18 ezer milliárd forint - Ennyi most az állami vagyon

Hírek2020. feb. 7.Növekedés.hu

2010-hez képest 52 százalékkal, azaz mintegy 6 ezer milliárd forinttal nőtt az állami vagyon nyilvántartási értéke, amely így megközelíti a 18 ezer milliárdot - közölte a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.

Bártfai-Mager Andrea elmondta: „A magyar állam jó gazda módjára kezeli a közvagyont, amely az elmúlt évek során folyamatosan gyarapodott. 2010-ben 11 650 milliárd forint volt az állami vagyon értéke, ami 2020-ra elérte a 17 743 milliárd forintot." A miniszter felidézte, mindez annak az eredménye, hogy a kormány 2010 óta olyan vagyonpolitikát folytat, amelynek elsődleges célja az állami vagyon gyarapítása, ésszerű és gazdaságos hasznosítása.

A dinamikusan gyarapodó állami vagyon összetétele 62%-ban ingatlan, 21%-ban társasági részesedés. A fennmaradó részt egyéb vagyonelemek (pl. ingóságok) egészítik ki. A 6 ezer milliárdot kitevő vagyongyarapodás egyrészt ingatlanvásárlásokból, másrészt a társaságok valós gazdasági növekedéséből ered, ami a válság utáni megerősödés következménye – tette hozzá.

Az elmúlt évtized tranzakciói közül a miniszter az energiaszektorban végrehajtott akvizíciókat emelte ki: „A rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében célzott vállalatfelvásárlásokkal létrehoztuk a nemzeti közmű-szolgáltatás villamos energia, földgáz és távhő üzletágait működtető Nemzeti Közműveket (NKM) Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. stratégiai és irányító szerepének újragondolásával és a támogató tevékenységek NKM-ben való újraszervezésével pedig megvalósul az MVM Csoport és az NKM integrációja. Ezáltal egy olyan erős hátterű nemzeti szolgáltató jött létre, amely képes egy sikeres regionális stratégia megvalósítására, továbbá nagymértékben hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, és a megújuló energiaforrások hazai hasznosításához.”

A miniszter jelentős előrelépésnek nevezte, hogy az MFB Csoport tagvállalatai összehangolt stratégia mentén dolgoznak a magyar vállalkozások számára elérhető finanszírozási megoldások bővítésén. A hitelezés terén a saját forrású termékkínálat bővítésével, fokozott kockázatvállalási hajlandósággal, az európai uniós források dinamikus piacra juttatásával, csoport szinten pedig a hitel-tőke-garancia eszközök összehangolásával látják el a fejlesztési intézményi feladatokat.

A szövetkezeti hitelintézeti szektorban 2019-ben fejeződött be az a fúziós folyamat, amelynek eredményeként az összes meglévő takarékszövetkezet beolvadt a Takarékbank Zrt.-be és ezzel létrejött Magyarország ötödik legnagyobb bankcsoportja. A tárca nélküli miniszter kiemelte, hogy az egyesülésnek köszönhetően lehetővé vált, hogy az üzleti és informatikai szempontból egyaránt egységes Takarékbank Zrt. jobb, korszerűbb termékeket és szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek az egész ország területén, megfelelve a digitális bankolás által teremtett kihívásoknak.

A 2010 óta megnövekedett állami szerepvállalás és stratégiai ágazatokban való újbóli megjelenés eredménye, hogy az állami tulajdonban lévő társaságok száma mára megközelíti a 600-at - jelentette ki Bártfai-Mager Andrea.

A miniszter hangsúlyozta: „Társaságaink felé alapvető tulajdonosi elvárás, hogy eredményesen gazdálkodjanak, és tudatosan keressék azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek révén hatékonyabban és együttesen jelenhetnek meg a piacon.” A közszolgáltatást ellátó társaságokra kitérve hozzátette, hogy esetükben elsődleges feladat a közszolgáltatás ellátásának biztosítása, a társadalmi szükségletek kielégítése, végső soron pedig a magyar családok érdekeinek, jólétének szolgálata, valamint a nemzetgazdasági és kormányzati célok hatékony megvalósításához történő hozzájárulás.

Az állami vagyon gyarapításával egyidejűleg szükségszerű megválni azon vagyonelemektől, amelyek társadalmi célokat nem szolgálnak, így tulajdonban tartásuk sem indokolt. A portfoliótisztítás céljából 2015-ben létrehozott nyilvános és átlátható online aukciós felület működtetésének köszönhetően az államnak eddig közel 60 milliárd forint bevétele származott - közölte a miniszter.

Bártfai-Mager Andrea kiemelte: „Közelebb kerültünk ahhoz a kitűzött célhoz, hogy az állami vagyon köre ténylegesen olyan vagyonelemeket foglaljon magába, amelyek stratégiailag kiemelten fontosak, működésük gazdaságos és hasznot hoz, tulajdonban tartásuk feltétlenül szükséges az állami feladatok ellátásához. Munkánk során arra törekszünk, hogy az állam olyan letisztult, értékteremtő vagyonportfólióval rendelkezzen, amely nagymértékben hozzájárulhat az ország versenyképességének növeléséhez.”