A modern, magyar agráriumért: az MKB Pénzügyi Csoport és a MEGFOSZ három éve tartó sikeres együttműködése 2020-ban is folytatódik

Hírek2020. máj. 15.Növekedés.hu

Az MKB Pénzügyi Csoport és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) idén már negyedik alkalommal erősítette meg szövetségét. A 2017 óta tartó együttműködés évről évre azt bizonyítja, hogy hosszú távon is sikeres egy magyar pénzügyi csoport és egy hazai agrárszakmai szervezet együttműködése.

Az elmúlt évek legfontosabb agráreseményein – AGROmashEXPO és AgrárgépShow, NAK Szántóföldi Napok és
AgrárgépShow – már megszokottá vált együttes megjelenés az MKB Pénzügyi Csoport és a MEGFOSZ közös
eredménye. A rendezvényeken, valamint az olyan, agráriumot népszerűsítő, illetve pénzügyi tudatosságot
erősítő edukációs programok támogatásával, mint a „Legyél Te is mezőgépész!” program, több tízezer
érdeklődőt és több ezer diákot sikerült elérni.

Az MKB Bank és az MKB-Euroleasing – az MKB Pénzügyi Csoport tagjaként – az idei évben is hozzájárul a
MEGFOSZ szakmai működéséhez és programjának megvalósításához.

Az magyar agrárium iránt elkötelezett MKB-Euroleasing az ország egyik vezető mezőgazdasági gépfinanszírozó vállalataként immáron második alkalommal csatlakozott a megállapodáshoz.

A jelenlegi gazdasági helyzet megerősítette a feleket abban, hogy szükség van az összefogásra, a magyar
mezőgazdaság stabilitására és értékteremtő erejére, továbbá a szakmai utánpótlás tervszerű nevelésére. Az
agrárágazat a munkaerőpiacon is fontos szerepet tölt be, hiszen egy önmagát ellátó ország számára
elengedhetetlen a képzett munkaerő. Az MKB Pénzügyi Csoport és a MEGFOSZ közös kezdeményezéseinek
hatására ugrásszerűen nőtt az érdeklődés az agrárgépész szakma iránt:

az elmúlt 4 év során több mint kétszeresére emelkedett a mezőgazdasági szakközép- és szakmunkásképzésre felvett diákok száma.

Továbbra is az a közös cél, hogy a fiatal generáció tagjai közül egyre többen találják meg hivatásukat az
agrárgépészetben.

A fiatalok megszólítása mellett a 2020-as év az agrárvállalkozások financiális támogatásának és a modern
agrárium fejlődési finanszírozásának az éve is.

Az agrárgazdálkodás generációkon átívelő, tradicionális jellege mellett napjainkban rendkívül erőteljes a robotizáció, a legmodernebb technológiák, technikák alkalmazása, amely folyamatos képzést, tudásfejlesztést, és a fiatalabb generációk bevonását is igényli.

Az MKB Pénzügyi
Csoport továbbra is széles termékpalettával és felkészült szakértőkkel áll az agrárvállalkozások rendelkezésére
annak érdekében, hogy azok a jelenlegi gazdasági környezet ellenére is biztos financiális egyensúly mellett
tudjanak működni, fejlődni.

Vály Judit, MKB-Euroleasing, vezérigazgató:

A jelenlegi események is mutatják milyen gyorsan és kiszámíthatatlanul változhat meg a helyzet egy pillanat
alatt. A szélsőséges negatív hatások enyhítésében különösen fontos az ország mezőgazdaságának stabilitása,
mely az alapvető élelmiszerek előállításával biztonságot nyújt a magyar lakosságnak arra az esetre is, ha
átmenetileg a külföldi beszerzések nehézségekbe ütköznének. Kulcsfontosságú, hogy ezt a biztonságot és
stabilitást, a jövőben is fenntarthassuk, melyhez a fiatalok bevonása elengedhetetlen. Ebben kiemelt szerepet
vállal a MEGFOSZ, és ezen belül az MKB Pénzügyi Csoport által támogatott „Legyél Te is mezőgépész!”
program (LETIM).

Harsányi Zsolt, MEGFOSZ elnök:

A több ágazatot is érintő összefogás a gazdaság minden területén, így a technológiai változásoknak különösen
kitett mezőgépészetben, illetve utánpótlásképzésben is nélkülözhetetlen. Rendkívül szerencséseknek
mondhatjuk magunkat, hogy az MKB Pénzügyi Csoport elkötelezett támogatóként több éve kitartóan áll az ügy
mellett. Sajnos a pandémiára tekintettel a nagy csoportokat mozgósító közös edukációs programok
megvalósulási esélye idén bizonytalan, szerencsére azonban a pályaválasztási napokat, roadshow-kat, egyéb
rendezvényeket a virtuális területen szerzett tapasztalatainkat hatványozottan felhasználó digitális
oktatóanyagok, vetélkedők, vlogok és mindezek változatos variációi – ha szükséges – ki tudják váltani. Az évek
során kialakított stratégiát, a felhalmozott ismeretanyagot a legközelebbi csoportos rendezvényig vigyázzuk,
frissítjük, és megingathatatlan hittel készülünk az újraéledő, újraszülető korszakra bízva abban, hogy a járvány
után fellélegezve mind az összefogásban résztvevők szándéka, mind a magyar mezőgazdaság jövőbeni
helyzete, de főleg mindannyiunk jó egészsége lehetővé teszi a mezőgazdasági gépészképzés felfelé ívelését.

Ginzer Ildikó, az MKB Bank üzleti vezérigazgató-helyettese:

A MEGFOSZ-szal kötött, most már több éve fennálló együttműködésünk is mutatja, hogy az agrárszektor és a
pénzügyi szektor együttműködése milyen értéket tud teremteni. Az MKB Bank számára stratégiai jelentőségű,
hogy megtaláljuk a kulcsfontosságú agrárszereplőkkel azokat a kapcsolódási pontokat, melyek
hozzájárulhatnak a mezőgazdaság stabilitásának fenntartásához. Kiemelkedően fontos ez a jelenlegi
helyzetben, amikor a gazdaság valamennyi területe eddig nem látott kihívások elébe néz.