A zöldfelületek és a közműhálózat fejlesztéséről írt alá megállapodást az MVM és a Belváros Önkormányzata

Hírek2022. márc. 29.Növekedés.hu

Belváros Önkormányzata és az MVM Csoport – hosszú távú stratégiai és fejlesztési terveivel összhangban – együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy az V. kerület, mind a belvárosiak, mind az oda látogatók számára élhetőbb és fenntarthatóbb legyen. Az Önkormányzat – különösen a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak enyhítése és a kerület lakosságmegtartó erejének növelése érdekében – a közterületein megvalósuló fejlesztéseknél kiemelt célként kezeli a zöldfelületek bővítését, illetve a meglévő területek minőségének növelését. Ezen innovatív és energetikai feladatok ellátásához az MVM Csoport szakmai támogatást nyújt.

A megállapodás kimondja, hogy az Önkormányzat a különböző közterület-fejlesztések során kiemelt célként kezeli a fák, fasorok további telepítési lehetőségének megteremtését, illetve a telepített vagy telepítendő növényzet számára megfelelő életfeltételek biztosítását. A Felek kijelentik, hogy a közműfejlesztések és rekonstrukciók beruházásainak összehangolásában is együttműködnek annak érdekében, hogy a munkálatokkal szükségszerűen velejáró kellemetlenségeket a lakosságra tekintettel a lehető legkisebb mértékűre mérsékeljék. A megállapodás célja, hogy mind az MVM, mind az Önkormányzat beruházásában megvalósuló közterület- és közmű-fejlesztések huzamosan szolgálják a közösséget, az alkalmazott műszaki megoldásoknak a lehető legszélesebb körben tegyék lehetővé közművezetékek karbantartását, javítását és adott esetben a fejlesztését is.

Az MVM és az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja az előre tervezett, közterületeket is érintő beruházások kivitelezésének minél nagyobb fokú összehangolását. A megállapodás alapján a Felek innovációs pilot-projektet is indítanak annak érdekében, hogy megfelelő műszaki megoldást találjanak arra, hogy minél egyszerűbb és minél kevésbé környezetterhelő módon tudják végezni a közműjavításokat és fejlesztéseket a sűrű közművezeték-hálózat, illetve a fák, fasorok gyökérzete miatt kialakult szűk helyigények ellenére.

Példaértékű az a megállapodás, amit most kötöttünk Belváros Önkormányzatával, hiszen nemcsak az MVM számára jelent könnyebbséget a közművek rekonstrukciójának összehangolása, hanem az Önkormányzat és a lakosok számára is. Az Önkormányzat vezetésével közösen egy jól tervezhető, átlátható fejlesztési programot fogunk elfogadni és megvalósítani. Számunkra kiemelten fontos, hogy azokon a területeken – legyen az gáz, vagy áram – ahol szolgáltatást végzünk, mind a háztartások, mind pedig a vállalkozások elégedettek legyenek. Reményeink szerint a mostanihoz hasonló stratégiai együttműködési megállapodást más budapesti kerületekkel, más városokkal, településekkel is köthetünk, hiszen a fenntartható és hatékony működés, a munkák összehangolása, és az együtt gondolkodás jól felfogott közös érdekünk

– nyilatkozta Alkér Zoltán, az MVM Csoport infrastruktúra vezérigazgató-helyettese.

A Belváros otthonossága és zöldítése – ezek azok a szempontok, amelyekre fejlesztéseink során mindig kiemelt figyelmet fordítunk. A ma megkötött megállapodás szilárd alapot nyújt a céljaink sikeréhez. Belváros Önkormányzata a közművek helyzetére már évek óta nem külső adottságként tekint, hanem szükség esetén áthelyezi, összerendezi azokat annak érdekében, hogy a lehető legtöbb fát telepíthessük a belvárosiak és a budapestiek megelégedésére. Újító, XXI. századi elvárásokkal lépést tartó szemléletmódunk, a sűrű közmű-infrastruktúra és a szűk városi épített környezet meglévő adottságai mellett is jelentős mértékű fásítást tesz lehetővé, amelyben az MVM részéről partnerre találtunk. Ahogy az V. kerület zöldítése, úgy a szükséges munkálatok idején a lakosság nyugalmának biztosítása is közös ügyünk, amire a ma aláírt együttműködési megállapodás a garancia

– mondta Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere.