Nem elég egyetlen sikeres termék a versenyképességhez

Elemzések2022. feb. 16.Sz.A.

Nem mérhető egyetlen termék népszerűségével a versenyképesség. Dinamikus vállalatvezetésre van szükség a sikerhez - hangzott el a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) szakmai fórumán.

Nemcsak a vállalatok, hanem a nemzetállamok versenyképessége is mérhető. Ahhoz, hogy egy vállalat versenyképes legyen a társadalmi jólétet is segítenie kell azáltal, hogy kielégíti a fogyasztói igényeket - ezek a kérdések kerültek fókuszba az MKT versenyképességi kerekasztal-beszélgetésén.

Az államok is versenyeznek

A gazdasági teljesítmény mérésével kapcsolatban nagyon sok a vita, a tisztázatlan kérdés. A versenyképesség mint mérőszám viszonylag újkeletű, de egyre divatosabb a gazdaságban.

Makro- és mikroszinten is mérni lehet a versenyképességet, de mindkét területen merülnek fel kérdések.

Makroszinten az is tisztázásra szorul, hogy van-e egyáltalán értelme mérni a nemzetgazdaságok egymáshoz viszonyított versenyképességét – hangzott el a Journal of Production Economics folyóiratban Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Kiss-Dobronyi Bence és Losonci Dávid ’’A general model and a manufacturing application’’ címmel megjelent tanulmányának apropóján a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett vállalati versenyképességről szóló konferencián.

Chickán Attila, magyar közgazdász, akadémikus úgy véli, nagyon is van értelme nemzetállamok versengéséről beszélni. A legkézenfekvőbb például a mezőgazdaság területe, ahol a nemzetek között legalább olyan verseny van, mint a termelők között.

Nem elég egy termék

Mikroszinten a vállalati versenyképesség esetén a verseny azonban a piacon folyik - hangsúlyozta. Ebben az esetben az a kérdés, hogy a vállalatok mennyire sikeresek a piacon a termékük eladásában. Ugyanakkor az is világos, hogy közgazdaságtani szempontból nagyon kevés magyarázó értéket lehet tulajdonítani egy-egy termék versenyben elfoglalt helyének, abból a szempontból, hogy az adott vállalat mennyire versenyképes, mivel a vállalatok általában nem egy-egy termékkel jellenek meg a piacon – fogalmazott.

Így csak a termékekkel nem lehet mérni a versenyképességet. Azért van vállalat, hogy a társadalmi jólétet elősegítse, azaz, hogy a fogyasztói igényeket kielégítse, miközben mindezt nyereség szerzéshez köti, tehát tulajdonosi értéket is teremt, nem csak fogyasztóit

vélekedik a szakértő.

Alkalmazkodni kell a változásokhoz

A versenyképesség elérése érdekében a vállalatoknak folyamatosan alkalmazkodni kell a változó társadalmi és gazdasági normákhoz – fogalmazott Czakó Erzsébet a Budapesti Corvinus Egyetem professzora.

Kiemelte, hogy a vállalat akkor tudja elérni, hogy versenyképes legyen a piacon, ha olyan terméket – szolgáltatást állít elő, amelyet a fogyasztók jobban értékelnek, mint a versenytársakét.

A vállalatok esetében a működőképesség és a változóképesség hat a piaci teljesítményre, a piaci teljesítmény pedig végső soron hatással van a vállalat versenyképességére, ezek mögött a tényezők mögött pedig különböző erőforrások, hajtóerők állnak – húzta alá.

Cél az utánozhatatlan termék

Vállalati, vállalatvezetői szempontból fontos, hogy vannak szokásos és dinamikus képességek - hangsúlyozta.

Mint mondta, a szokásos képességeket követők esetében a cél az üzleti területek technikai hatékonysága. Ebben az esetben a már bevált legjobb gyakorlatok alkalmazása a jellemző, és a működés-adminisztrálás-irányítás hármasa mentén történik a vállalat vezetése.

Hangsúlyozta hogy fontos a költségek kézben tartása, így a hatékonyság többnyire változatlan, és viszonylag könnyen utánozható termék-szolgáltatás a végeredmény.

A vállalatvezetés összhangban van a fogyasztói igényekkel és az üzleti-technikai lehetőségekkel: sajátos folyamatokat alkalmaznak, fejlesztenek, folyamatos a tanulás, és a vállalati vagyont is ’’hadba fogják’’. Ennek eredménye a fejlődés és az egyedi utánozhatatlan termék-szolgáltatás létrejötte – hangzott el.

Abban az esetben pedig, ha a vállalat képes jó, a fogyasztók számára hasznos dolgokat csinálni, követni a fogyasztói, társadalmi igényeket, nem utánozható terméket állít elő, alkalmazni tudja az új technológiákat, és dinamikus a vállalat vezetés, akkor versenyképes lesz a vállalat.

Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Kiss-Dobronyi Bence és Losonci Dávid tanulmánya a vállalati versenyképesség modelljéről és gyakorlati alkalmazásáról az International Journal of Production Economics hasábjain olvasható. 

Az MKT teljes konferenciája az alábbi videón tekinthető meg: