Együttműködik a Versenyhivatal és a Corvinus Egyetem a hazai közgazdaságtudomány fejlődéséért

Hírek2021. ápr. 14.Növekedés.hu

Együttműködési megállapodást kötött a Gazdasági Versenyhivatal és a Budapesti Corvinus Egyetem a magyar közgazdaságtani szaktudás fejlesztéséért és támogatásáért. A megállapodás hallgatói és kutatói szinten egyaránt hatékony keretet biztosít a versenyhatóság és az egyetem közötti tudásmegosztásra.

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, illetve Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora és Domahidi Ákos, az egyetem kancellárja a két intézmény jövőbeli együttműködéséről állapodott meg a magyar közgazdaságtudomány fejlesztése és támogatása érdekében.

A GVH széles körben – többek között gyakorlati oktatási programok és projektek szervezésével, kiemelkedő tehetségek egyéni gondozásával és képzőműhelyek támogatásával – segíti majd elő a versenyközgazdaságtani és versenypolitikai témák oktatását és kutatását. Az egyetem pedig többek között napjaink egyik legfontosabb tudományterületével, a viselkedés-közgazdaságtannal kapcsolatos tréninggel támogatja a versenyhatóság munkatársait.

"A versenyhatóság feladatainak ellátásához szüksége van a jövő közgazdasági elemzőinek munkájára. Az egyetem hallgatóinak és kutatóinak pedig szükségük van a nálunk felhalmozott, speciális tudásra és gyakorlati tapasztalatra, amelynek elsajátítására nincs máshol lehetőség. A most aláírt megállapodás így egyaránt szolgálja a tiszta verseny előnyeit, vagyis a magyar fogyasztók érdekeit és a hazai közgazdaság-tudomány fejlődését"

– mondta Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.

"Az Egyetem nagy hagyományokkal rendelkezik a közgazdász képzésben. A megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók a közgazdaságtani, piacelméleti és szabályozási kérdéseket valós körülmények között, valós adatokon és eseteken keresztül elemezhessék, ezáltal a munkaerőpiacon keresett és értékelt kompetenciákat szerezhetnek"

– mondta Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora.

Az együttműködési megállapodás a GVH honlapján érhető el.