Corvinus: Több pluszpont a nyelvtudásra és az esélyek kiegyenlítésére

Hírek2022. okt. 6.Növekedés.hu

Az egyetemeknek nagyobb mozgásteret biztosító szabályoknak köszönhetően a Budapesti Corvinus Egyetem 2024-től átalakítja felvételi pontszámítását annak érdekében, hogy méltányosan és rugalmasan támogassa a kiváló jelentkezőket. A Corvinuson több pluszpont kapható majd a nyelvvizsgákért, több pont szerezhető esélykiegyenlítéshez, és pontok járnak majd a nemzetközi érettségiért. Emellett a jelenlegihez képest többféle tantárgy lesz beszámítható a tanulmányi és érettségi pontok kategóriáiban is.

A diákok kiválasztásában nagyobb egyetemi szabadsággal járó felvételi rendszer lép életbe 2024-től. Újdonság, hogy a maximálisan elérhető 500 pontból legfeljebb 100 pontot az intézmények saját szabályaik szerint oszthatnak majd ki az államilag meghatározott szempontok helyett.

A további, tanulmányi és az érettségi pontokat érintő kategóriákban (összesen 400 pont) is nagyobb mozgástere nyílik az egyetemeknek. A Corvinus az új felvételi követelmények kialakításába a hallgatói szervezeteket is bevonta.

Hangsúlyosan díjazott lesz a nyelvtudás, sokoldalúan veszik figyelembe a szociális helyzetet.

Az intézményi pontok kategóriájában – a Corvinus nemzetköziesítésével összhangban – új elem, hogy a nyelvvizsgákért akár 70 pont is szerezhető majd a Corvinuson (a korábbi 40 pont helyett), valamint az, hogy a nemzetközi érettségi 50 pontot ér majd.

A három esélyegyenlőségi területen – hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás – a korábbi 40 pont helyett már 50-50 pont fog járni az érintetteknek.A Corvinus tehetségtámogató kezdeményezésében, az Illyés Gyula Programban részt vevő fiatalok eleve megkapják majd az intézményi pontok maximumát, 100 pontot.

Azoknak, akik más egyetemi tehetséggondozó program kedvezményezettjei – bekerültek a Szabó Kálmán Tehetségprogramba vagy elnyerték a Luca Pacioli Kiválósági Díjat –, 40 pontot fog jóváírni a Corvinus. Mindezek a módosítások az egyetem stratégiai célját szolgálják, ami szerint a Corvinus elitképzése a hátrányos helyzetű tehetségeket is megilleti.

A most érvényben lévő szabályok közül továbbra is megmarad, hogy 50 pontot ér, ha a két beszámított érettségi tárgyat emelt szinten teljesíti a felvételiző. Az egyetem a tudományos, művészeti és sportversenyeken elért eredményeket a továbbiakban is elfogadja. Az elismerhető többletpontok rendszeréből a Budapesti Corvinus Egyetem ugyanakkor 2024-től kiveszi majd a többi között a felsőoktatási szakképzésért, a szakképesítésért jelenleg még járó pontokat.

Jelentősen bővül a választható tárgyak köre, nem mindenhol kell majd emelt szintű érettségi

A Corvinus négy új tantárgyat fog elismerni a tanulmányi pontok számításához szükséges, ötödiknek választható tantárgyak körében: a digitális kultúrát, a filozófiát, az informatikát, valamint a közgazdasági és pénzügyi alapismereteket. A tanulmányi pontokhoz tartozó érettségi vizsgaeredmények ötödik tantárgyának kiválasztásához a Corvinus 19 tantárggyal bővíti majd a listát: elsősorban gazdasági, informatikai jellegű tárgyakkal, valamint a filozófiával és az európai uniós ismeretekkel.

Az érettségi pontok kategóriában a szükséges két érettségi tantárgy kiválasztása kapcsán szakonként változó, hogy szigorodnak vagy megengedőbbek lesznek-e majd a kritériumok.

A legnépszerűbb szak, a Gazdálkodás és menedzsment szak esetében könnyebbség lesz, hogy emelt szintű tárgyként már az üzleti gazdaságtant is elfogadják (a matematika, a magyar, a történelem, az idegen nyelv, a földrajz és a filozófia mellett). Ugyanez igaz a Magyarországon csak a Corvinuson induló filozófia, politika, gazdaság (PPE) képzésre is.

Továbbra is emelt szintű érettségi szükséges – 2024-től kötelezően matematikából – az alkalmazott gazdaságtan és a gazdasági és pénzügy-matematikai elemzés szakhoz, valamint az a régióban unikumnak számító üzleti adattudományhoz is.  A pénzügy és számvitelhez középszinten is lehet majd az elvárt matematikaérettségit teljesíteni.

A társadalomtudományi szakoknál – kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok és szociológia – nem lesz kötelező emelt szintű érettségi, és egyik tárgyként a társadalomismeret tantárgy is választható lesz, a matematika pedig itt továbbra sem lesz kötelező.

A nemzetközi gazdálkodás és gazdaságinformatika szakoknál szintén nem lesz követelmény a jelentkezéshez sem az emelt szintű érettségi, sem a matematika.