Az MNB zárolta a Falcon számláit és blokkolta a honlapját

Hírek2022. nov. 4.Növekedés.hu

Az MNB piacfelügyeleti vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta a Falcon Kereskedőház Kft.-nek, a Falcon Benefit Kft.-nek és egy magánszemélynek, hogy bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek. A jegybank a jogosulatlan tevékenységek megakadályozása érdekében a piacfelügyeleti eszköztár több elemének egyidejű alkalmazásáról – azonnali tiltás mellett honlapblokkolásról, számlazárolásról – döntött. Aki az érintett társaságok tevékenységéről érdemi információval rendelkezik, különösen, ha befektetési céllal pénzt adott át és azt nem kapta vissza, jelentkezzen az MNB feljelentése alapján büntetőeljárást folytató BRFK-nál vagy az MNB-nél.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) előzetes bejelentés nélkül 2 fővárosi helyszínen, továbbá Pécsett és Debrecenben – próbaügyletkötést is magába foglaló – helyszíni ellenőrzéseket tartott hivatalból indított piacfelügyeleti eljárása részeként a budapesti székhelyű, a www.falconkereskedohaz.hu címen elérhető honlapot is működtető Falcon Kereskedőház Kft. és a Falcon Benefit Kft., valamint az azok tevékenységében érdemben közreműködő magánszemély tevékenységének áttekintésére.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a társaságok és a magánszemély végzett-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint az MNB engedélyéhez kötött – „betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” és „pénzügyi szolgáltatás közvetítése” tevékenységeket.

A jegybank eddigi adatai szerint a Falcon Kereskedőház Kft. és a Falcon Benefit Kft. úgynevezett „Utalvány vásárlási szerződés”-t kötött számos befektetővel.

Ebben arra vállaltak kötelezettséget, hogy amennyiben a befektető az általa féláron vásárolt utalványokat nem használja fel, ez esetben – jellemzően három hónap elteltét követően – azok névértékét, azaz a befektetők által átadott összeg kétszeresét fizetik vissza.

Emellett egy úgynevezett „Utalvány kezelési megbízás” elnevezésű megállapodást is aláírtak a velük kapcsolatba kerülő személyekkel, melyben a befektetők díjazás ellenében megbízták a társaságokat, hogy az általuk vásárolt Falcon utalványokat „megőrizzék, kezeljék”.

Mivel az MNB rendelkezésére álló információk szerint az utalványokat jelenleg egyetlen szolgáltatónál sem lehet felhasználni, továbbá a befektetők az utalványokra jellemzően eleve nem is tartottak igényt, az MNB-nek oka van feltételezni, hogy az utalványokra történő hivatkozás csupán az engedély nélküli forrásgyűjtési tevékenység leplezésére szolgált.

Mivel a három hónapra ígért 100%-os garantált hozam irreálisnak tekinthető, ezért az MNB rendelkezésére álló adatok – a jogosulatlan pénzügyi tevékenység mellett – annak a lehetőségét is felvetik, hogy a vizsgált konstrukció eleve csalásra, illetve piramisjáték szervezésére irányult.

A társaságok és a magánszemély nem rendelkeznek sem a pénzügyi szolgáltatás közvetítése, sem pedig a más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító MNB engedéllyel.

Az MNB ezért a társaságokra vonatkozóan figyelmeztetést is közzétett honlapja Figyelmeztetések menüpontjában.

A vizsgált tevékenység rendkívül kiterjedt, a már beszerzett bizonyítékok alapján a társaságok, illetve a magánszemély együttesen mintegy 4-5 ezer hazai befektetővel léptek kapcsolatba.

A jegybank ezért ma közzétett végzésében piacfelügyeleti vizsgálatának lezárultáig ügyfélvédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta a Falcon Kereskedőház Kft.-nek, a Falcon Benefit Kft.-nek, illetve a magánszemélynek, hogy bármely, a jegybank engedélyéhez vagy regisztrációjához kötött tevékenységet végezzenek.

Az MNB eltiltó végzése alapján a jogosulatlan szereplőknek – többek között – a tevékenységük népszerűsítésére alkalmas honlapjuk működtetésével is fel kell hagyniuk. Mivel azonban az MNB korábbi piacfelügyeleti tapasztalatai alapján erre önkéntesen jellemzően nem került sor, ezért az MNB a múlt évben jogszabály-módosítást kezdeményezett.

Az ennek nyomán hatályba lépett új szabályok alapján az MNB a befektetők érdekeinek megóvása érdekében elrendelheti a jogosulatlan tevékenységre vonatkozó adatokat tartalmazó honlap ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét. Ezen döntés kötelezettje valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató, végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szervezi.

A befektetők védelme érdekében első ízben jelen ügyben rendelte el az MNB a társaságok által használt www.falconkereskedohaz.hu címen működő honlap ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét. Ezen intézkedés technikai végrehajtása jelenleg is folyamatban van.

Emellett az MNB – az érintett bankokkal koordinálva – számos bankszámla zárolását is elrendelte, ezáltal mintegy 2 milliárd forintot biztosítva az érintett társaságok, illetve a magánszemély tevékenysége okán esetlegesen kárt szenvedő befektetők későbbi kártalanításához. Az MNB korábbi feljelentése alapján már folyamatban lévő nyomozásra tekintettel az MNB a zár alá vett pénzeszközöket – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján – átadja a nyomozó hatóságnak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályával való hatékony együttműködés jegyében az MNB által foganatosított helyszíni ellenőrzéseken már a nyomozó hatóság munkatársai is részt vettek. Az MNB a piacfelügyeleti és a büntetőeljárás elősegítése érdekében ezúton kéri, hogy aki az érintett társaságok tevékenységéről érdemi információval rendelkezik, különösen, ha befektetési céllal pénzt adott át és azt nem kapta vissza, jelentkezzen a BRFK-nál vagy az MNB-nél.

Ha a társaságok és a magánszemély tevékenységét a piacfelügyeleti vizsgálat alatt továbbra is folytatná, azt a jegybank a rosszhiszeműség bizonyítékaként, így súlyosító körülményként értékelhetné az ügy érdemi megítélésekor. Az MNB piacfelügyeleti eljárását határozattal zárja majd le, amelynek eredményét honlapján nyilvánosan közzéteszi.