hanem maga is verte az uniós címleteket.

A 19. század második felében az országok célja az aranyalapra való áttérés lett volna, ám ennek feltételei nem voltak mindig adottak. A Monarchiában az aranyalapra áttérés végül csak 1892-ben valósult meg a korona bevezetésével.

Az előkészítő munka oroszlánrésze Wekerle Sándor pénzügyminiszter nevéhez fűződik. 1900-től a monarchia egyetlen hivatalos pénze a korona maradt, de az átállás lassú volt, sokáig forintban számoltak az emberek.

A korona túlélte az uralkodót, aki az első világháború közepén, 1916. november 21-én hunyt el.