Corvinus Egyetem, Geopolitika Alprogram: sok pozitívuma is van a kényszerű távoktatásnak

Hírek2020. máj. 9.Növekedés.hu

„Bár összességében nem könnyű az új helyzet”, de gyorsan és eredményesen átálltak a digitális kapcsolattartásra, és a képzés zökkenőmentesen megy tovább. Online módon az összes kurzust és vizsgát – beleértve a felvételiket is – zavartalanul megtartják. A doktoranduszok szokásos májusi nemzetközi konferenciáját pedig – előreláthatólag – szeptemberre halasztották.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése március közepén függesztette fel a hagyományos oktatást. A koronavírus-járvány miatti kényszerintézkedés érintette a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola (NKMDI) keretein belül működő Geopolitika Alprogramot is, amelyet a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa (PADME) támogat.

A távoktatás, a vizsgák és a felvételik alakulásáról Marjainé Szerényi Zsuzsanna egyetemi tanár, a Geopolitika alprogram vezetője és Salamin Géza tanszékvezető egyetemi docens, a képzés oktatója adtak tájékoztatást.

„Meglepően gyorsan és flottul” zajlott le a digitális oktatásra való átállás"

– fogalmazták meg egybehangzóan. Ebben nagy szerepe volt annak a „bölcs döntésnek”, hogy a korlátozó intézkedések bejelentését követően az egyetem vezetősége rögtön beiktatott egy hét tavaszi szünetet.

„Tehát volt idő a rákészülésre.”

Ennek során az is tudatosult, hogy a távoktatás bizonyos elemei tulajdonképpen már régóta megvannak. Például a Moodle, amelyen keresztül az oktatók eddig is kommunikáltak a hallgatókkal. Igaz, ez gyakorta csak egyirányú volt, azaz tananyagok, videók, linkek, feladatok, közlemények továbbítására használták.

A személyesség megtartását a távoktatásban az egyetem belső Microsoft Teams rendszerén keresztül valósítják meg.

„Nagyon változatos az, ahogyan a kollégák kapcsolatba lépnek a hallgatókkal: például van, aki az eredetileg meghirdetett időpontokban élő órákat tart"

– ismertette tapasztalatait Marjainé Szerényi Zsuzsanna.

„Sőt, azt a visszajelzést kaptam, hogy mivel személyes találkozásra nincs lehetőség, ezért még több konzultációs alkalmat nyújtanak.”

Az oktatóktól persze „ezerszer több munkát” igényel a feladat, hiszen ki kell találniuk, el kell készíteniük a megváltozott helyzetben szükséges anyagokat, számonkérési megoldásokat.

A Teams-en keresztül mindenki kapcsolatba kerülhet mindenkivel. Alcsoportokat hoztak létre, ahová az érintettek bekerültek, tehát semmilyen akadálya nincs a konzultációnak – hangsúlyozta az alprogram vezetője.

„Azt gondolná az ember, hogy egy online térben tartott konzultáció sete-suta rövid dolog lesz, ám épp fordítva lett: egy legutóbbi megbeszélésünk például délután ötkor kezdődött és kilencig tartott, olyan élénk diskurzus alakult ki a prezentáló hallgató, a szemináriumvezető, a témavezető és a többi hallgató között”

– mondta el Salamin Géza.

„Ha bent vagyunk az egyetemen, képletesen kicsöngetnek, home office-ban ez nem áll fenn – jegyezte meg Szerényi Zsuzsanna. – Magam is reggeltől estig be vagyok kapcsolva, akkor talál meg a hallgató, amikor neki tetszik.”

Ami a harmadéves doktoranduszokat illeti – a 2017-ben indult geopolitikai programban jelenleg ez a legmagasabb évfolyam –, ők és témavezetőik eddig is szoros kapcsolatot tartottak fenn egymással, hiszen ők már abban a fázisában vannak a tanulmányaiknak, ahol a kutatáson és disszertációíráson van a hangsúly, ezért a konzultáció nagyon fontos.

Beszámoltak arról is, hogy a hallgatók rugalmasan alkalmazkodtak az új helyzethez. Természetesen a képzésben a személyességnek is van varázsa – „pláne, ha a Bölcs Várban találkozunk, vonzó környezetben” –, ezt úgy pótolják, hogy most mindenki még több időt szán a munkára, a helyzet megkívánta új feladatokból pedig „kifejezetten okulunk”.

„Rengeteg hozadéka van a mostani időszaknak! – állítják mindketten. – Remek videók, bejelentkezések, előadások, feladatok készülnek, ennek során az oktatók százszor is végiggondolják, mit tesznek ki a Teams-re.” A cél az, hogy a hallgatók önállóan is fel tudják dolgozni az anyagokat, ehhez sokkal több instrukciót kell adniuk.

„Viccesen már azt is felvetettük, hogy a járvány után talán ránk nem is lesz szükség, hiszen megvan a teljes tananyag a Teams-en és a videókon. A gép majd megcsinálja helyettünk.”

Ami az idei felvételiket illeti, április közepén a Corvinus összes doktori iskolája online nyílt napot tartott, ahol az NKMDI, benne a Geopolitikai Doktori Alprogram is kapott időt arra, hogy élőben tájékoztassák az érdeklődő hallgatókat, és chaten válaszoljanak a beérkező kérdésekre. Júniusban lesznek a szóbeli felvételi vizsgák – „ahogy eddig, most is skype-on” –, júliusban hoznak döntést, és július végén–augusztus elején értesítik a hallgatókat.

„Ha számvetést készítünk a dolgok állásáról, akkor tehát elmondhatjuk, hogy minden órát és vizsgát – beleértve a felvételiket is – hiánytalanul megtartunk. Amit csak részben tudtunk megvalósítani, az a külföldi vendégoktatók, vendégprofesszorok meghívása. A járvány miatt ezt a félévet ebből a szempontból elengedtük.”

Csak egyetlen dolog marad el tavasszal: a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola nemzetközi konferenciája. A szervező, Szerényi Zsuzsanna elmondta: ezt minden év májusában tartják a Bölcs Várban. Olyan doktoranduszok vesznek részt rajta – az ország valamennyi felsőoktatási intézményéből –, akik valamilyen geopolitikai, világgazdasági vagy nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitikai érintettségű témával foglalkoznak. Tavaly nyolc szekcióban 40 előadás hangzott el. Idén Bécsből és Révkomáromból is érkeztek volna. „Nemrég hoztuk meg a döntést, hogy a mostanit szeptemberre halasztjuk. Nagyon bízom abban, hogy addigra helyreáll minden.”

Meglesz viszont a doktoranduszok tanulmányainak e-kötete, amely tavaly a konferenciával volt összekötve, most attól függetlenül, a PADME támogatásával születik meg – tette hozzá Salamin Géza. Csaknem harminc angol nyelvű tanulmányt tartalmaz majd. Nyár közepére tervezik az online megjelentetést, jelenleg a tanulmányok második bírálati körénél tartanak.